Seržants CV | Kā Izveidot Efektīvu un uz Rezultātiem Orientētu CV

Īpaši svarīgi ir spēt uzrakstīt profesionālu un pārliecinošu CV, ja jūs meklējat darbu vai veicat karjeras lēcienus armijā. Jo īpaši, ja jūs vēlaties iegūt seržanta amatu, jums ir jāspēj pierādīt savas vērtības un kompetences.

Seržanta CV Paraugs

CV
LAURIS BĒRZIŅŠ
E-pasts:   lauris.berzins@example.com
Tālrunis: +371 23456342
Adrese: Brīvības iela 60, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi militārajā sektorā esmu sertificēts seržants. Esmu vadījis komandas līdz pat 20 kaujiniekiem, uzlabojot operatīvo efektivitāti par 25%. Man ir pieredze ar dažādiem militārajiem iekārtu veidiem un taktiskām operācijām, un esmu saņēmis atzinību par izcilu līderību un komandas saliedēšanu.

DARBA PIEREDZE:
Zemessardze | Seržants
2016-2023 | Rīga, Latvija

 •  Vadīju patruļas un izlūkošanas operācijas, kas noveda pie 25% efektivitātes pieauguma.
 •  Organizēju un pārvaldīju komandas apmācības, paaugstinot kaujas gatavību.
 •  Nodrošināju izcilu komandas koordināciju, kas veicināja ātru un precīzu izpildi.
 •  Aktīvi piedalījos taktiskās izglītības un apmācību programmās.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Aizsardzības studijās
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga, Latvija | 2012-2016

 •  specializējos militārajās operācijās un taktikā
 •  veicu pētījumu par “Militārās taktikas un stratēģijas efektivitāti”

SERTIFIKĀTI:

 •  “Līderība un komanda” | Nacionālā aizsardzības akadēmija | 2022
 •  “Operatīvās taktikas kurss” | Latvijas Armija | 2021

PRASMES:

 •  komandas vadība
 •  taktiskā plānošana
 •  stresa izturība
 •  situācijas analīze
 •  izcilas komunikācijas prasmes

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C1
 •  Krievu valoda - B2

Šajā rakstā mēs aplūkosim, kā izveidot efektīvu seržanta CV soli pa solim, lai jūs varētu izcelties konkurences apstākļos un parādīt savas prasmes, pieredzi un potenciālu darba devējiem.

Mēs pievērsīsimies svarīgām sadaļām, kas jāiekļauj C V, piemēram, personīgajai informācijai, darba pieredzei, izglītībai un prasmēm, un aplūkosim arī to, kā pareizi to visu noformēt.

💡 Izmanto iespēju atvieglot sava CV izveidi - lieto speciālistu izstrādātās Seržanta CV veidnes !

Seržants CV

6 Vērtīgi Padomi Seržanta CV Izveidē

 • Izvēlieties skaidru un profesionālu izkārtojumu - izmantojiet vienkāršus fontus un krāsu shēmas, lai uzmanība tiktu pievērsta jūsu pieredzei un prasmēm.

 • Izanalizējiet darba sludinājumu - identificējiet atslēgvārdus kā "vadība", "militārā disciplīna" vai "konfliktu risināšana" un iekļaujiet tos savā CV.

 • Norādiet konkrētus un mērāmus sasniegumus - piemēram, "vadīju 30 cilvēku komandu krīzes situācijās, samazinot incidentu skaitu par 20%".

 • Izceliet jūsu vadības prasmes - piemēram, prasme motivēt un vadīt komandu zem spiediena.

 • Norādiet tehniskās prasmes - piemēram, prasme izmantot militāro komunikāciju tehnoloģijas vai kontroli pār bruņojumu.

 • Ja esat piedalījies papildus militārajās apmācībās vai kursos , iekļaujiet šo informāciju - tas uzlabos jūsu kvalifikāciju un radīs pozitīvu iespaidu.

Izkārtojums

 • Izvēlieties vienkāršu un saprotamu dizainu – fonts jāizvēlas tāds, kas ir viegli lasāms un izskatās profesionāli.
✒️ Piemēram: Arial vai Calibri fonts, ar burtu izmēru 10-12.

 • Atstarpes starp teksta rindām un sadaļām jāizvēlas tādas, lai darba devējs varētu viegli sekot līdzi jūsu informācijai.
✒️ Piemēram: izmantojiet 1,5 rindstarpu un atstājiet tukšu rindu starp sadaļām.

Struktūra

CV vajadzētu ietilpt sekojošām sadaļām:
 • Kontaktinformācija
 • Profesionālais kopsavilkums
 • Darba pieredze
 • Izglītība
 • Sertifikāti
 • Prasmes

CV Formāti

 • Hronoloģiskais – šis formāts ir piemērotākais, ja jums ir konkrēta un ilgstoša pieredze militārajā nozarē. Sāciet ar jaunāko darba vietu.

 • Funkcionālais – šis formāts ir piemērots, ja vēlaties uzsvērt savas vadības prasmes un militārās zināšanas, nevis darba pieredzi.

 • Kombinētais – šis formāts kombinē abus iepriekšējos, ļaujot gan izcelt prasmes, gan pieredzi militārajā un vadības jomā.
Seržants CV

Kontaktinformācijas Sadaļa

Seržanta CV kontaktinformācijas nodaļā būtiski ir iekļaut šādu informāciju:
 • Vārds un uzvārds
 • Mobilā tālruņa numurs
 • Profesionāls e-pasts
 • Dzīvesvietas adrese
📌 Šī sadaļa ir nepieciešama, jo tā dod iespēju darba devējam jums piezvanīt vai nosūtīt e-pastu.

Pareizi
KRISTAPS MEŽAĶIS

E-pasta adrese: kristaps.mezakis@piemers.com

Mob. tālrunis: +371 23045522

Mājas adrese: Liepu iela 65, Rīga, Latvija


📌 Nodrošiniet šo informāciju viegli saskatāmu un labi pieejamu, lai darba devēji varētu ātri un vienkārši sazināties ar jums. Ideāli būtu izvietot šo informāciju CV augšējā daļā.

Darba Pieredze

Darba pieredzes sadaļa atspoguļo jūsu praktisko spēju un pierāda, kā esat pielietojis savas iegūtās prasmes iepriekšējās darba vietās.

Šī sadaļa sniedz darba devējam ieskatu jūsu spējās un to, kā jūs iekļausieties organizācijas kultūrā un darba procesā.

Darba Pieredze:

Nacionālās Elektronisko Plašsaziņas Līdzekļu Padomes loceklis | 2018-2021

 • Aktīva līdzdalība mediju politikas izstrādē un ieviešanā, sadarbībā ar Kultūras Ministrijas Mediju Politikas Nodaļas vadītājiem un Saeimas Cilvēktiesību un Sabiedrisko Lietu komitejas locekļiem.
 • Koordinēju un veicināju dialogu starp valsts institūcijām, mediju pārstāvjiem, un sabiedrību, lai veicinātu informācijas pārredzamību.
Arī Bijušais Saeimas deputāts | 2014-2018
 • Aktīva dalība cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumu izskatīšanā un regulēšanā.
 • Veicināju pozitīvu dialogu un sadarbību starp dažādām politiskajām grupām un interešu grupām.
Konkurss uz Neplp Vadītāja Amatu:
 • Piedalījos konkursā uz Nacionālās Elektronisko Plašsaziņas Līdzekļu Padomes vadītāja amatu, uzsverot vēlmi un apņemšanos veicināt mediju pārredzamību un atbildību sabiedrības priekšā.

👆 Šāda veida pieredzes atspoguļošana CV palīdzēs izcelt jūsu daudzpusību un spēju strādāt dažādās situācijās, kas saistītas ar mediju un sabiedrisko darbību.

Ja Nav Pieredzes

Ja trūkst darba pieredzes, ir dažādi veidi, kā to kompensēt un padarīt savu CV pievilcīgu:

 • Uzsvērt izglītību un kvalifikācijas, kas tieši saistītas ar drošības nozari.

 • Iekļaut prakses , stažēšanās vai brīvprātīgo darbu, kas veikts drošības jomā.

 • Akcentēt universālās prasmes , piemēram, komunikācijas spējas, situāciju novērtēšanu vai krīzes vadību.

 • Izveidot “Projektu” vai “Sasniegumu” sadaļu , kur varētu norādīt uz jūsu personīgajiem vai akadēmiskajiem panākumiem.

 • Izmantot funkcionālo vai kombinēto CV formātu , kas ļauj koncentrēties uz prasmēm, nevis tikai uz darba pieredzi.
Seržants CV

Izglītības Sadaļa

Seržanta CV izglītības sadaļā ir būtiski uzsvērt gan formālās, gan neformālās apmācības, kas varētu būt noderīgas militārajā dienestā un vadības pozīcijās.

👇 Piemērs:
Profesionālās apmācības Militārajā Vadībā

Nacionālā Aizsardzības akadēmija | 2016-2017

Kursi: “Taktiskā Vadība”, “Konfliktu Risināšana”, “Pirmā palīdzība” Nosaukums: “Vadība un Menedžments Militārajās Situācijās”


👆 Šis paraugs ne vien rāda jūsu akadēmisko fondu, bet arī īpašas zināšanas un prakses, kas saistītas ar militāro vadību un drošības nodrošināšanu.

Lai uzsvērtu jūsu kvalifikāciju, šajā sadaļā ieteicams norādīt ne tikai skolas un universitātes, bet arī papildu kursus , sertifikātus un projektus, kuros esat piedalījies. Ja darba pieredze ir neliela, izceliet tieši šos aspektus, lai parādītu savu vērtību potenciālajam darba devējam.

📌 Neaizmirstiet, ka izglītība ir viens no rādītājiem, kas var palīdzēt jums izcelties konkursā par seržanta amatu.

Prasmju Sadaļa

Seržanta CV prasmju sadaļā ir būtiski izcelt tieši tās kompetences, kuras ir vajadzīgas militārajā dienestā un vadības pozīcijās, kā arī konkrētajā vienībā, kurā plānojat dienēt.

📌 Izstrādājiet šo sadaļu, balstoties uz darba sludinājuma prasībām un paša pieredzi.

Tehniskās Prasmes

 • Taktisko operāciju plānošana un vadīšana
 • Militāro komunikāciju sistēmu operēšana un uzturēšana
 • Iebruņojuma, ieroču un citu militāro aprīkojumu pārvaldība
 • Kartešu un topogrāfisko zināšanu piemērošana
 • Elektroniskās un optiskās novērošanas iekārtu izmantošana
 • Drošības un pirmās palīdzības procedūru ievērošana
 • Risinājumu meklēšana neparedzētās situācijās
 • Militārās izlūkošanas un informācijas analīze

Personīgās Prasmes

 • Lēmumu pieņemšanas spējas augsta stresa situācijās
 • Izcilas komunikācijas un sadarbības spējas
 • Līderības un komandas vadīšanas spējas
 • Konfliktu risināšanas spējas
 • Laika pārvaldības un prioritāšu noteikšanas prasmes
 • Spēja mācīt un veicināt personāla attīstību
 • Spēja strādāt dažādās kultūras un sociālās vidēs
💡 Veiciet prasmju izvēli, balstoties uz specifiskām militārās nozares vajadzībām un darba sludinājumā norādītajām prasībām.

Seržants CV

Profesionālais Kopsavilkums

Profesionālais Kopsavilkums Seržanta CV jāveido tā, lai skaidri un precīzi atspoguļotu jūsu kompetenci un pieredzi militārajā dienestā.

Nepareizi
Esmu ieinteresēts militarizētās drošībās un esmu strādājis dažādos uzdevumos Latvijā un ārzemēs. Zinu, ka amatu atstājusi Gunta Līdaka un bijusī neplp locekle, kā arī padomes vadītāja Dace Ķezbere. Gaidu iespēju nosūtīt CV un motivācijas vēstuli vairākiem uzņēmumiem un vakantajiem amatiem neplp.

Pareizi
Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi militārajā dienestā, esmu kompetents seržants ar plašām zināšanām taktiskajā plānošanā, komandu vadīšanā un drošības nodrošināšanā. Esmu pārbaudīts līderis ar spēju efektīvi koordinēt dažādas operācijas gan miera, gan kaujas apstākļos. Esmu veiksmīgi vadījis vairākas drošības un aizsardzības misijas.

📌 Profesionālais kopsavilkums palīdz darba devējiem ātri izprast, vai jūsu prasmes un pieredze atbilst viņu vajadzībām. Tas ļauj jums kontrolēt pirmo iespaidu, ko jūs atstājat, un nodrošina, ka darba devējs zina, ko jūs varat piedāvāt.

Kopsavilkums

 • Iekļaut atslēgvārdus no darba sludinājuma, piemēram, "mediju politikas nodaļas vadītājs".
 • Norādīt konkrētus sasniegumus iepriekšējos darbos.
 • Izcelt tehniskās un personīgās prasmes atbilstoši darba prasībām.
 • Uzsvērt formālo un neformālo izglītību, kas saistīta ar militāro jomu.
 • Izveidot pievilcīgu profesionālo kopsavilkumu, izmantojot atslēgvārdus.
 • Veidot vizuāli pievilcīgu un strukturētu seržanta CV ar speciālu veidņu palīdzību !

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā uzsvērt vadības prasmes seržanta CV?

 • Izcelt konkrētas situācijas un projektus, kur vadības prasmes tika pielietotas, piemēram, komandas vadīšana, mācību plānošana un īstenošana.
 • Minēt atzinības vai apbalvojumus, kas saņemti vadības prasmeju dēļ.
 • Iekļaut rekomendācijas no augstākiem dienesta grādiem vai kolēģiem, kas spēj apliecināt jūsu vadības spējas.

Vai ir nepieciešams minēt armijas dienesta ilgumu un rangu?

Jā, armijas dienesta ilgumu un rangu ir svarīgi minēt, lai darba devējs varētu gūt priekšstatu par jūsu pieredzi un kompetenci.

Kādā veidā var integrēt atsauksmes vai rekomendācijas seržanta CV?

Atsauksmes un rekomendācijas var iekļaut atsevišķā sadaļā CV beigās vai norādīt kontaktpersonas, kuras var sniegt atsauksmes par jūsu darbu.

Vai ir vērts minēt ārvalstu misiju pieredzi un kā to labāk darīt?

Jā, ārvalstu misiju pieredze ir vērts minēt, jo tā atspoguļo jūsu spēju strādāt starptautiskā vidē. To var iekļaut darba pieredzes sadaļā, norādot misijas nosaukumu, vietu, ilgumu un galvenās atbildības.

Kā izcelt komandas vadīšanas pieredzi un rezultātus drošības projektos?

Izcelt konkrētus projektus, kur vadījāt komandu, norādot projektu mērķus, sasniegtos rezultātus un jūsu lomu projektā.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos