Skolotājs CV – CV piemērs un padomi izveidē

No aizraujošu nodarbību plānošanas līdz pat atbildībai par nākamo paaudzi, jūs esat varonis. Jūs esat skolotājs! Jums piemīt mācīšanas prasmes, atbilstoša izglītība un aicinājums, kas padara jūs par lielisku pedagogu. Tikai viena lieta ceļā — jums ir nepieciešams labākais skolotāja CV, kādu skola jebkad ir redzējusi, lai spētu pārliecināt par savu talantu izglītošanā.

Profesija skolotājs: CV piemērs

CV

MARLENA TANCE 
E-pasts:marlena.tance@inbox.lv
Tālrunis: +3719284732 
Adrese: Mežciema 23, Rīga 
LinkedIn: @marlenatance 

Līdzjūtīga un uz rezultātu orientēta pamatskolas skolotāja ar vairāk nekā 4 gadu pieredzi vidēja un liela izmēra klašu vadīšanā. Maģistra grāds pedogoģijā (izglītības zinātnes). 2021.–2022. mācību gadā par 32% paaugstināts skolēnu mācību vielas apguves rādītājs sākumskolas klasēs ar 30+ skolēniem. Esmu gatava pielietot pedogoģijas un efektīvu stundu plānošanas zināšanas, lai kļūtu par nākamo 4. klases skolotāju Rīgas 1. Vidusskolā.

PRASMES:

 • Maģistra grāds izglītības zinātnēs (Latvijas Universitāte) 
 • Vairāk nekā 4 gadu pieredze skolotāja amatā 
 • Spēja sagatavot tematiskos plānus un ieviest praksē pamatizglītības programmu 
 • Klases audzinātāja pienākumu veikšana 
 • Karjeras izglītības pasākumu organizēšana 
 • Metodiskais darbs 
 • Darbs ar dokumentāciju, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu 
 • Nodarbību un mācību programmu plānošana
 • Efektīva komunikācija
 • Līderības prasmes
 • Līdzjūtība un empātija
 • Izglītības jomu reglamentējošo noteikumu pārzināšana 

DARBA PIEREDZE:

Rīgas Āgenskalna ģimnāzija | Sākumskolas audzinātājā (1.-2.klase)
2018-2020
Viesmīlīgas un draudzīgas klases vides ierīkošana. Mācību plānu sagatavošana un ieviešana praksē. Mācību materiālu sagatave. Darbs ar dokumentāciju. Nodarbības ar bērniem gan grupas telpās, gan rotaļu laukumos, gan ekskursijās. Skolēnu sagatavošana nodarbībām, testiem, viktorīnām un citiem attīstošajiem pasākumiem un pārbaudes uzdevumiem. 

Rīgas Mežciema vidusskola | Sākumskolas audzinātāja (1.-2.klase) 
2020-2022
Metodisko materiālu izstrāde un pielietojums – attēli, kartes, dabas priekšmeti, rotaļļietas, spēles, mācību materiāli. Alfabēta un rakstīšanas, lasīšanas, matemātikas un dabas zinību apguve. Skolēnu snieguma izvērtējums, izmantojot viktorīnas un testus, un vajadzības gadījumā nodrošinot individuālu apmācību Gada skolotājs 2021. 

IZGLĪTĪBA:

Latvijas Universitāte, Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, skolotāja kvalifikācijā.
Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
Sākumizglītības skolotājs.
2012-2016
Izietie kursi: izglītības pamati, sākumskolas audzēkņu apmācība, bērna attīstības pamati, valoda un komunikācija, dabas zinātnes, datorprasme, sociālās zinātnes, izglītības teorijas.

Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu maģistra grāds. 
Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
2016-2018 
Izietie kursi: Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā, Izglītības vadība, Skolotājs mentors, Dažādība un iekļaušanās izglītībā, Pedagoģija

SERTIFIKĀTI:
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
Kompetences pilnveides programma speciālajā izglītībā
2019

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu: dzimtā 
Angļu valoda: B2 
Krievu valoda: B2

REKOMENDĀCIJAS:
Anete Beika
Rīgas Āgenskalna ģimnāzijas direktora
Tālruņa nr.: +6465738492

Neatkarīgi no tā, vai kanidējat uz sākumskolas, pamatskolas vai vidusskolas skolotāja amatu, jums būs nepieciešams patiešām spēcīgs CV. Tieši tādēļ šajā rakstā jūs sagaida: profesionāls skolotāja CV piemērs , kas ir labāks nekā 9 no 10 citiem CV, kā arī mūsu personāla atlases speciālistu sagatavotie padomi un pamācības skolotāja CV izveidē , kas sniegs jums vairāk interviju. Neaizmirstiet ielūkoties arī citos mūsu sagatavotajos skolotājs CV paraugos .

Sākumsskolas skolotājs: mēnešalga un stundas likme

Skolotāja darba alga ir atkarīga no vairāku faktoru kopuma – pirmkārt, jāņem vērā skolotāja grafiks jeb slodze (nostrādāto stundu skaits). Otrkārt, svarīgs faktors, vai skolotājs strādā valsts vai privātā izglītības iestādē. Privātā izglītības iestādē skolotāju algas tiek aprunātas individuāli, savukārt valsts iestādē skolotāju algas tiek noteiktas, balstoties uz Ministru Kabineta noteikumiem (nosaka zemāko mēneša darba algu par noteikto stundu skaitu). Treškārt, skolotāju alga ir atkarīga no kvalifikācijas (pirmsskolas izglītības, vidusskolas u.c. skolotājs). Latvijas Republikas Ministru Kabineta nosacījumiem, Latvijā minimālā sākumskolas pedagoga mēneša darba alga (40h) ir 1500 EUR brutto.

Labākie padomi skolotāja CV izveidei – ņem vērā!

Skolotāja CV ir svarīgs dokuments, kas potenciālajiem darba devējiem parāda jūsu prasmes un pieredzi. Lai izveidotu pārliecinošu skolotāja CV, ņemiet vērā šādus padomus:

 • Pielāgojiet savu CV vakancei : uzmanīgi izlasiet amata aprakstu un pārliecinieties, ka jūsu CV ir izceltas prasmes un pieredze, kas atbilst konkrētā darba sludinājuma prasībām.

 • Sāciet ar spēcīgu profesionālo kopsavilkumu : izmantojiet šo sadaļu, lai iepazīstinātu ar sevi un apkopotu savu pieredzi un stiprās skolotāja puses. Noteikti izceliet visas atbilstošās kvalifikācijas vai sasniegumus.

 • Izmantojiet skaitļus un datus : kur vien iespējams, kvantificējiet savus sasniegumus, lai parādītu savu kā skolotāja ietekmi. Piemēram, izceliet to skolēnu procentuālo daļu, kuri ieguvuši augstākās atzīmes, vai apmeklējumu skaita uzlabošanos jūsu darbības laikā.

 • Iekļaujiet pieredzi darbā ar tehnoloģijām : izceliet jebkuru pieredzi, kas saistīta ar izglītības tehnoloģijām, piemēram, mācību pārvaldības sistēmām vai tiešsaistes mācību platformām. Tas var būt īpaši vērtīgi mūsdienu digitālajā laikmetā.

 • Iekļaujiet rekomendācijas : iekļaujiet vismaz divu profesionāļu, piemēram, bijušā direktora vai kolēģa, kontaktinformāciju, kas var galvot par jūsu mācīšanas spējām.

 • Pielāgojiet CV formatējumu : vienmēr izmantojiet profesionālu CV izkārtojumu, taču neaizmirstiet arī par radošuma noti – tas palīdzēs jūsu CV izcelties starp miljardiem citu. Piemēram, izmantojiet krāsas vai unikālus fontus (ar mēru), lai pievērstu uzmanību svarīgām sadaļām. Ja dizains nav jūsu trumpis, ieskatieties mūsu mājaslapā – tur atradīsiet gatavas skolotāja CV veidnes ar unikālu dizainu!

 • Esiet godīgs : vissvarīgākais skolotāja CV ir būt patiesam un atklātam. Nepārspīlējiet savu pieredzi vai kvalifikāciju un esiet gatavs pamatot savus sasniegumus intervijas laikā.
skolotajs cv

Skolotājs CV: izkārtojums

Skolotāja CV izkārtojumam jābūt tīram, viegli lasāmam un profesionālam. Jūsu CV izkārtojums ir būtisks aspekts, lai sniegtu informāciju par savu pieredzi, kvalifikāciju un stiprajām pusēm sakārtotā un viegli pārskatāmā formātā. Šeit ir daži veiksmīga skolotāja CV izkārtojuma pamatprincipi:

 • Izmantojiet vienu stilu visā savā CV, lai nodrošinātu, ka tas ir viegli lasāms un izskatās profesionāli.
 • Izmantojiet virsrakstus un apakšvirsrakstus, lai sadalītu savu CV sadaļās.
 • Sāciet ar īsu ievadu vai kopsavilkumu, kas izceļ jūsu visatbilstošāko kvalifikāciju un pieredzi, piemēram, grādu, sertifikātus un mācīšanas filozofiju.
 • Izmantojiet pieturpunktus, lai izklāstītu savus pienākumus un sasniegumus katrā lomā, tostarp konkrētus piemērus tam, kā jūs pozitīvi ietekmējāt savus skolēnus vai skolu.
 • Iekļaujiet atslēgvārdus no darba apraksta savā CV, lai nodrošinātu, ka tas momentāli piesaista darbā pieņemšanas vadītāju uzmanību.
 • Izmantojiet profesionālu fontu, piemēram, Arial vai Times New Roman, un saglabājiet fonta lielumu no 10 līdz 12 punktiem.
📌Padoms : Gribat redzēt ‘’savām acīm’’, kā izskatās profesionāls CV izkārtojums? Gūstiet priekšstatu mūsu sagatavotajos skolotāja CV paraugos !

CV struktūra un formāts

CV formāts un struktūra lielā mērā atbild par to, kādā veidā jūs izkārtosiet informāciju par savu pieredzi. Šķiet, katram ir bijusi dilemma – vai pirmo norādīt jaunāko vai vecāko darba vietu? Kā izcelt prasmes, kas pielietotas konkrētajā amatā? Bet ne kurš katrs zina, ka tas atkarīgs no izvēlētā CV formāta. Ir iespējamas 3 variācijas:

 • Hronoloģiskais CV – norādiet iepriekšējos amatus secīgā kārtībā, ja jums ir plaša pieredze;
 • Funkcionālais CV – mazāk fokusa uz darba vietām, vairāk fokusa uz prasmēm;
 • Kombinētais CV – apvieno abas (hronoloģiskais + funkcionālais) pieejas.
📌Padoms: Ja vien neesat jauns skolotājs bez pieredzes, iesakām izmantot tradicionālo hronoloģisko CV formātu. Pretējā gadījumā, izmantojiet funkcionālo CV formātu, lai liktu akcentu uz savām prasmēm, nevis darba vietām.

Kontaktinformācija

Skolotāja CV kontaktu sadaļa ir būtiska sastāvdaļa, kas potenciālajiem darba devējiem sniedz jūsu kontaktinformāciju, ļaujot viņiem sazināties ar jums intervijai vai turpmākai diskusijai. Turpinājumā divi piemēri, kā veidot un kā neveidot šo sadaļu.

NEPAREIZI
Marlena Tance, pk 110398-11039
Rīga
Tālrunis: +646574930
Facebook: @marlena_k

Šajā piemērā kļūdas svārstās no nepietiekamas līdz pārāk personīgai informācijai. Sāksim ar to, ka personas kods ir sensitīva un lieka informācija – neaizņemiet lieki CV vietu ar to. Tālākā problēma ir nepilnas adreses norādīšana – ja piesakāties skolotāja amatam, darba devējam var būt svarīga jūsu atrašanās vieta attiecībā pret konkrēto izglītības iestādi. Tālāk, ir norādīts tikai mājas tālrunis – tas nav īsti profesionāli, labāk pievienot arī mobilo tālruni. Un pēdējais – Facebook konta norādīšana lielākajā daļā gadījumu nav pieņemami skolotāja CV.

PAREIZI
MARLENA TANCE
E-pasts: marlena.tance@inbox.lv
Mobilais tālrunis: +3719284732
Mājas tālrunis: +646574930
Adrese: Mežciema 23, Rīga
LinkedIn: @marlenatance

Šajā piemērā ir norādīts ne tikai mājas, bet arī mobilais tālrunis, tādējādi ‘’atverot durvis’’ visām saziņas iespējām. Papildus tam, ir norādīti profesionālie sociālie tīkli – LinkedIn, kas ir pieņemami ievietošanai CV. Tāpat ir norādīta pilna adrese un korekts e-pasts. Arī tas, ka vārds un uzvārds ir izcelts ar lielajiem burtiem, palīdz piesaistīt uzmanību.

skolotajs cv

Kā norādīt skolotāja pieredzi savā CV?

Pedagoģiskā pieredze ir būtiska jebkura skolotāja CV sastāvdaļa, jo tā parāda zināšanas, pieredzi un sasniegumus izglītības jomā. Tiesa, pieredzes norādīšana CV var būt sarežģīta, jo jums ir nepieciešams līdzsvarot savu iepriekšējo darba vietu un pienākumu izklāstu kodolīgā un saistošā veidā, vienlaikus parādot savas unikālās stiprās puses un sasniegumus . Lūk, daži padomi un piemēri, kā skolotāja CV iekļaut pedagoģisko pieredzi.

1.piemērs

Rīgas Āgenskalna ģimnāzija | Sākumskolas audzinātājā (1.-2.klase)
2018-2020
Viesmīlīgas un draudzīgas klases vides ierīkošana. Mācību plānu sagatavošana un ieviešana praksē. Mācību materiālu sagatave. Darbs ar dokumentāciju. Nodarbības ar bērniem gan grupas telpās, gan rotaļu laukumos, gan ekskursijās. Skolēnu sagatavošana nodarbībām, testiem, viktorīnām un citiem attīstošajiem pasākumiem un pārbaudes uzdevumiem. 

2.piemērs

Rīgas Mežciema vidusskola | Sākumskolas audzinātāja (1.-2.klase)
2020-2022
Metodisko materiālu izstrāde un pielietojums – attēli, kartes, dabas priekšmeti, rotaļļietas, spēles, mācību materiāli. Alfabēta un rakstīšanas, lasīšanas, matemātikas un dabas zinību apguve. Skolēnu snieguma izvērtējums, izmantojot viktorīnas un testus, un vajadzības gadījumā nodrošinot individuālu apmācību Gada skolotājs 2021.


Ko darīt, ja vēl nav skolotāja pieredzes?

Ja esat jauns skolotājs bez iepriekšējas pedagoģiskās pieredzes, iespējams, nezināt, ko iekļaut savā CV pieredzes sadaļā. Tomēr ir vairākas lietas, ko varat darīt, lai jūsu CV izceltos un spētu atklāt jūsu skolotāja potenciālu – pat ja jums vēl nav bijusi iespēja iegūt praktisku pieredzi klasē. Šeit ir daži padomi:

 • Iekļaujiet jebkuru atbilstošu brīvprātīgo darbu vai praksi, kas apliecina jūsu aizraušanos ar izglītību vai darbu ar bērniem.
 • Lieciet fokusu uz izglītību. Izceliet visus atbilstošos kursus, apmācības, akadēmisko izglītību u.tml., kas padara jūs kvalificējamu skolotāja amatam.
 • Parādiet visas skolotāja amatā noderīgās prasmes, kuras esat ieguvis no iepriekšējās darba pieredzes vai ārpusskolas aktivitātēm (piemēram, komunikācijas, vadības vai organizatoriskās prasmes).
📌Padoms: Gadījumā, kad vēl nav iegūta pieredze skolotāja amatā, iesakām izmantot funkcionālo CV formātu.

Skolotājs CV: izglītības sadaļa

Ja piesakāties pedagoga darbam Latvijā, jūsu CV izglītības sadaļā ir jāsniedz detalizēta informācija par jūsu akadēmisko kvalifikāciju, jo tas ir būtisks aspekts, ko darba devēji ņem vērā, izskatot pieteikumus.

Tāpat neaizmirstiet, ka, lai strādātu par skolotāju Latvijā, ir jāatbilst noteiktām izglītības prasībām. Tās var atšķirties atkarībā no izglītības līmeņa, kuru vēlaties mācīt, kā arī no mācību priekšmeta jomas. Tomēr augstākā izglītība vienmēr ir obligāts nosacījums skolotāja amatā, neatkarīgi no tā, vai vēlaties kļūt par pirmsskolas skolotāju vai vidusskolas skolotāju. Lai iepazītos ar detalizētākiem nosacījumiem, noteikti apskatiet Ministru kabineta noteikumus Nr.569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

Kad esat pārliecinājies, ka jūsu izglītība atbilst valsts prasībām, jātiek skaidrībā ar to, kā vislabāk attēlot savu izglītību CV dokumentā. Lūk, divi praktiski piemēri:

1.piemērs

Latvijas Universitāte, Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, skolotāja kvalifikācijā.
Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.
Sākumizglītības skolotājs.
2012-2016
Izietie kursi: izglītības pamati, sākumskolas audzēkņu apmācība, bērna attīstības pamati, valoda un komunikācija, dabas zinātnes, datorprasme, sociālās zinātnes, izglītības teorijas.

2.piemērs

Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu maģistra grāds.
Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
2016-2018 
Izietie kursi: Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā, Izglītības vadība, Skolotājs mentors, Dažādība un iekļaušanās izglītībā, Pedagoģija


📌Padoms: Tā vietā, lai norādītu ‘’sausu grādu’’, pievienojiet arī izglītības procesā apgūtos kursus, kas palīdzēs darba devējam gūt konkrētāku ieskatu jūsu zināšanās.

skolotajs cv

Ko noradīt skolotāja CV prasmju sadaļā?

Mācīšana ir ne tikai zināšanu nodošana, bet arī saikne ar skolēniem un dinamiskas mācību vides veidošana. Tādējādi jebkura skolotāja panākumiem ir ļoti svarīgas pareizas prasmes. Bet kādas prasmes jums vajadzētu uzskaitīt skolotāja CV, lai izceltos no pūļa? Uzziniet turpinājumā!

Hard skills jeb tehniskās prasmes:

 • Nodarbību plānošana un mācību satura izstrāde
 • Klases vadība
 • Vērtēšanas stratēģijas izstrāde
 • Tehnoloģiju prasmes (piemēram, prasmes darbā ar mācību pārvaldības sistēmām vai tiešsaistes mācību platformām)
 • Izglītības jomu reglamentējošo noteikumu pārzināšana
 • Klases tehnoloģiju pārvaldība, tostarp prasme strādāt ar interaktīvajām tāfelēm, projektoriem un citiem tehnoloģiju rīkiem
 • Pieredze datu analīzē un datu izmantošanā
 • Latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas
 • Organizatoriskās prasmes

Soft skills jeb personīgās prasmes:

 • Teicamas komunikācijas prasmes
 • Empātija un emocionālā inteliģence
 • Pacietība un sapratne
 • Pielāgošanās spēja un elastība
 • Radošums un inovācijas
 • Līderība un mentorings
 • Komandas darbs un sadarbība
 • Konfliktu risināšanas un problēmu risināšanas prasmes
 • Pozitīva attieksme un entuziasms
 • Aktīvās klausīšanās prasmes un spēja sniegt studentiem konstruktīvu atgriezenisko saiti
skolotajs cv

Profesionālais kopsavilkums iekš skolotāja CV

Iedomājieties sekojošo: jūs esat pavadījis gadus, pilnveidojot savas pedogoģijas prasmes un uzkrājot pieredzi skološanā. Jūs zināt, ka jums ir daudz ko piedāvāt potenciālajiem darba devējiem, bet kā nodrošināt, lai jūsu CV ataino šo priekšrocību? Atbilde ir profesionālais kopsavilkums – iespēja parādīt savu unikālo kvalifikāciju un pieredzi tādā veidā, kas uzrunā potenciālo darba devēju. Lūk, divi padomi, kā veidot un kā labāk neveidot skolotāja profesionālo kopsavilkumu:

PAREIZI
Līdzjūtīga un uz rezultātu orientēta pamatskolas skolotāja ar vairāk nekā 4 gadu pieredzi vidēja un liela izmēra klašu vadīšanā. Maģistra grāds pedogoģijā (izglītības zinātnes). 2021.–2022. mācību gadā par 32% paaugstināts skolēnu mācību vielas apguves rādītājs sākumskolas klasēs ar 30+ skolēniem. Esmu gatava pielietot pedogoģijas un efektīvu stundu plānošanas zināšanas, lai kļūtu par nākamo 4. klases skolotāju Rīgas 1. Vidusskolā.

Šeit ir uzsvērtas visas skolotāja priekšrocības – ilgā pieredze, darbs ar dažādu izmēru klasēm, izglītība, turklāt iekļauti arī sasniegumi, kas izteikti skaitliskā formātā. Papildus tam, pēdējais teikums ir pielāgots konkrētājai vakancei un izsaka spēcīgu motivāciju strādāt konkrētajā izglītības iestādē.

NEPAREIZI
Skolotāja ar vairāku gadu pieredzi meklē darbu Rīgas rajonā. Spēju gan vadīt klases, gan pasniegt pamata priekšmetus sākumskolā.

Vienīgais, kas šajā piemērā ir norādīts pareizi, ir konkrēta spēja strādāt gan kā klases audzinātājam, gan pasniedzot atsevišķus priekšmetus sākumskolā. Taču lielākā kļūda – trūkst konkrētikas. Kā šāds profesionālais kopsavilkums palīdz izcelties uz konkurentu fona? Visticamāk, pilnīgi nekā.

Skolotāja CV papildu sadaļas

Izmantojiet papildu CV sadaļas kā iespēju padarīt savu kandidatūru unikālu. Lūk, daži piemēri, ko varat iekļaut:

Sertifikāti

Šī sadaļa būs īpaši svarīga, ja jums vēl nav plašas darba pieredzes skolotāja amatā. Norādiet izietos kursus un iegūtos sertifikātus, lai parādītu, ka jums piemīt visas skolotāja amatā nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Valodu prasmes

Skolotāja CV norādīt valodu prasmes ir ļoti būtiski, tā kā, pirmkārt, jums ir svarīgi pārvaldīt latviešu valodu izcilā līmenī, un, otrkārt, papildu valodu zināšanas var noderēt komunikācijā ar bērniem un vecākiem.

Rekomendācijas

Pievienojiet rekomendācijas no iepriekšējām darba vietām – mēs garantējam, ka 8 no 10 CV nespēs lepoties ar šādu papildinājumu!

Skolotājs CV: kopsavilkums

Gatavojoties pieteikties savam sapņu skolotāja amatam, ir svarīgi izveidot izcilu CV, kurā parādītas jūsu unikālās prasmes un pieredze. Bet, tā kā pastāv tik liela konkurence, kā jūs varat pārliecināties, ka jūsu CV izceļas no pūļa un piesaista potenciālo darba devēju uzmanību? Lūk, visa raksta apkopojums svarīgākajos punktos:

 • Neaizmirstiet par valodas lietojumu! Pareizrakstības un gramatikas kļūdas var krietni iedragāt jūsu reputāciju un radīt nevīžīgu iespaidu, tādēļ, pirms sūtāt CV darba devējam, pārbaudiet to divreiz!
 • Izmantojiet atbilstošus atslēgvārdus un frāzes savā CV, īpaši tos, kas izmantoti darba sludinājumā vai aprakstā.
 • Ja runājat vairākās valodās vai jums ir mācīšanas pieredze dažādās kopienās, uzsveriet to savā CV. Daudzas skolas meklē skolotājus ar daudzveidīgu pieredzi un perspektīvām.
 • Izmantojiet sociālos medijus savā labā. Apsveriet iespēju CV pievienot saites uz savu LinkedIn profilu vai citiem profesionāliem sociālo mediju kontiem.
 • Ja jums ir pieredze mācību programmu izstrādē vai izglītības materiālu izstrādē, atzīmējiet to savā CV. Skolas vienmēr meklē skolotājus, kas spēj ieviest jauninājumus un radīt jaunas mācību iespējas saviem skolēniem.
 • Visbeidzot, pielāgojiet savu CV konkrētajai skolai, kurā piesakāties. Veiciet izpēti un uzziniet pēc iespējas vairāk par skolas kultūru, vērtībām un prioritātēm, pēc tam izmantojiet šo informāciju, lai pielāgotu savu CV.
📌Padoms: Izmantojiet profesionālu, taču radošu dizainu, lai padarītu savu CV vizuāli pievilcīgu un neaizmirstamu. Neesat dzimis dizaineris? Tad aplūkojiet gatavos skolotāja CV paraugus – par izcilu dizainu jau ir padomāts. Jums atliks vien papildināt to ar savu informāciju!

Motivācijas vēstule – skolotāja CV papildinājums

Labi izstrādāta motivācijas vēstule ir tas, kas atšķir tos kandidātus, kas tiek uz darba interviju, no tiem, kas tiek pieņemti darbā! Jūsu motivācijas vēstulei jāpapildina skolotāja CV, sniedzot papildu kontekstu un informāciju par jūsu prasmēm, pieredzi un kvalifikāciju.

Rakstot motivācijas vēstuli, noteikti pievērsiet uzmanību tās skolas īpašajām prasībām un vajadzībām, uz kuru piesakāties, un paskaidrojiet, kāpēc esat piemērots šim amatam.

Izmantojiet konkrētus piemērus no savas iepriekšējās mācīšanas pieredzes, lai ilustrētu savas prasmes un sasniegumus. Varat arī iekļaut īsu izklāstu par savu mācīšanas filozofiju un pieeju izglītībai. Visbeidzot, pārliecinieties, ka jūsu motivācijas vēstule ir kodolīga un viegli lasāma, ar skaidru struktūru un spēcīgiem sākuma un noslēguma paziņojumiem.

📌Padoms: Nav pārliecības, ka varat sagatavot izcilu motivācijas vēstuli? Mūsu mājaslapā ir risinājums! Izmantojot jau gatavas skolotāja CV veidnes, jūs iegūstat piekļuvi arī motivācijas vēstuļu paraugiem – vienkārši ievadiet savu informāciju un gatavs!

skolotajs cv

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas jāiekļauj skolotāja CV, ja man nav pedagoģiskās pieredzes?

Pat ja jums nav tiešas mācīšanas pieredzes, jūs joprojām varat izcelt atbilstošās prasmes, izglītību un pieredzi. Piemēram, varat uzsvērt jebkuru apmācību, mentoringa vai koučinga pieredzi vai izcelt jebkuras amatam relevantās prasmes no iepriekšējām darbavietām, kas būtu vērtīgas skolotāja lomā. Papildus tam, varat arī izcelt jebkuru pieredzi darbā ar bērniem vai jauniešiem, piemēram, brīvprātīgo darbu vai piedalīšanos ārpusskolas aktivitātēs.

Cik garam vajadzētu būt skolotāja CV?

Skolotāja CV nevajadzētu būt garākam par 2 lappusēm, turklāt tam jābūt noformētam skaidrā, kodolīgā formātā, kas izceļ jūsu visatbilstošākās prasmes un pieredzi. Tomēr tas var atšķirties, atkarībā no jūsu pieredzes līmeņa un specifiskām amata prasībām. Skolotāja CV garums noteikti nesagādās galvassāpes, ja izmantosiet jau gatavas skolotāja CV veidnes !

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos