Zinātniskais Personāls CV | Stratēģija CV izveidē

Zinātne un pētniecība ir jomas, kur detalizēti un precīzi dati ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tāpat kā laboratorijas eksperimentā, arī zinātniskā personāla CV jāizstrādā ar īpašu precizitāti un uzmanību. Pētījumi liecina, ka darba devējs pavada tikai 7 sekundes pārskatot CV, pirms pieņem lēmumu turpināt lasīt tālāk.

Zinātniskā personāla CV paraugs

 CV

IVARS KAULIŅŠ
E-pasts:   ivars.kaulins@example.com
Tālrunis: +371 27761445
Adrese: Kāpuru iela 6, Rīga, Latvija

Biotehnoloģijas nozares eksperts ar vairāk nekā 11 gadu pieredzi molekulārās ģenētikas un ģenoma rediģēšanas jomā. Vadījis vairākus starptautiskus pētnieciskos projektus, kuros izstrādāts inovatīvs metodes pieejas augu genētikā, un publicējis 25 zinātniskos rakstus prestižos žurnālos, tostarp "Nature" un "Science". Saņēmis 2022. gada Eiropas Zinātnes Padomes grantu un ir regulārs lektors vadošajās pasaules konferencēs.

DARBA PIEREDZE:
Latvijas Bioloģijas Institūts | Zinātniskais Pētnieks

2017-2023

 •  Vadījis un pabeidzis trīs nozīmīgus pētījumu projektus saistībā ar mikroorganismu ģenētiku.
 •  Publicējis 10 zinātniskos rakstus, no kuriem četri pieņemti starptautiskajos A kategorijas žurnālos.
 •  Veicinājis sadarbību ar vairākām Eiropas pētniecības institūcijām.

Latvijas Universitāte | Docents Bioloģijas Nodarbībā
2012-2017

 •  Pasniedzis molekulārās bioloģijas, ģenētikas un mikrobioloģijas kursus bakalaura un maģistra līmeņa studentiem.
 •  Vadījis 10 bakalaura un 6 maģistra līmeņa studentu pētnieciskos darbus.
 •  Organizējis un vadījis divas starptautiskas zinātniskās konferences saistībā ar jaunākajām tendencēm bioloģijā.

IZGLĪTĪBA:

Doktora grāds Bioloģijas zinātnēs  
Latvijas Universitāte, Rīga
2009-2012
Doktora darbs: "Mikroorganismu ģenētiskās izmaiņas un to ietekme uz vides adaptāciju"

Maģistra grāds Molekulārajā Bioloģijā  
Latvijas Bioloģijas un Tehnoloģijas Universitāte, Rīga
2007-2009
Maģistra darbs: "DNS izolācijas metožu salīdzinājums un optimizācija"

Bakalaura grāds Bioloģijā  
Latvijas Bioloģijas un Tehnoloģijas Universitāte, Rīga
2004-2007
Bakalaura darbs: "Augu un mikroorganismu simbiozes ietekme uz augu augšanu"

SERTIFIKĀTI:

 •  Sertifikāts par biotehnoloģijas laboratorijas drošību | 2023
 •  Laboratorijas vadīšanas sertifikāts | 2019
 •  Ģenoma rediģēšanas tehnoloģiju sertifikāts | 2017

PRASMES:

 •  Molekulārās ģenētikas tehnikas
 •  Ģenoma rediģēšana (CRISPR/Cas9)
 •  Bioinformātikas analīžu veikšana
 •  Elektronu un fluorescences mikroskopija
 •  DNS/RNS izolācija un kvantifikācija
 •  Laboratorijas drošības protokoli
 •  Komandas vadība un projektu menedžments
 •  Bioloģisko paraugu sagatavošana un analīze

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C2

Saskaņā ar “Academic Job Survey”, 68% darba devēju uzskata, ka specializētas prasmes un projekti , kurus kandidāts ir veicis, ir svarīgāki par izglītību . Tas nozīmē, ka zinātniskajam personālam savā CV ir īpaši jāuzsver konkrētās zinātniskās pieredzes aspekti, kas atbilst darba devēja prasībām.

Pareizi veidots CV ir atslēga, lai atvērtu durvis uz prestižām pozīcijām, sadarbībām un finansējumu. Šis raksts piedāvā zinātniskajam personālam konkrētus padomus un piemērus , kā izveidot izcilu CV, kas balstīts uz datiem un faktiem, un kas ļaus izcelties konkurencē.

🎁 Protams, nedrīkst aizmirst arī par CV vizuālo izskatu, kas pats pirmais piesaista uzmanību - izmanto zinātniskā personāla CV veidnes , kur ir piedāvāti pievilcīgi CV dizaini!

Zinātniskā personāla atalgojums

💰 Pēc algas.lv datiem, vidējā alga zinātniskajam darbiniekam Latvijā svārstās no 572 līdz 2187 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas.

Zinātniskā personāla atalgojums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem 👇

 • Pirmkārt, no individuālās pieredzes un izglītības līmeņa : doktora grāda ieguvēji parasti saņem lielāku atalgojumu nekā tie, kuriem ir tikai bakalaura vai maģistra grāds.
 • Otrkārt, specializācijas joma ir būtiska: dažās zinātniskajās jomās, piemēram, bioinformātikā vai biotehnoloģijā, var gaidīt augstāku atalgojumu sakarā ar augstāku pieprasījumu pēc šāda veida speciālistiem.
 • Treškārt, institūcijas veids un atrašanās vieta ietekmē algas - piemēram, privātās pētniecības uzņēmumos bieži tiek piedāvātas lielākas algas nekā akadēmiskajās iestādēs. Tāpat arī publikāciju skaits un projektu vadīšanas pieredze ietekmē atalgojumu.

5 vērtīgi padomi - zinātniskā darbinieka CV izveidē

 • Konkrēti sasniegumi - norādiet publikāciju skaitu, izvirzītus projektus un citus nozīmīgus zinātniskos panākumus.
 • Profesionālais kopsavilkums - sāciet CV ar īsu paragrāfu, kurā uzskaitīti galvenie profesionālie sasniegumi un prasmes.
 • Papildu apmācības - iekļauiet ar zinātni saistītas apmācības, kursus un seminārus.
 • Pielāgojiet dizainu - lai CV profesionāli izskatītos, izvēlieties vienkāršu un skaidru dizainu - izmantojiet pārdomātas un elegantas CV veidnes !
 • Aktualitāte - pārliecinieties, ka CV satur aktuālāko informāciju un regulāri to atjaunojiet.
 • Starptautiskas pozīcijas - pielāgojiet CV starptautiskiem standartiem un norādiet valodu prasmes.
 • Strukturē CV - izmanto mūsu ekspertu izstrādātos Zinātniskā personāla CV šablonus !
zinatniskais personals cv

CV izkārtojums un struktūra

Zinātniskā personāla CV izkārtojumam jābūt skaidram, vienkāršam un profesionālam.

 • Izvēlieties viegli lasāmu fontu , piemēram, Arial vai Times New Roman.
 • Ieteicams izvēlēties fonta lielumu no 10 līdz 12 punktiem.
 • Jāiekļauj atstarpes starp sadaļām, lai uzlabotu lasāmību.
 • Izvairieties no spilgtām krāsām.

CV izkārtojuma paraugs 👇

 • Kontaktinformācija
 • Profesionālais kopsavilkums
 • Darba pieredze
 • Izglītība
 • Sertifikāti
 • Prasmes
 • Valodu zināšanas

CV formāti

 • Hronoloģiskais CV - atspoguļo darba pieredzi, sakārtojot to hronoloģiskā secībā.
 • Funkcionālais CV - formāts koncentrējas uz specifiskām prasmēm un kvalifikācijām. Tas ir noderīgs, ja vēlaties uzsvērt īpašas zināšanas vai prasmes.
 • Kombinētais CV - apvieno hronoloģiskā un funkcionālā CV elementus, ļaujot uzsvērt gan prasmes, gan pieredzi. Kombinētais CV formāts ir piemērots zinātniskā personāla CV, jo tas ļauj izcelt gan specifiskās prasmes, gan iepriekšējo darba pieredzi.

Kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācija ir ārkārtīgi svarīga zinātniskā personāla CV sastāvdaļa, jo tā sniedz potenciālajam darba devējam nepieciešamos rīkus, lai ar jums sazinātos.

Kontaktinformācijas sadaļā obligāti jāiekļauj 👇

 • Vārds, uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • E-pasts
 • Adrese
✒️ Pareizi norādīta kontaktinformācija zinātniskā personāla CV nodrošina, ka darba devēji var ērti un ātri ar jums sazināties, lai uzaicinātu uz interviju.

Nepareizi

Lauris Olis

E-pasts: lauriitis00@example.com

Tālrunis: +371 23221474

P.k.: 170991


👆 Šis kontaktinformācijas variants satur dažas nepilnības, kas varētu radīt neprofesionālu iespaidu. Pirmkārt, ideālā gadījumā e-pasta adresei vajadzētu saturēt vienkāršu vārda un uzvārda kombināciju. Tāpat nav norādīta mājas adrese, lai gan ir norādīts personas kods, kuru nevajadzētu iekļaut CV.

Pareizi
LAURIS OLIS

E-pasts: lauris.olis@example.com

Tālrunis: +371 23221474

Adrese: Kalniņu gatve, Jūrmala, Latvija


Kandidāti tiek vērtēti pēc prasmēm, pieredzes un kvalifikācijas, nevis pēc izskata vai citiem subjektīviem faktoriem.

💡 Tāpēc, ja tomēr izlemjat iekļaut fotogrāfiju CV , nodrošiniet, ka tā ir profesionāla un atbilstoša nozarei. Labākais variants ir portretveida fotogrāfija, kurā redzama seja.

zinatniskais personals cv

Darba pieredze + ja nav pieredzes

Darba pieredzes sadaļa zinātniskā personāla CV ir būtiska, jo tā parāda kandidāta praktisko pieredzi, projektiem un uzdevumiem, ar kuriem viņš vai viņa ir strādājis, kā arī uzskaita iegūtās prasmes un sasniegumus. Darba pieredzes sadaļa nodrošina potenciālajiem darba devējiem skaidru ainu par kandidāta spēju veikt noteiktus pētījumus, vada projektus un sadarbojas ar komandu.

1. piemērs:

Latvijas Zinātņu Akadēmija | Pētnieks Bioloģijas nodaļā

2019-2023


Darba pienākumi:

 • Veikt molekulārus pētījumus un eksperimentus saistībā ar augu izturību pret sausumu.
 • Publicēt rezultātus starptautiskos zinātniskos žurnālos un prezentēt konferencēs.
 • Sadarboties ar studentiem un pētnieku komandu.

2. piemērs:

Rīgas Tehniskā Universitāte | Lektors Fizikas fakultātē

2015-2019


Darba pienākumi:

 • Pasniegt kursus par kvantu mehāniku un elektrodinamiku.
 • Vadīt maģistra līmeņa studentu pētnieciskos darbus.
 • Piedalīties fakultātes zinātniskajās iniciatīvās un nodrošināt sadarbību ar rūpniecības partneriem.

✒️ Šie piemēri rāda, ka kandidāts ir strādājis gan pētnieciskā, gan akadēmiskā vidē, demonstrējot plašas prasmes zinātnē.

Ja nav pieredzes

 • Uzsveriet izglītību - izceliet akadēmiskos sasniegumus, kursus un projektus, kurus esat veicis mācību laikā.
 • Prakstizējieties - meklējiet prakses vai brīvprātīgo darbu nozarē, lai iegūtu praktisko pieredzi un paplašinātu kontaktu tīklu.
 • Iekļaujiet prasmes - uzskaitiet un izceliet jūsu tehnikas un personiskās prasmes.
 • Personīgā attīstība - apmeklējiet seminārus, darbnīcas un konferences, lai papildinātu zināšanas.
 • Entuziasms - motivācijas vēstulē vai CV ievadā izceliet savu kaislību par nozari un vēlmi mācīties.
💡 Pieredzes trūkums var tikt kompensēts ar iniciatīvu, apņemšanos un vēlmi attīstīties savā jomā.

zinatniskais personals cv

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa demonstrē kandidāta akadēmiskās zināšanas un speciālās apmācības zinātnes nozarē. Akadēmiskie sasniegumi, kursi un speciālās apmācības var norādīt uz kandidāta spēju veikt noteiktus pētījumus un izpratni par konkrētiem zinātnes aspektiem.

1. piemērs:

Maģistra grāds ķīmijā ar specializāciju organiskajā sintēzē

2020-2023 | Rīga, Latvija

Maģistra darbs: "Jaunu organisko savienojumu sintēze un to potenciāls farmaceitiskajā nozarē"

Latvijas Tehniskā Universitāte


2. piemērs:

Bakalaura grāds bioloģijā

2016-2020 | Rīga, Latvija

Bakalaura darbs: "Salīdzinošā analīze par augu izturību pret sausumu Latvijas klimatiskajos apstākļos"

Latvijas Universitāte


📌 Šie piemēri ne tikai uzskaita kandidāta formālo izglītību, bet arī dod ieskatu specializācijā un zinātniskajās interesēs.

Prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa palīdz potenciālajiem darba devējiem ātri novērtēt kandidāta kompetences un spējas. Šī sadaļa tiek izmantota, lai izceltu tehniskās un personiskās prasmes , kuras kandidāts ir ieguvis gan izglītības procesā, gan strādājot praksē.

Tehniskās prasmes:

 • Datu analīzes un statistikas zināšanas
 • Pētnieciskā darba metodes
 • Programmatūras izmantošana (MATLAB, Python)
 • Ģenētiskās analīzes un biotehnoloģijas
 • Instrumentālās analīzes metodes
 • Eksperimentālo datu dokumentēšana un interpretācija
 • Zinātnisko publikāciju sastādīšana
 • Projektu vadība un grantu pieprasījumi
zinatniskais personals cv

Personiskās prasmes:

 • Kritiskā domāšana
 • Komandas darbs
 • Laika pārvaldība
 • Problēmu risināšana
 • Komunikācijas prasmes
 • Organizatoriskās spējas
 • Etiķete un profesionālisms

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums zinātniskā personāla CV sniedz ātru ieskatu kandidāta karjerā, sasniegumos un galvenajās kompetencēs. Šai sadaļai jāieinteresē un jāmotivē turpināt izpētīt CV pilnībā, jo spēcīgs profesionālais kopsavilkums var palīdzēt izcelties pārējo konkurentu fonā.

Nepareizi
Esmu anatomijas zinātnieks ar trīs gadu pieredzi. Studiju ietvaros esmu piedalījies vismaz piecu ārvalstu projektu dokumentu sagatavošanā. Nosaukums maniem darbības virzieniem tiks iekļauts nākamajā valsts izsludinātajā zinātnes atbalsta sarakstā. Atlases prasības un termiņš personām mainās, tāpēc regulāri sekoju līdzi jaunākajai informācijai, iesniedzot dokumentus.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums ir neprecīzs un neskaidrs, jo tajā ir izmantoti vārdi un frāzes, kas ir nesaistīti un neloģiski savienoti, tādējādi nesniedzot skaidru un konkrētu informāciju par kandidāta profesionālo pieredzi vai sasniegumiem.

Pareizi

Pēdējo piecu gadu laikā esmu vadījis trīs starptautiskus zinātniskus projektus biotehnoloģijas jomā, sadarbojoties ar prestižām institūcijām no ārvalstīm. Ar manu komandas atbalstu, mēs esam publicējuši desmit pētījumus augsta reitinga žurnālos. Manas darbības ir guvušas atzinību gan valsts, gan starptautiskajā līmenī, un esmu bijis eksperts vairākās nozares atlases komitejās, nodrošinot kvalitāti pētniecības projektu izvērtēšanā.


Papildu sadaļas

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa zinātniskā personāla CV ietver visus sasniegumus , kvalifikācijas un kursus , kas nav tieši saistīti ar formālo izglītību, bet kas var būt būtiski darba pienākumu izpildē.

Šī sadaļa dod iespēju izcelt papildu zināšanas un prasmes , kas varētu palielināt zinātniska darbinieka konkurētspēju darba tirgū.

📌 Piemērs:

 • Apmācības programmas sertifikāts bioloģiskās neirozinātnes jomā - Kembričas Universitāte, 2022
 • Starptautiskais sertifikāts datu analīzē zinātnē - Data Science Academy, 2018
zinatniskais personals cv

Valodu prasmes

Valodu zināšanu sadaļa CV norāda, kuras svešvalodas kandidāts zina un kādā līmenī . Šī informācija ir būtiska, jo daudzi zinātniskie projekti un pētījumi tiek veikti starptautiskā vidē .

Precīza valodu prasmju norādīšana palīdz potenciālajiem darba devējiem novērtēt, vai kandidāts spēs komunicēt un sadarboties ar kolēģiem no citām valstīm.

📌 Piemērs:

 • Latviešu valoda - dzimtā
 • Angļu valoda - C1
 • Vācu valoda - B2
 • Franču valoda - A2

Kopsavilkums: kā izstrādāt zinātniskā darbinieka CV no nulles

 • Profesionālais kopsavilkums - izveidojiet kodolīgu, taču iespaidīgu aprakstu par jūsu zinātnisko karjeru un sasniegumiem.
 • Darba pieredze - norādiet darba vietu, amatu un galvenos pienākumus.
 • Izglītība - norādiet svarīgākos izglītības iestāžu nosaukumus, kur jūs mācījāties, un iegūtos akadēmiskos grādus.
 • Prasmes - izceliet tehniskās un personiskās prasmes, kas ir būtiskas zinātniskajā nozarē.
 • Sertifikāti - norādiet papildu apmācības, kursus un sertifikātus.
 • Valodu prasmes - precīzi norādiet, kuras svešvalodas jūs pārzināt un kādā līmenī.
 • Ja pieredzes vēl nav - koncentrējieties uz izglītību, universitātes projektu pieredzi un prasmēm.
🎁 Papildu padoms: padariet savu CV unikālu, izmantojot augstas kvalitātes zinātnes darbinieka CV veidnes , un pievērsiet uzmanību satura kvalitātei un formātam!

zinatniskais personals cv

Motivācijas vēstule - CV papildinājums

Motivācijas vēstule ļauj kandidātam detalizētāk paust interesi par noteiktu amatu, norādīt uz saviem specifiskajiem sasniegumiem un izcelt to, kā tie atbilst izsludinātajai vakancei.

Turklāt vēstule dod iespēju parādīt savu personisko motivāciju un entuziasmu attiecībā uz zinātnisko darbu un konkrēto pētniecības jomu, kas CV var nebūt tik acīmredzama.

🎁 Lai motivācijas vēstule būtu tikpat kvalitatīva un profesionāla kā jūsu CV, izmantojiet profesionālas CV veidnes , un iegūstiet piekļuvi arī mūsu ekspertu sagatavotajiem motivācijas vēstuļu paraugiem!

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai es varu iekļaut hobijus savā CV?

Lai gan lielākoties zinātniskā CV akcents ir uz profesionālajiem sasniegumiem, dažos gadījumos var būt noderīgi pievienot sadaļu par hobijiem vai citiem interesantiem faktiem, kas var palīdzēt izcelt jūsu personību.

Vai zinātniskā darbinieka CV jābūt garākam par vienu lappusi?

Tas ir atkarīgs no individuālās pieredzes un sasniegumiem, taču daudzi zinātnieki izmanto divu vai pat trīs lappušu CV, lai detalizēti aprakstītu savus sasniegumus.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos