LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (“Lietošanas noteikumi un nosacījumi”)

Šī tīmekļa vietne pieder un to pārvalda “Great Ponton Limited”. Tas ir reģistrēts Īrijas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar uzņēmuma numuru 644795, un tā juridiskā adrese ir 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Īrija (turpmāk arī - “CV Paraugs”, “mēs” vai “mums”). Jūs varat sazināties ar mums arī, rakstot e-pastu uz support@cvparaugs.com.

1. Priekšmets

CV Paraugs sniedz jums kā dalībniekam piekļuvi Materiālu datubāzei (tostarp CV, pavadvēstulēm un norādījumu piezīmēm), kas pieejama www.cvparaugs.com (turpmāk - “Tīmekļa vietne”), kurā jūs kā Dalībnieks varat aizpildīt savu personisko informāciju, izmantojot Dokumentu veidotāju, lai izveidotu personalizētus dokumentus, kurus varat lejupielādēt sev ērtā laikā, atkarībā no tā, kādas ir jūsu specifiskās vajadzības vai Uzglabāt savā Klientu zonā (tiek iekasēta piemērojamā Abonementa maksa).

Šie Noteikumi un nosacījumi regulē jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei un tās pakalpojumiem, kā arī to izmantošanu. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs bez iebildumiem piekrītat visiem šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Atverot kontu Tīmekļa vietnē, jums jāatzīmē izvēles rūtiņa un jāapstiprina, ka izlasījāt un piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, kas ir daļa no juridiski saistoša līguma starp jums un CV Paraugs.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk minēto. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neizmantojiet tīmekļa vietni. Mēs varam jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, publicējot atjauninātu versiju šajā tīmekļa vietnē un informējot jūs pirms grozītie Noteikumi un nosacījumi stājas spēkā.

Lai uzlabotu klientu pieredzi, mēs varam mainīt mūsu Tīmekļa vietnes struktūru un dizainu, kā arī dažus Pakalpojumus vai saturu arī bez iepriekšēja brīdinājuma.

2. Definīcijas

Šajā dokumentā,

“Konts” ir konts, kas jums ir jāizveido, lai kļūtu par Dalībnieku un piekļūtu Tīmekļa vietnes piedāvātajiem Pakalpojumiem.

“Piemērojamie likumi” ir aprakstīti 14. sadaļā.

“Klienta zona” ir jūsu personīgā un speciālā telpa, kurā varat piekļūt Pakalpojumiem un Uzglabāt savus Materiālus.

“Dokumentu veidotājs” ir funkcija, kas ļauj Dalībniekiem ievadīt personisko informāciju (tostarp CV, karjeras vēsturi un informāciju par izglītības vēsturi) un izveidot personalizētas dažu Materiālu versijas (jo īpaši CV un motivācijas vēstules) (tupmāk -“Personalizēti dokumenti”), kurus pēc tam var uzglabāt Dalībnieka klientu zonā.

“Dalībnieks” nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai Tīmekļa vietnē ir Konts.

“Materiāli” ir visas CV veidnes, pavadvēstuļu veidnes, norādījumu piezīmes un citi dokumenti, kas ir pieejami Dalībniekiem Tīmekļa vietnē, neatkarīgi no tā, vai tie ir personalizēti ar Dokumentu veidotāju vai nē.

“Pakalpojumi” ir visi produkti, pakalpojumi, saturs, līdzekļi, tehnoloģijas vai funkcijas, ko mēs piegādājam, izmantojot Tīmekļa vietni, tostarp, bet ne tikai, Materiāli, Dokumentu veidotājs un Materiālu glabāšana.

“Abonements” ir aprakstīts 6. sadaļā.

“Uzglabāšana” un “Krātuve” nozīmē Materiālu uzglabāšanas pakalpojumu Tīmekļa vietnē.

3. Konta atvēršana

A. Nosacījumi

**Jums ir jābūt 18 gadus vecam. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Atverot kontu, jums tas var būt jāapstiprina.

**Ja piemērojams, jums ir jābūt pilnvarām uzņemties saistības pret uzņēmumu, kuru pārstāvat. Jūs apstiprināt, ka jums ir tiesības uzņemties saistības jebkura uzņēmuma vai juridiskajas personas vārdā, kuras vārdā izmantojat Pakalpojumus, un šis uzņēmums vai juridiskā persona piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

B. Konta izveidošana

Tīmekļa vietne ļauj Dalībniekiem reģistrēties un pēc tam piekļūt Pakalpojumiem. Jūs nevarat apskatīt Materiālus, ja neesat reģistrējies, kā arī piekļūt Dokumentu veidotājam vai Uzglabāšanas pakalpojumam, pirms neesat atvēris Kontu un kļuvis par Dalībnieku.

Lai izveidotu Kontu, reģistrācijas veidlapā ir jāaizpilda obligātie lauki (norādot savu uzvārdu, vārdu un e-pastu), un mēs jums nosūtīsim paroli uz e-pastu. Jums ir arī jāizlasa un jāpieņem šie Noteikumi un nosacījumi un mūsu Privātuma politika, kurā ir izskaidrota mūsu tiešsaistes informācijas prakse un jums pieejamās izvēles attiecībā uz jūsu informācijas iegūšanu un izmantošanu šajā Tīmekļa vietnē.

C. Konta informācijas precizitāte

Jūs garantējat, ka jūsu Kontā ir precīza un patiesa informācija un ka jūs to atjaunināsiet, ja nepieciešams. Ja uzskatām, ka informācija nav pareiza, aktuāla vai pilnīga, mums ir tiesības atteikt jums piekļuvi Tīmekļa vietnei vai kādam no Pakalpojumiem un pārtraukt vai apturēt jūsu Konta darbību.

D. Parole

Jūs garantējat, ka jūsu Kontā ir precīza un patiesa informācija un ka jūs to atjaunināsiet, ja nepieciešams. Ja uzskatām, ka informācija nav pareiza, aktuāla vai pilnīga, mums ir tiesības atteikt jums piekļuvi Tīmekļa vietnei vai kādam no Pakalpojumiem un pārtraukt vai apturēt jūsu Konta darbību.

4. Pakalpojumi

Tīmekļa vietne ir tiešsaistes platforma, kurā mēs sniedzam Pakalpojumus. Kā Dalībieks:

Jūs varat izveidot Tīmekļa vietnē Klientu zonu, no kuras varat piekļūt Materiāliem, izveidot Personalizētus dokumentus, izmantojot Dokumentu veidotāju, un tos uzglabāt;

Jūs varat sazināties un apmainīties ar CV Paraugs, izmantojot e-pastu un čatu.

5. Dalībnieku rīcības noteikumi Tīmekļa vietnē

Ir noteikti noteikumi, kas attiecas uz Dalībniekiem. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat:

  • Nepārkāpt CV Paraugs un ar to saistīto uzņēmumu tiesības un tēlu, tai skaitā to intelektuālā īpašuma tiesības;

  • nepārkāpj nevienas puses tiesības un attēlus, kam ir tiesības uz Materiāliem, piemēram, viņu intelektuālā īpašuma tiesības;

  • neatvērt Kontu citas personas vārdā;

  • neizmantot nevienu ierīci, programmatūru un citu elementu, kas varētu traucēt pareizu Tīmekļa vietnes darbību vai kuru objekts ir paredzēts, lai sabojātu, traucētu, pārtvertu vai atsavinātu jebkuru sistēmu, datus vai personisko informāciju; un

  • vispārīgāk runājot, nerīkoties tādā veidā, kas pārkāpj Piemērojamos tiesību aktus vai šos Noteikumus un nosacījumus.

6. Nodevu samaksa

Lai piekļūtu Pakalpojumiem, jums ir jāmaksā Pakalpojumu ikmēneša abonementa summa (“Abonements”) vai tikai izmēģinājuma piedāvājuma summa, kā aprakstīts Tīmekļa vietnē. Abonementu cenas ir norādītas Tīmekļa vietnē (tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi), un tajās ir ņemta vērā Abonementa apmaksas dienā spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa.

Jebkurš Pakalpojumu abonements būs aktīvs nenoteiktu laiku no Abonementa datuma. Abonementu var anulēt jebkurā laikā.

CV Paraugs patur tiesības mainīt Abonementa un jebkura izmēģinājuma piedāvājuma summu. Jūs informēs par šādām izmaiņām vismaz 10 dienas pirms jūsu Abonementa perioda beigām, un pēc tam jūs varēsiet neatjaunot savu Abonementu.

Maksa par Abonementu un izmēģinājuma piedāvājumu ir jāmaksā avansā un tiek automātiski iekasēta, izmantojot Tīmekļa vietnē norādīto maksāšanas veidu. Ja samaksa netiek veikta, CV Paraugs atkārtoti piestādīs maksājumu un turpmāka maksājuma neveikšanas gadījumā var nekavējoties pārtraukt sniegt Pakalpojumu bez kompensācijas, taču neierobežojot tiesības pieprasīt no jums samaksu nokavēto maksājumu summu apmērā un kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies CV Paraugs jūsu neveiktā maksājuma rezultātā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

A. Tīmekļa vietnes satura intelektuālā īpašuma tiesības

Patentētā programmatūra (tajā skaitā Dokumentu veidotājs un Klientu zona), Materiālus un citus materiālus Tīmekļa vietnē, tostarp autortiesības, logotipus, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, attēlus, tekstu, ilustrācijas, audio, video failus, datu failus, programmu failus un kodus, kā arī šādu materiālu atlasi, koordinēšanu un sakārtošanu (neatkarīgi no tā, vai tie ir reģistrēti vai nereģistrēti) aizsargā autortiesības, patentu un preču zīmju likumi (“Intelektuālā īpašuma tiesības”). Šīs intelektuālā īpašuma tiesības pieder mums vai trešajām personām, kuras mums ir licencējušas savas Intelektuālā īpašuma tiesības. Ir stingri aizliegts pilnībā vai daļēji reproducēt, kopēt, modificēt vai citādi manipulēt jebkādu Tīmekļa vietnes saturu.

Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana un ļaunprātīga izmantošana, izņemot gadījumus, kas atļauti šajos Noteikumos un nosacījumos, ir aizliegta. Kļūstot par Dalībnieku, ievērojot šos Noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz Intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem (skatīt zemāk), un tikai savu iespēju robežās CV Paraugs piešķir jums neekskluzīvu, atsaucamu, personisku un nenododamu licenci izmantot Tīmekļa vietni un intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē tikai jūsu personiskai un privātai lietošanai, nekomerciāli un saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Jums piešķirtā licence tiks izbeigta, kad vairs nebūsiet Dalībnieks un/vai nepareizas Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojuma izmantošanas gadījumā.

Šie noteikumi attiecas uz visām jaunajām versijām, atjauninājumiem un izmaiņām mūsu Tīmekļa vietnē, Pakalpojumos un saistītajā saturā. CV Paraugs patur visas tiesības, kas nav skaidri ietvertas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Tīmekļa vietnes izmantošana un piekļūšana Materiāliem nekādā gadījumā nenozīmē, ka, izmantojot Tīmekļa vietni un piekļūstot Materiāliem, jums ir atļauja saturu reproducēt vai publiski izplatīt, daļēji vai pilnībā nodot, pārdot, iznomāt vai aizdot vai darīt pieejamu, izņemot šajos Noteikumiem un nosacījumiem noteiktos gadījumus.

CV Paraugs un tā saistītie uzņēmumi nenodrošina ne jums, ne trešajai pusei, ne sev intelektuālā īpašuma tiesības uz trešajām pusēm piederošiem Materiāliem.

B. Jūsu satura izmantošana

Jūs paturat tiesības uz jebkuru informāciju vai saturu, ko iesniedzat, ievietojat un parādāt Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību, tostarp konta informāciju, CV, darba pieredzi, izglītības informāciju, atsauksmes, atbildes, profila ierakstus, ziņas, jautājumus, izglītības materiālus vai jebkuru citu informāciju, ko jūs nodrošināt (turpmāk - “Jūsu saturs”). Iesniedzot, augšupielādējot, ievietojot vai parādot šādu saturu, jūs piešķirat mums vispasaules, neekskluzīvu, bez autoratlīdzības licenci (ar tiesībām izsniegt apakšlicenci), lai izmantotu, apstrādātu, kopētu, reproducētu, pielāgotu, modificētu, publicētu, pārraidītu, parādītu un izplatītu Jūsu saturu jebkurā un visos plašsaziņas līdzekļos vai caur jebkuriem izplatīšanas kanāliem (zināmiem vai vēlāk izstrādātiem), ievērojot mūsu Privātuma politikas noteikumus.

Jūs garantējat, ka Jūsu saturs nepārkāpj un nepārkāps trešo pušu tiesības un ka jums ir visas nepieciešamās tiesības, pilnvaras un varu, lai izpildītu pienākumus attiecībā uz Jūsu saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Par Jūsu satura un jebkādām no tā izrietošajām sekām, tostarp par jebkādām sekām, Jūsu saturu izmantojot citiem lietotājiem vai trešajām pusēm, atbildību nesat jūs. Mēs neesam atbildīgi, nedz arī saucami pie atbildības, par Jūsu satura izmantošanu, kā arī par citu Dalībnieku vai apmeklētāju iesniegtā vai ievietotā satura vai informācijas izmantošanu.

CV Paraugs CV publicēšanas pakalpojumi atvieglo Jūsu satura un Personalizēto dokumentu ievietošanu dažādās trešo pušu karjeras vietnēs ar jūsu iepriekšēju pieprasījumu un piekrišanu. Jūs piekrītat, ka CV Paraugs var izmantot patentētus tīmekļa informācijas vākšanas rīkus, lai izveidotu jums personalizētu profilu, ja reģistrējaties šim Pakalpojumam. Turklāt jūs piekrītat, ka jūsu informācijas formulējums un interpretācija CV publicēšanas pakalpojumu nolūkos būs CV Paraugs ziņā, un CV Paraugs neatbild par lēmumiem iekļaut, neiekļaut vai frāzēt informāciju par jums. Turklāt jūs atzīstat, ka jums ir pilna atbildība un uzņematies to, un esat personīgi atbildīgs par jebkādām sekām, kas rodas, izmantojot CV izvietošanas pakalpojumus.

8. CV Paraugs loma/atbildības ierobežojums

CV Paraugs negarantē un nesniedz nekādus apgalvojumus par izmantoto Pakalpojumu un Materiālu pareizību, precizitāti, uzticamību vai citādi, vai arī to, ka Tīmekļa vietne nepārkāps trešo personu tiesības un CV Paraugs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par kļūdām un izlaidumiem šādos Materiālos. Ja Piemērojamie tiesību akti nepieļauj dažu vai visu iepriekš minēto netiešo garantiju un nosacījumu izslēgšanu, iepriekš minētie izņēmumi attieksies uz jums tikai, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Jūs uzņematies atbildību par šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu. Tīmekļa vietne, Pakalpojumi, Materiāli un cita informācija, programmatūra, iekārtas, pakalpojumi un cits vietnes saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir” un “kāds pieejams”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām vai nosacījumiem. Cik vien iespējams, piemērojamiem tiesību aktu ietvarā, CV Paraugs atsakās no visām garantijām un nosacījumiem, tiešajiem vai netiešajiem, tostarp, bet ne tikai, nosacījumiem attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu.

CV Paraugs atsakās no jebkādas atbildības neatkarīgi, vai tās pamatā ir līgums, līgumsaistības vai citādi, un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem, sodošā rakstura, izrietošiem vai citādiem), kas izriet no Tīmekļa vietnes, Pakalpojumu vai Materiālu izmantošanas neatkarīgi no atbildības prasības pamata. Ja vien to neaizliedz piemērojamie tiesību akti, uz jums attiekties visi iepriekš minētie atbildības ierobežojumi vai daļa no tiem, ierobežojumi attieksies uz jums tikai, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Nekas šajā līgumā neizslēdz un neierobežo atbildību par nāvi, miesas bojājumiem vai krāpšanu.

9. Atcelšanas politika — konta apturēšana, piekļuves ierobežojumi un izbeigšana

Jūs jebkurā laikā varat izbeigt savas līgumattiecības ar CV Paraugs un savu abonementu, slēdzot Kontu savā Klientu zonā vai paziņojot par to mūsu klientu atbalsta komandai [šeit] (mailto:support@cvparaugs.com). Pārtraukšana stājas spēkā nekavējoties, un jūsu Abonements tiks automātiski pārtraukts. Jums nebūs tiesību saņemt atmaksu par samaksātajām summām par Abonementu, kas attiecas uz laika posmu pēc jūsu Konta izbeigšanas.

Ja jūs pārkāpjat savas saistības, kas noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos vai ja mums ir patiess iemesls uzskatīt, ka ir apdraudēta CV Paraugs, tā Dalībnieku vai trešo pušu drošība un integritāte, mēs paturam tiesības nekavējoties izbeigt šos Noteikumus un nosacījumus, kas ir saistoši jums un CV Paraugs, un aizvērt jūsu Kontu.

Kad tas būs nepieciešams, jums paziņos par šādu pasākumu, lai jūs varētu atbildēt. CV Paraugs izlems, vai atcelt ieviestos pasākumus pēc saviem ieskatiem.

10. Personas dati

Mēs iegūstam un apstrādājam dažus jūsu personas datus. Izmantojot Tīmekļa vietni un reģistrējoties kā Dalībnieks, jūs atzīstat un piekrītat savu personas datu apstrādei saskaņā ar mūsu [Privātuma politiku] (/builder/privacy-policy).

11. Platformas darbība, pieejamība un funkcionalitāte

Mēs centīsimies iespēju robežās nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi Tīmekļa vietnei. Tomēr piekļuve vietnei vai noteiktu līdzekļu izmantošana var tikt apturēta un traucēta bez iepriekšēja brīdinājuma tehniskās apkopes, migrācijas, atjauninājumu, pārtraukumu, ar tīklu saistītu ierobežojumu vai citu tehnisku iemeslu dēļ.

Mēs paturam tiesības mainīt vai apturēt visu vai daļu no jūsu piekļuves Tīmekļa vietnei vai tās līdzekļiem pēc saviem ieskatiem, uz laiku vai pastāvīgi.

12. Hipersaites

Mūsu Tīmekļa vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs tīmekļa vietnes un neatbildam par to saturu. Iekļaujot šīs saites, mēs neatbalstām šajās tīmekļa vietnēs esošos materiālus un neesam saistīti ar to operatoriem.

13. Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Šie Noteikumi un nosacījumi un dokumenti, kas integrēti ar atsauci, ietver visu vienošanos starp jums un CV Paraugs attiecībā uz jūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu.

CV Paraugs var mainīt šos Noteikumus un nosacījumus atbilstoši tehnoloģiskajai un komerciālajai videi un Piemērojamajiem tiesību aktiem un normatīvajai videi. Jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos tiks publicētas Tīmekļa vietnē, norādot spēkā stāšanās datumu, un CV Paraugs jūs informēs pirms izmaiņas stāsies spēkā.

14. Atmaksas politika un atteikuma tiesības

Abonementa atmaksas pieprasījums netiek pieņemts, ja tas saņemts pēc četrpadsmit (14) dienu perioda beigām no pirmā Pakalpojumu Abonementa.

Visus atmaksas pieprasījumus pirms četrpadsmit (14) dienu termiņa beigām var iesniegt pa tālruni, zvanot mūsu klientu atbalsta nodaļai vai uzrakstot e-pastu. Klientu atbalsta nodaļa jums atbildēs 48 stundu laikā, un atmaksa tiks apstrādāta 72 stundu laikā.

15. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Dublin likumiem, neskarot īpašu noteikumu piemērošanu, kas saistīti ar (i) tiesību kolīziju vispārējiem principiem un (ii) sabiedriskās kārtības noteikumiem, kas aizsargā patērētāju valstī, no kuras jūs piekļūstat pakalpojumiem ("piemērojamie likumi").

Ja strīdu nevar atrisināt ar starpniecību, jūs piekrītat nodot visus strīdus England & Wales tiesu jurisdikcijā.

CV Paraugs arī patur tiesības ierosināt tiesvedību atkarībā no strīda rakstura jūsu dzīvesvietas valsts tiesās vai kur šie Noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti jūsu biznesam vai profesijai, jūsu uzņēmējdarbības galvenajā valstī.

16. Spēkā stāšanās datums

10/07/19