PRIVĀTUMA POLITIKA

“Great Ponton Limited” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem un reģistrēta Īrijas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 644795 un juridisko adresi 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Īrija (turpmāk - “CV Paraugs” vai “mēs”).

Šajā Privātuma politikā jēdziens “personas dati” attiecas uz jebkuru informāciju, kas identificē vai var tikt saprātīgi izmantota fiziskas personas identificēšanai. Papildus šai sīkdatņu politikai, lūdzu, skatiet arī mūsu Noteikumus un nosacījumus, un mūsu Sīkdatņu politiku. Šie dokumenti parāda, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai izprastu mūsu praksi attiecībā uz jūsu personas datiem. Šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir mūsu Noteikumos un nosacījumos

1. KĀ MĒS IEGŪSTAM JŪSU PERSONAS DATUS

Kā platforma piekļuvei datubāzei mēs saņemam personas datus, nodrošinot savus Pakalpojumus. Daži personas dati, ko mēs apkopojam un apstrādājam, ietver:

Personas dati, kurus jūs mums paziņojat, tostarp:

 • Reģistrācija. Mēs iegūstam jūsu vārdu un uzvārdu, kā arī e-pasta adresi, lai izveidotu jūsu lietotāja kontu un reģistrētu jūs mūsu Tīmekļa vietnē sniegtajiem Pakalpojumiem.

 • Jūsu klientu zona. Jums ir pieejamas dažādas iespējas saistībā ar informāciju jūsu profilā un vietā, kā arī informāciju Dokumentu veidotājā. Jūs varat sniegt mums papildu personas datus, kad apskatāt un mijiedarbojaties ar mūsu rīkiem un funkcijām, tostarp publicējat savu CV, karjeras profilu, izglītību, motivācijas vēstules un citu informāciju.

 • Tehniskā informācija. Mēs reģistrējam visu saraksti starp jums un mums, tostarp informāciju, ko nosūtāt, kad ziņojat par tehnisku problēmu saistībā ar mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumu.

 • Jebkura cita informācija, ko varat mums nosūtīt. 

 • Informācija, ko mēs automātiski iegūstam no trešās puses avota, tostarp tehniskā informācija. Kad jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni, mēs apkopojam informāciju par jūsu izmantotajām ierīcēm un tīkliem, ar kuriem izveidojāt savienojumu. Šī tehniskā informācija ietver jūsu interneta protokola (IP) adresi, pieteikšanās informāciju, izmantoto joslas platumu, apmeklējuma laiku, pārlūkprogrammas veidu un versiju, pārlūkprogrammas papildinājumu veidus un versijas, spraudņus, operētājsistēmu, informāciju par jūsu apmeklējumu, tostarp augšupielādes/lejupielādes kļūdām, un apmeklētajām lapām. Mēs apkopojam šo informāciju, izmantojot dažādas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes (skatiet mūsu Sīkdatņu politiku).

2. JŪSU PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS.

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jums ir Konts mūsu Tīmekļa vietnē. Slēdzot Kontu, jūsu personas dati tiks nekavējoties dzēsti.

Ja jūsu Konts tiek apturēts vai bloķēts, mēs saglabāsim jūsu personas datus divus gadus, lai nepieļautu, ka jūs pārkāpjat mūsu Tīmekļa vietnes noteikumus un nosacījumus.

Turklāt mēs varam saglabāt jūsu personas datus papildu laika periodu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai mēs aizstāvētu likumīgās tiesības vai aizstāvētos pret tām.

3. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS.

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu, atbalstītu un paplašinātu mūsu Pakalpojumus, tostarp, lai:

 • sniegtu mūsu Pakalpojumus vai Pakalpojums starp jums vai mums un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, maksājumu apstrādi), lai sniegtu jums pieprasītos Pakalpojumus;

 • ļautu jums pielāgot savu Kontu, Personalizētos dokumentus, profilu un Klientu zonu;

 • nosūtītu jums informāciju, kas saistīta ar mūsu Pakalpojumiem (piemēram, reģistrācijas apstiprinājumu) pa e-pastu un/vai izmantojot jebkuru citu saziņas līdzekli;

 • sniegtu jums piekļuvi mūsu atbalsta Pakalpojumiem, lai jūs varētu sazināties ar mums;

 • saglabātu mūsu Tīmekļa vietnes drošību;

 • informētu jūs par izmaiņām, kas veiktas mūsu Pakalpojumos;

 • pārvaldītu mūsu Tīmekļa vietni, tostarp problēmu risināšanas, piekļuves, datu analīzes, testēšanas, izpētes, izmeklēšanas un analītikas nolūkos;

 • uzlabotu mūsu Tīmekļa vietni, nodrošinot, ka tās saturs tiek parādīts pēc iespējas efektīvākā veidā; un

 • ievērotu mūsu juridiskās saistības, tostarp rīkojumus un citas juridiskas, un reglamentējošas prasības.

4. KĀ MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONAS DATUS.

Mēs sadarbojamies ar trešajām personām, kas ir jūsu personas datu saņēmēji, piemēram, mūsu apakšuzņēmēji, kas ir tehnisko pakalpojumu sniedzēji (piemēram, maksājumu apstrādes, pārvaldības un datu pārraides sistēmu un satura, meklētājprogrammu nodrošinātāji utt.) un mūsu datu analīzei.

Mēs izpaudīsim jūsu personas datus trešajām personām tikai šādos gadījumos:

 • ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu Pakalpojumus (piemēram, sniedzot jūsu personas datus mūsu maksājumu apstrādātājiem un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem);

 • lai mēs varētu uzlabot un optimizēt mūsu Tīmekļa vietni, izmantojot analīzi un meklētājprogrammas;

 • lai mēs varētu sniegt jums darba meklēšanas Pakalpojumu trešo pušu tīmekļa vietnēs;

 • ja to pieprasa likums vai ja mēs godprātīgi uzskatām, ka informāciju ir pamatoti jāizpauž, lai atbildētu saistībā ar prasību, kas vērsta pret mums, lai izpildītu tiesas procesu, kā daļu no izmeklēšanas vai lai aizsargātu CV Paraugs un tā saistīto uzņēmumu un lietotāju īpašumu, un personīgo drošību.

5. MŪSU DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS.

Mēs iegūstam, izmantojam un izpaužam mūsu rīcībā esošos personas datus šādos veidos:

 • ja tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai mūsu Tīmekļa vietnē un mūsu Noteikumu un nosacījumu izpildei;

 • ņemot vērā jūsu piekrišanu, kuru jebkurā laikā varat atsaukt, slēdzot savu Kontu;

 • lai mēs izpildītu mūsu juridiskās saistības;

 • lai izmantotu savas likumīgās intereses, tostarp mūsu intereses sniegt saviem lietotājiem personalizētus un efektīvus pakalpojumus, ja vien jūsu intereses vai jūsu pamattiesības un brīvības nav svarīgākas par šīm interesēm.

6. KĀ MĒS PĀRSŪTĀM JŪSU PERSONAS DATUS.

Pārsūtot jūsu personas datus, mēs to darīsim saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un veiksim atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu to integritāti un aizsardzību. Konkrētāk runājot, mēs nosūtām jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un valstīm, kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi “pienācīgas aizsardzības” lēmumu, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis (ASV). Šādā gadījumā mēs nodrošinām, ka šī pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nodrošina pietiekamu konfidencialitātes un personu pamattiesību aizsardzības līmeni (tostarp saskaņā ar Eiropas Komisijas līguma standarta noteikumiem).

7. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs veicam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jūsu personas datu neatļautu un nelikumīgu apstrādi, un nejaušu to nozaudēšanu, iznīcināšanu un sabojāšanu, izmantojot mūsu iekšējās drošības procedūras, kas ietver jūsu personas datu, kā arī piekļuves tiem, saglabāšanu un iznīcināšanu.

8. JŪSU TIESĪBAS UZ JŪSU PERSONAS DATIEM.

Papildus tiesībām, ko jums piešķir piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, un, ja piemērojamie tiesību akti vai noteikumi atļauj vai pieprasa mums to darīt, mēs pēc pieprasījuma izsniegsim jūsu personas datu kopiju un izlabosim visas jūsu konstatētās kļūdas. Jums ir arī tiesības saņemt un/vai likt mums nodot savu personas datu apakškopu citam pārzinim. Jums ir tiesības iebilst, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, un ierobežot šādu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm par jūsu personas datu apstrādi.

Visus pieprasījumus, jautājumus vai komentārus par šo Privātuma politiku vai mūsu veikto personas datu apstrādi aicinām iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi [support@cvparaugs.com] (mailto:support@cvparaugs.com).

9. Atjauninājumi.

Šī Privātuma politika tika atjaunināta 2019. gada jūnijā. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku, lai atspoguļotu mainīgās juridiskās prasības un mūsu apstrādes praksi. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu Tīmekļa vietnē.

10. PERSONAS DATU KONTROLE

GREAT PONTON COMPANY, kas reģistrēts saskaņā ar valsts Dublin tiesību aktiem un reģistrēts Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Dublin 7, D07 EE37, būs jūsu personas datu pārzinis.