Studenta CV - piemēri, resursi un paraugi

Studenta CV sagatavošana nav viegls uzdevums, jo, pirmkārt, daudziem cilvēkiem tā ir pirmā CV rakstīšanas pieredze, un, otrkārt, studiju laikā vai īsi pēc tām daudzi studenti vēl nav ieguvuši darba pieredzi, tāpēc rodas loģisks jautājums, kādu informāciju vispār iekļaut studenta CV un ar ko sākt!

Studenta CV piemērs

CV

LIENE UPĪTE
E-pasts: liene@inbox.lv, mob. tel. 20010222
Adrese: Zariņu iela 61-23, Rīga

Pedagoģijas studente ar 3 gadu pieredzi nometņu vadītājas darbā un padziļinātu izpratni par Montesori pedagoģiju. Īpaši aizrauj radošas izglītības metodes, kā arī āra pedagoģija. Plašas zināšanas par darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

PRASMES:

 • Izcilas sadarbības prasmes ar bērniem
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Pieredze darbā ar Montesori pedagoģijas metodēm
 • Spēja radīt radošas aktivitātes atbilstoši dažāda vecumposmu vajadzībām
 • Nometņu vadītāja sertifikāts
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība

SERTIFIKĀTI:

 • Nometņu vadītāja sertifikāts
  2015
 • Montesori pedagoģijas pamati
  2010
 • Rīgas Cirka skola – akrobātikas metode
  2011

DARBA PIEREDZE:

SIA “NAMIŅŠ” | pedagoga palīgs (prakse)
2017-2019
Asistēšana pedagogam, organizējot ikdienas aktivitātes bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai, mācību materiālu sagatavošana, materiālu sagāde, radošo nodarbību vadīšana, svētku scenāriju sagatavošana, citu vadītāja norādījumu veikšana, atbalsta sniegšana bērniem arī īpašām vajadzībām

BIEDRĪBA “BĒRNA PRIEKS” | nometņu vadītāja (brīvprātīgais darbs)
2017-2020
Nometņu vadīšana bērniem ar īpašām vajadzībām, sadarbība ar vecākiem, nometnes dokumentācijas kārtošana, psihoemocionāla atbalsta sniegšana bērniem, nodarbību vadīšana, atskaišu sagatavošana, nodarbību materiālu izstrāde 

IZGLĪTĪBA:

Latvijas Universitāte,
2017-2019
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, pirmsskolas pedagogs

VALODU ZINĀŠANAS:

  Runāšana Klausīšanās Rakstīšana
Latviešu 5 5 5
Krievu 4 4 4
Angļu 2 3 1

5-ļoti labi, 1-vāji

ATSAUKSMES:

Līva Oliņa
SIA “NAMIŅŠ” vadītāja
Tel. 29992300

Ilze Eglīte
Biedrība “Bērna prieks” direktore
Tel. 202922121

Kvalitatīvs CV ir svarīgs priekšnoteikums nākamā darba meklējumos, tāpēc tā sagatavošanai jāvelta pietiekami daudz laika un enerģijas. Un labu CV var uzrakstīt ikviens. Jā! Arī tad, ja jums nav pieredzes vai tā ir ļoti neliela.

Ir vairākas nozares, piemēram, IT un izglītības joma, kuras aktīvi sadarbojas ar augstskolām un īpaši fokusējas uz jauno speciālistu piesaisti, kurus tālāk apmāca pašas. Un tu nekad nezini, kad tas notiks, tāpēc svarīgi jau laiks sagatavot profesionālu CV. Un te mēs varam palīdzēt! Šajā rakstā esam apkopojuši vairākus vērtīgus padomus, kas ļaus sagatavot efektīvu studenta CV – gan nākamajai darba, gan prakses vietai. Tāpat piedāvājam studenta CV paraugus , kas noteikti palīdzēs sagatavot CV ātrāk un ērtāk.

Zemāk esam sagatavojuši studenta CV piemēru pedagoģijas studentam, kas meklē darbu kā pirmsskolas pedagogs. Lai arī šajā piemērā Lienei nav darba pieredzes, CV uzsvars likts uz prakses laikā un brīvprātīgajā darbā gūto pieredzi, kā arī uz prasmēm, kas varētu būt noderīgas darbam pirmsskolas izglītības iestādē.

Darba likmes un algas studentiem

Studentu darba likmes ir atkarīgas no nozares un katra darba devēja atalgojuma politikas. Nereti darbiniekiem bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi sākotnēji likmes ir zemākas, taču, izturot pārbaudes laiku vai nostrādājot uzņēmumā noteiktu laiku, likmes tiek pielīdzinātas uzņēmuma darbinieku vidējām likmēm.

Kā uzrakstīt studenta CV no nulles

Ja nekad neesat rakstījis CV, vispirms svarīgi ir pašam izvērtēt savas stiprās puses (arī tad, ja jums nav daudzgadu pieredze un neskaitāmi sertifikāti). Ikviens no mums ir vērtība, taču tas jāspēj izcelt savā CV. Ar ko sākt? Sarakstiet to visu uz lielas lapas, izvēlieties svarīgāko un pēc tam sastrukturējiet CV veidnē. Daži piemēri atrodami te !

Atcerieties – neatkarīgi no profesijas, CV sagatavošanā ir vairāki vispārīgi principi, kas jāievēro, lai par jums rastos labs priekšstats un tas sniegtu pietiekamu informāciju par jūsu prasmēm un piemērotību amatam. Zemāk ir daži padomi, ko var izmantot, gatavojot studenta CV:

 • nelietojiet standarta CV visās situācijās, pielāgojiet to konkrētam darba sludinājumam
 • izceliet savas stiprās puses – gan tehniskās zināšanas, gan personīgās īpašības
 • sāciet ar svarīgāko
 • lietojiet profesionālu un gramatiski pareizu valodu atbilstoši darba vai jomas specifikai
 • rakstiet tā, lai CV būtu viegli saprotams un uztverams - tam lieliski palīdzēs dažādas studentu CV veidnes
 • iekļaujiet informāciju par prakses vietām, dalību dažādos projektos un citu pieredzi, kas parāda jūsu interesi par jomu un attīstītajām prasmēm

Izkārtojums

Ir ļoti daudz veidu, kā izkārtot informāciju studenta CV, taču svarīgi, lai darba devējam tā būtu ērti lasāma un palīdzētu izcelt jūsu stiprās puses. Studentiem bieži nav darba pieredzes, tas nozīmē, ka CV jāizvēlas tāds izkārtojums, kas izceļ prasmes un ārpus darba tirgus gūto pieredzi.

Tā, piemēram, Lienes CV prasmes un iegūtie sertifikāti minēti CV sākumā. Lai arī Liene nav guvusi ilgu darba pieredzi, šī sadaļa uzskatāmi parāda stiprās puses un specifiskās darbam nepieciešamās zināšanas. Atcerieties – CV uzskatāmi jāparāda jūsu stiprās puses, novēršot uzmanību no vājajām pusēm jeb trūkumiem, piemēram, darba pieredzes trūkumu. Lai to izdarītu, svarīgākās sadaļas var novietot CV sākumā vai arī izcelt vizuāli – vai nu ar burtu dizainu vai krāsām. Mūsu piedāvātajos studentu CV paraugos jūs noteikti atradīsiet savai situācijai piemērotāko CV dizainu.

studenta cv

Formāts un struktūra

Studentu CV ir trīs galveni informācijas izkārtošanas veidi: hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais, ko savā starpā atšķir informācijas strukturēšanas veidi:

 • hronoloģiskajā CV darba vietas tiek norādītas hronoloģiskā secībā;
 • funkcionālajā CV uzsvars tiek likts uz jūsu galvenajiem prasmju blokiem;
 • kombinētajā CV tiek izmantotas abas augstāk minētās pieejas.

Absolventiem, kas tikko pabeiguši augstskolu un vēl nav ieguvuši darba pieredzi, iesakām izvēlēties funkcionālo CV, jo tajā varēsiet uzskaitīt savas prasmes, kas jūsu gadījumā būs jūsu galvenais “pārdošanas punkts”, mazāk fokusējoties uz neesošo darba pieredzi. Meklējiet idejas funkcionālajam CV? Dažādi studentu CV paraugi pieejami te !

CV kontaktinformācijas sadaļa

CV kontaktinformācijas sadaļa tiek izvietota CV sākuma daļā un tajā jāiekļauj jūsu vārds un uzvārds, kā arī svarīgākā kontaktinformācija, piemēram, telefona numurs un e-pasts. Zemāk ir divi piemēri, kā veidot CV kontaktinformācijas sadaļu.

Nepareizi

Liene B. (pk. 0101010-0000)

Telefons: 28282910

Ostas iela 15

Facebook konts: facebook_lieniiiiite2021


Pareizi

LIENE BĒRZIŅA

Telefons: 28282910

E-pasts: liene@pasts.lv

Adrese: Ostas iela 15, Liepāja, LV-1021


📌Atcerieties – CV nav obligāti jāpievieno fotogrāfija, ja vien tas nav noteikts darba sludinājumā. Tas varētu būt obligāts priekšnosacījums dažos specifiskos gadījumos, piemēram, modeles darba sludinājumos. CV iekļautajā fotogrāfijā jāredz jūsu seja un tai jābūt kvalitatīvai.

📌Padoms : Kritiski apskatiet savu e-pasta adresi. Ja tā jums ir no pusaudža vecuma un nav pietiekami formāla, piemēram, lieniiiiite2021@inbox.lv , iesakām to nomainīt, jo šī nelielā detaļa var radīt par jums nepareizu priekšstatu.

Pieredze (un ko darīt, ja jums nav pieredzes)

Pieredzes sadaļa ir ikviena CV svarīga sastāvdaļa, taču atceries - veiksmīgu studenta CV var sagatavot arī tad, ja jums nav lielas pieredzes. Šajā gadījumā svarīgi izcelt darbam nepieciešamās prasmes, kā arī norādīt mācību prakses vietas, dalību dažādos projektos vai būtībā – jebkuru pieredzi, kas jūs attīstījusi kā personību darbam konkrētajā uzņēmumā vai jomā.

Uzskaitot konkrētas darba vietas, noteikti norādiet uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu, savu amatu un darba periodu. Zemāk ir divi piemēri, kā norādīt darba pieredzi pedagoģijas studentam, kas nav guvis pieredzi darbā kā skolotājs, taču ir strādājis kā brīvprātīgais un izgājis praksi studiju laikā.

1.piemērs
SIA “SAULES BĒRNI” | pedagoga asistents (prakse)
2020-2022
Asistēšana pedagogam, organizējot ikdienas aktivitātes bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai, svētku scenāriju sagatavošana, citu vadītāja norādījumu veikšana, atbalsta sniegšana bērniem, telpas iekārtošana aktivitātēm, pasākumu vadīšana bērniem kopā ar vecākiem

2.piemērs
BIEDRĪBA “BĒRNA PRIEKS” | bērnu pasākumu vadītāja (brīvprātīgais darbs)
2020-2022
Projektu aktivitāšu vadīšana bērnu ballītēs, scenāriju izstrāde, izmaksu vadība, sadarbība ar vecākiem, bērnu pasākumu mārketinga aktivitāšu vadīšana, vizuālā noformējuma sagatavošana, sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem.


studenta cv

Ja meklējat savu pirmo darbu:

Izglītība: kā iekļaut savu akadēmisko izglītību

Šajā sadaļā svarīgākais ir norādīt izglītību, kas saistīta ar meklētā darba nozari (Lienes piemērā pedagoģijas studijas). Atcerieties – daudzās profesijās darba devējs meklē kandidātus tikai ar noteiktu izglītību, piemēram, bakalaura grādu finansēs vai profesionālo maģistra grādu inžernierzinātnēs, tāpēc šai sadaļai noteikti jābūt ikvienā CV. Norādot izglītību, varat sākt ar izglītības iestādes nosaukumu vai arī ar iegūto grādu (skat piemērus).

1.piemērs:
Liepājas universitāte pedagoģijas fakultāte</strong
2005-2009
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā
(specializācija: metodiskais darbs)

2.piemērs:
Profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā
2005-2009
Liepājas universitāte pedagoģijas fakultāte
Profesionālā bakalaura studiju programm “Sākumizglītības skolotājs”
(ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Montesori pedagoģija pirmsskolā – iespējas un izaicinājumi”)


Studenta CV prasmju sadaļa

Prasmes studenta CV nav jānorāda obligāti, jo bieži par tām liecina kandidāta darba pieredze, taču, ja esat students bez lielas darba pieredzes, tad šī sadaļa ir izšķiroši svarīga. Prasmju sadaļa būs atkarīga no jomas, kurā meklējat darbu un konkrētā amata specifikas. Ir amati, kur nepieciešamas specifiskas prasmes, taču ir amati, kuros vienlīdz svarīgas ir arī jūsu vispārējās prasmes, piemēram, dažāda līmeņa vadītāja amatos. Piemērā esam uzskaitījuši svarīgākās prasmes, ko varat norādīt CV, ja meklējat darbu izglītības jomā:

Profesionālās prasmes

 • nepabeigta pirmsskolas pedagoga izglītība (2. kursa studente)
 • zināšanas par pirmsskolas vecumposma īpatnībām
 • pieredze bērnu nometņu vadīšanā
 • pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām
 • lietvedības pamatzināšanas
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām
 • labas datorprasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Personīgās prasmes

 • teicamas saskarsmes prasmes ar bērniem un pieaugušajiem
 • prezentācijas prasmes
 • līdera dotības un spēja organizēt cilvēkus,
 • psiholoģiskā noturība
 • radošā domāšana
 • kompleksu problēmu risināšanas prasmes
 • spēja patstāvīgi plānot darbu
 • augsta atbildības sajūta
studenta cv

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums ir kodolīgs apraksts (līdz 6 rindiņām) par jums kā par potenciālo darbinieku, kas pāris teikumos izceļu jūsu spēcīgākās puses. Parasti šī sadaļa tiek iekļauta studenta CV augšpusē un visdrīzāk būs pirmā lieta, ko darba devējs par jums izlasīs.

Kopsavilkumā iekļaujiet svarīgāko informāciju, ko vēlaties par sevi izcelt un kas ir cieši saistīta ar konkrēto darbu, piemēram, jūsu iegūtā kvalifikācija, sertifikāti, pabeigtie projekti, spēcīgākās prasmes vai citi sasniegumi. Zemāk ir divi profesionālā kopsavilkuma paraugi studentam, kas meklē darbu izglītības jomā:

Pareizi

Otrā kursa pedagoģijas studente ar 3 gadu pieredzi nometņu vadītājas darbā un padziļinātu izpratni par montesori pedagoģiju. Īpaši aizrauj radošas izglītības metodes, kā arī āra pedagoģija. Plašas zināšanas par darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām.


Nepareizi

Otrā kursa studente, kam patīk strādāt ar bērniem, meklē darbu. Iegūta pieredze darbā nometnēs un praksē bērnudārzā.


Papildu sadaļas studenta CV

Studenta CV var papildināt ar papildu informāciju, kas var palīdzēt parādīt jūsu spēcīgās puses un raksturot jūs kā personību. Papildu sadaļās norāda informāciju par valodu prasmēm, iegūtajiem, sertifikātiem, datorprasmēm, kā arī izietajiem kursiem un publikācijām. Nereti šajā sadaļā norāda arī personīgās intereses.

Tāpat šajā sadaļā bieži iekļauj iepriekšējo darba devēju kontaktus, kas var sniegt par jums atsauksmes. Ja iepriekš neesat strādājis, šajā sadaļā varat norādīt arī izglītības personālu, piemēram, savu bakalaura darba vadītāju vai prakses vadītāju.

Datorprasmes un sertifikāti

Veiksmīgai darba pienākumu pildīšanai reizēm svarīgas ir noteiktas datorprasmes (piemēram, arhitektiem un inženieriem tās var būt specifiskas datora dizaina programmas) vai specifiski sertifikāti, piemēram, skolotājiem tie var būt pirmās palīdzības kursu sertifikāti vai apmācības par bērnu tiesībām. Ja šāda prasība ir norādīta darba sludinājumā, noteikti iekļaujiet šo informāciju arī CV.

📌 Padoms : Šajā sadaļā nav nepieciešams iekļaut visus izietos kursus, jo tas nevajadzīgi pagarinās CV. Izvēlies tikai darba sludinājumam atiblstošākos sertifikātus!

Valodu prasmes

Valodu prasmes parasti tiek norādītas CV beigās, un ir svarīga sadaļa, īpaši, ja darbs saistīts ar kādas konkrētas valodas pārzināšanu. Norādot valodu zināšanas, novērtējiet savas spējas, sazināties šajā valodā rakstiski, mutiski vai arī izprast dzirdētu informāciju. Parasti zināšanas novērtē skalā no 1-5 Ja esat kārtojis starptautiskos valodas eksāmenus, noteikti norādiet tajos iegūto līmeni.

Kā uzrakstīt izcilu studenta CV

Neatkarīgi, vai esat students vai pieredzējis jomas speciālists, veiksmīgai darba atrašanai CV jābūt sagatavotam izcili. Lai to izdarītu, vērts pievērst uzmanību detaļām, kuras bieži var izrādīties izšķiroši svarīgas. Lūk, daži piemēri:

 • saprotiet, kāpēc esat labākais kandidāts konkrētajai vakancei un uzskatāmi parādiet to savā CV profesionālajā kopsavilkumā;
 • izvēlieties CV dizainu, kas palīdz jums izcelt savu svarīgāko “pārdošanas punktu” – pieredzi, specifiskās zināšanas vai īpašus sasniegumus;
 • neatstājiet tukšu sadaļu par darba pieredzi – padomājiet, vai tiešām neesat guvis pieredzi, kas varētu noderēt nākamajā darbā (tie var būt brīvprātīgā darba projekti, atsevišķi pasākumi, prakse un jebkura cita situācija, kur esat sevi attīstījis);
 • atstājiet profesionālu iespaidu – nomainiet savu pusaudžu gadu e-pasta adresi un lietojiet nozarei atbilstošu valodu un terminoloģiju.
studenta cv

Papildiniet savu CV ar motivācijas vēstuli

Motivācijas vēstule reizēm ir svarīgāka par CV un bieži var būt priekšnosacījums konkrēta kandidāta izvēlē! Kāpēc? Darba pieredze ir viens, taču motivācija kas pilnīgi cits. Tā atklāj personas personīgo motivāciju strādāt konkrētā uzņēmumā, kas ir svarīga ikvienam darba devējam.

Motivācijas vēstule nav CV dublikāts, tas nozīmē, ka tajā nav nepieciešams atkārtot CV sniegto informāciju. Izmantojiet vēstuli, kā vēl vienu iespēju paust savu motivāciju un gatavību strādāt konkrētajā uzņēmumā, kā arī parādiet, kāpēc esat labākais kandidāts.

Izmantojot mūsu studentu CV veidnes , jūs iegūsiet pieeju arī mūsu sagatavotajiem motivācijas vēstuļu paraugiem!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā uzrakstīt labu studenta CV?

Lai uzrakstītu labu studenta CV jebkurā nozarē, rūpīgi izlasiet darba sludinājumu un centieties pielāgot sava CV saturu darba devēja prasībām, piemēram, izceliet tieši tās prasmes, kas var būt noderīgas konkrētajā darbā. Neaizmirstiet pievienot spēcīgu motivācijas vēstuli. Nekad neizmantojiet standarta CV!

Vai studenta CV var konkurēt ar pieredzējušu darbinieku CV?

Noteikti jā. Mūsdienās ir daudzi darba devēji, kuru darbinieku politika īpaši paredz darbu ar studentiem, jo tieši studenti ir apguvuši nozares aktualitātes, kā arī ātri apgūst jaunas lietas un viņiem ir liels potenciāls palīdzēt uzņēmumam attīstīties. Pieņemot darbā studentu, darba devēji apzinās, ka šim darbiniekam var nebūt lielas pieredzes, tāpēc šim aspektam pievērsīs mazāku uzmanību, vairāk fokusējoties uz prasmēm un studenta spēju parādīt savas stiprās puses darba intervijā.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos