Rūpniecības elektriķis CV | Padomi, paraugi un profesionālas CV veidnes

Rūpnieciskais elektriķis nodrošina, lai visa elektriskā sistēma darbotos korekti un droši, tādējādi garantējot ražotnes, rūpnīcas un citu uzņēmumu veiksmīgu darbību. Saskaņā ar pētījumu, ko veica profesionālo elektriķu asociācija 2021. gadā, rūpnieciskie elektriķi sastopami gandrīz 80% no visām lielākajām rūpnieciskajām iestādēm visā pasaulē.

Rūpnieciskais elektriķis: CV paraugs

CV

PATRIKS ILIŅŠ
E-pasts: patriks.ilins@example.com
Tālrunis: +371 25554478
Adrese: Jēriņu iela, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi rūpnieciskajā elektrības nozarē esmu veiksmīgi vadījis un pabeidzis vairāk nekā 35 liela mēroga projektus, tostarp energoeffektivitātes uzlabošanas un automatizēšanas iniciatīvas dažādos uzņēmumos. Esmu sertificēts rūpnieciskais elektriķis ar izcilu prasmju kopumu darbā ar PLC, SCADA industrijas sistēmām. Esmu saņēmis “2020. gada Elektriķa” balvu no Latvijas Elektrotehniķu Asociācijas.

DARBA PIEREDZE:
SIA “ElektroSistēmas” | Galvenais Rūpnieciskais Elektriķis
2020-2023 | Rīga, Latvija

 • Vadīju un pabeidzu 15+ liela mēroga elektroinstalācijas projektus, nodrošinot, ka visi darbi tiek pabeigti laikā, budžetā un saskaņā ar noteikumiem.
 • Uzraudzīju 8 elektriķu komandu, nodrošinot augstas kvalitātes darbu un drošības standartu ievērošanu.
 • Veicu regulāras elektroenerģijas sistēmu pārbaudes un uzlabojumus, samazinot enerģijas patēriņu par 10%.

SIA “Industriālā Elektro” | Rūpnieciskais Elektriķis
2015-2020 | Daugavpils, Latvija

 • Veicu elektroinstalācijas darbus dažādos rūpnieciskos objektos.
 • Izstrādāju un īstenoju regulāras elektroenerģijas sistēmu apkopes plānus.
 • Pārvaldīju 5 elektriķu komandas darbību.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Elektroenerģētikā

2011-2015
Bakalaura darbs: “Optimālās enerģijas pārvaldīšanas stratēģijas rūpnieciskajās iestādēs”Rīgas Tehniskā Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 • Sertifikāts rūpnieciskajās elektroinstalācijās | 2023
 • PLC sistēmu programmatūras izstrādes sertifikāts | 2021
 • Sertifikāts par drošību elektriskajās instalācijās | 2018

PRASMES:

 • Augstsprieguma elektroinstalāciju izveide un uzturēšana
 • PLC programmatūras izstrāde un diagnostika
 • SCADA sistēmu konfigurēšana un optimizācija
 • Elektroenerģijas sistēmu drošības protokolu ievērošana
 • Daudzslāņu elektroinstalāciju projektēšana un izpilde
 • Komunikācija un sadarbība ar inženieru komandu
 • Darbs ar dažādu ražotāju elektroenerģētikas iekārtām

VALODU ZINĀŠANAS:

 • Latviešu valoda: dzimtā
 • Angļu valoda: C1

Pieaugot prasībām elektriķu profesijā, arvien svarīgāks kļūst pareizi izveidots CV , lai izceltu savu kompetenci un pieredzi šajā nozarē. Pārsteidzoši, bet aptuveni 60% no uzņēmumiem, kuri meklēja kvalificētus rūpnieciskos elektriķus, norādīja, ka CV kvalitāte bija galvenais izvēles kritērijs.

Rūpnieciskais elektriķis CV
💡 Tādējādi, labi izstrādāts rūpnieciskā elektriķa CV palīdzēs iegūt vēlamo darbu un atspoguļos jūsu profesionalitāti. Lai atvieglotu CV izstrādi - izmanto speciālistu izgatavotās elektriķu CV veidnes !

Šajā rakstā mēs izpētīsim galvenos aspektus, kas jāņem vērā veidojot rūpniecības elektriķa CV.

Rūpnieciskais elektriķis CV

Rūpniecības elektriķa alga

Rūpniecības elektriķa alga bieži mainās atkarībā no dažādiem faktoriem. Pieredze nozarē spēlē svarīgu lomu, jo speciālistiem ar lielāku pieredzi parasti ir lielāka alga. Algu ietekmē arī specifiskas prasmes un zināšanas , piemēram, specializēšanās konkrētās tehnoloģijās.

Turklāt algas lielums var būt atkarīgs no darba vietas atrašanās vieta . Uzņēmuma lielums un nozare arī var ietekmēt atalgojumu, jo lielie uzņēmumi pieprasītās nozarēs piedāvā konkurētspējīgākus atalgojumus.

💰 Pēc algas.lv datiem, vidējā industriālā jeb rūpniecības elektriķa alga Latvijā svārstās no 585 līdz 1743 eiro pēc nodokļu nomaksas.

7 vērtīgi ieteikumi industriālā elektriķa CV izstrādē

 • Pieredze - akcentējiet savu konkrēto pieredzi rūpniecībā, tostarp lielākos projektus un iekārtas, ar kurām esat strādājuši.

 • Specifiskas zināšanas - uzsveriet specifiskās tehnoloģijas, iekārtas un sistēmas, piemēram, PLC, automatizēšanas kontrolesistēmas.

 • Papildu apmācības - iekļaujiet specifiskas mācību programmas, kursus vai darbnīcas, kuras esat apmeklējuši.

 • Rezultāti un sasniegumi - akcentējiet jebkurus konkrētus sasniegumus vai rezultātus, ko esat panācis savā karjerā.

 • Valodu zināšanas - ja runājat vairākās valodās, to noteikti iekļaujiet, jo rūpniecībā bieži ir starptautiski projekti un komandas.

 • Personiskā īpašības - pieminiet spēcīgās puses, kas ir būtiskas rūpniecības elektriķim, piemēram, detalizēta uzmanība, spēja strādāt komandā un problēmu risināšanas prasmes.

 • Strukturējiet CV - šajā jautājumā jums noteikti palīdzēs industriālā elektriķa CV veidnes ar pārdomātu struktūru un pievilcīgu dizainu!

CV Izkārtojums

 • Izmantojiet skaidru un vienkāršu fontu , piemēram, Arial vai Calibri, ar izmēru no 10 līdz 12 punktiem.
 • Galvenajiem CV sadaļu nosaukumiem , piemēram, "Darba pieredze", "Izglītība", jābūt viegli pamanāmiem, tādēļ iesakām izmantot burtu izmēru no 12 līdz 14.

CV Struktūra

 • Kontaktinformācija - pilns vārds, e-pasts, tālrunis, adrese
 • Profesionālais kopsavilkums - īss, dinamisks apgalvojums par sasniegumiem un pieredzi.
 • Darba pieredze - iekļaujiet darba vietu nosaukumus, periodus, uzņēmuma nosaukumus un galvenos sasniegumus.
 • Izglītība - iekļaujiet iestāžu nosaukumus, iegūtos grādus un absolvēšanas datumus.
 • Sertifikāti - uzskaitiet sertifikātus un datums, kad tie tika iegūti.
 • Prasmes - izceliet konkrētas prasmes, kas ir būtiskas rūpniecības elektriķa amatā.

CV Formāti

 • Hronoloģiskais CV - apraksta darba pieredzi, sākot ar jaunāko. Šis formāts ir lielisks tiem, kuriem ir skaidra un konsekventa darba pieredze nozarē.
 • Funkcionālais CV - uzsver konkrētas prasmes un kvalifikācijas, nevis hronoloģisko darba pieredzi. Tas ir īpaši piemērots tiem, kuri maina karjeras virzienu.
 • Kombinētais CV - apvieno hronoloģiskā un funkcionālā CV elementus, ļaujot izcelt gan specifiskās prasmes, gan hronoloģisko darba pieredzi.
Rūpnieciskais elektriķis CV

Kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācija nodrošina jūsu pieejamību un profesionalitāti, un šī sadaļa ir jūsu galvenais saziņas kanāls ar potenciālajiem darba devējiem.

📌 Kontaktinformācijas sadaļā obligāti jāiekļauj - pilns vārds, e-pasts, tālrunis un dzīves vietas adrese.

🛑 Nepareizi

Leonards Lāriņš

E-pasts: leoniids667@example.com

Instagram: @leonardo00

Adrese: Latvija


👆 Šajā kontaktinformācijas piemērā ir vairākas detaļas, kuras vajadzētu uzlabot. Pirmkārt, e-pasta adrese ir neprofesionāla, jo tai būtu jāsastāv no vārda un uzvārda kombinācijas. Otrkārt, Instagram profilu nav ieteicams iekļaut profesionālajā CV. Kā arī adrese ir pārāk vispārīga, jo labāk būtu norādīt konkrētu ielas nosaukumu, pilsētu un valsti.

👍 Pareizi
LEONARDS LĀRIŅŠ

E-pasts: leonards.larins@example.com

Tālrunis: +371 25564752

Adrese: Peļu iela, Rīga, Latvija


Rūpniecības elektriķa foto iekļaušana CV

Rūpniecības elektriķa CV foto iekļaušana ir atkarīga no vairākiem apstākļiem un kultūras normām konkrētā valstī vai uzņēmumā.

📌 Vispārējā līmenī, rūpniecības elektriķa profesijā foto nav obligāts , jo elektriķa amata galvenais uzsvars tiek likts uz prasmēm un pieredzi, nevis izskatu.

Pirms lemt par foto iekļaušanu CV, ir ieteicams pārbaudīt vietējās nozares praksi un darba devēja prasības. Vienmēr svarīgi atcerēties, ka, ja izlemjat pievienot foto, tam jābūt profesionālam un atbilstošam darba videi .

Darba pieredze + ko darīt, ja pieredzes vēl nav

Darba pieredzes sadaļa rūpniecības elektriķa CV ir viena no būtiskākajām, jo tā sniedz potenciālajiem darba devējiem skaidru priekšstatu par kandidāta praksē iegūtajām zināšanām , prasmēm un profesionālo attīstību .

📌 Darba pieredze sadaļā obligāti jāiekļauj:

 • Darba vietas nosaukums
 • Darba atrašanās vieta
 • Strādāšanas periods
 • Darba pienākumi un sasniegumi
1. piemērs
Uzņēmums SIA "Elektro Guru" | Rūpniecības elektriķis

2021-2023 | Rīga Latvija

Darba pienākumi:
 • Projektu izstrāde un īstenošana saistībā ar elektroapgādi un automatizāciju.
 • Darbs ar augstsprieguma iekārtām un sistēmām.
 • Komandas koordinēšana un apmācību sniegšana jaunajiem darbiniekiem.

2. piemērs
Uzņēmums AS "Metālkonstrukcijas" | Rūpniecības elektriķis

2017-2020 | Jelgava, Latvija

Darba pienākumi:
 • Elektrisko paneļu montāža un testēšana;
 • Automatizēto ražošanas līniju uzturēšana un remonts;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un analīze.

💡 Darba pieredzes sadaļā norādītā informācija un konkrēti piemēri palīdz darba devējam izvērtēt kandidāta spējas un atbilstību konkrētai vakancei.

Ko darīt, ja pieredzes vēl nav

Ja pieredzes vēl nav, kandidātam vajadzētu koncentrēties uz citiem CV aspektiem, kas varētu izcelt viņa vērtību 👇

 • Izglītība - norādiet savu izglītību, apmācību un kursus, kas saistīti ar rūpniecības elektriķa profesiju.
 • Prakse - ja esat veicis praksi vai brīvprātīgo darbu nozarē, noteikti iekļaujiet šo informāciju.
 • Prasmes - izceliet konkrētas prasmes, kas varētu būt noderīgas rūpniecības elektriķa amatā, piemēram, elektrisko shēmu lasīšana, instrumentu izmantošana.
 • Personiskās īpašības - akcentējiet tādas īpašības kā uzcītība, komandas darba prasmes un problēmu risināšanas spējas.
📌 Svarīgi ir parādīt iniciatīvu, mācīšanās spējas un vēlmi attīstīties. Esiet gatavi arī izskaidrot darba intervijā, kā esošās zināšanas un prasmes var būt vērtīgas uzņēmumam.

Rūpnieciskais elektriķis CV

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa rūpniecības elektriķa CV sniedz informāciju par kandidāta teorētiskajām zināšanām un formālo apmācību saistībā ar elektrisko inženieriju.

Potenciālajiem darba devējiem šī informācija palīdz izprast, vai kandidāts ir apguvis nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras var tikt pielietotas praksē.

📌 Izglītības sadaļā jāiekļauj - mācību iestādes nosaukums, iegūtais grāds un absolvēšanas datumus.

1. piemērs
Maģistra grāds rūpnieciskajā elektroinženierijā

2020-2023 | Rīga, Latvija

Maģistra darbs: "Rūpniecisko robotu enerģētiskā efektivitāte un to integrācijas iespējas ražošanas līnijās"

Latvijas Universitāte


2. piemērs
Bakalaura grāds elektroenerģētikā

2016-2020 | Rīga, Latvija

Kursa darbs: "Modernu rūpniecisku elektroapgādes sistēmu analīze"

Rīgas Tehniskā universitāte


Prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa palīdz darba devējam ātri izvērtēt kandidāta tehnisko kompetenci un potenciālu veiksmīgai darba veikšanai.

Šī sadaļa ļauj kandidātam demonstrēt konkrētas, bieži vien specifiskas prasmes , kuras ir ieguvis gan izglītības iestādēs, gan praksē.

Tehniskās prasmes

 • Elektrisko shēmu lasīšana un izstrāde
 • PLC (programmable logic controller) programmēšana
 • Darbs ar augstsprieguma iekārtām
 • Elektrisko paneļu montāža un testēšana
 • Automatizēto ražošanas līniju uzturēšana
 • Elektromagnētisko lauku aprēķini
 • Elektromehānikas iekārtu remonts
 • Enerģētikas sistēmu analīze un optimizācija

Personiskās prasmes

 • Problemu risināšana
 • Komandas darbs
 • Adaptēšanās spējas mainīgā vidē
 • Efektīva laika pārvaldība
 • Precizitāte un uzmanība pret detaļām
 • Kritiskā domāšana
 • Pašorganizācija
✒️ Lai gan tehniskās prasmes parasti ir prioritāte rūpniecības elektriķa CV, personiskās prasmes bieži norāda uz spēju veiksmīgi sadarboties komandā un sasniegt rezultātus.

Rūpnieciskais elektriķis CV

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālā kopsavilkuma sadaļa kalpo kā " elevator pitch " vai īss iepazīstināšanās stāsts, kas atspoguļo, kāpēc kandidāts ir piemērots konkrētajai vakancei.

Šī sadaļa ir īpaši svarīga, ņemot vērā to, ka darba devēji bieži pārskata lielu skaitu CV un tiem ir ierobežots laiks katram dokumentam. Kopsavilkums palīdz izcelt galvenās prasmes un sasniegumus , kas ļauj darba devējam ātri izlemt, vai kandidāta CV ir potenciāli piemērots tālākai izvērtēšanai.

🛑 Nepareizi
Es esmu labs cilvēks, kuram patīk dažādas lietas, piemēram, zvejošana un mūzikas klausīšanās. Esmu strādājis dažādos darbos, un man šķiet, ka elektroenerģija ir interesanta. Man ir dažas rīku kastes un esmu nomainījis spuldzes mājās. Es ceru atrast darbu, kur varu izmēģināt savas prasmes un redzēt, vai man patīk būt par elektriķi. Ah, jā, es arī bieži bezmaksas palīdzu draugiem, kad viņiem ir kaut kas jāsalabo.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums neefektīvi prezentē kandidātu, jo trūkst konkrētības, profesionālisma un mērķtiecības. Teksts liek domāt, ka kandidāts ir neapņēmīgs un nekonkrēts. Piemēram, spuldžu nomainīšana mājās, neatspoguļo prasmes, kuras būtu nepieciešamas rūpniecības elektriķa pozīcijai.

👍 Pareizi
Ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi rūpniecības elektroinstalācijās un uzturēšanā, esmu specializējies sarežģītu elektroenerģijas sistēmu integrācijā un diagnostikā. Esmu pilnveidojis savas prasmes strādājot pie liela mēroga projektiem, piemēram, rūpnieciskās automatizācijas un kontroles sistēmām vadošajos uzņēmumos Latvijā. Es cenšos būt tehnoloģiju priekšgalā, pastāvīgi mācoties un pielāgojoties jaunām industrijas tendencēm, lai nodrošinātu augstāko darba kvalitāti un efektivitāti.

Papildu sadaļas

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa CV ļauj kandidātam izcelt sevi, demonstrējot papildu apmācības un kvalifikācijas , kas ir iegūtas ārpus formālās izglītības.

Rūpniecības elektriķim šie sertifikāti var apliecināt zināšanas par konkrētām tehnoloģijām, iekārtām vai metodēm. Piemēram, sertifikāts par drošības protokolu zināšanām, specifisku elektroenerģijas sistēmu apmācības vai jaunu tehnoloģiju apguvi var būt īpaši vērtīgi. Šī sadaļa palīdz darba devējam ātri novērtēt kandidāta specifiskās prasmes un kvalifikācijas .

Valodu prasmes

Valodu prasmes sadaļa CV sniedz skaidru priekšstatu par kandidāta spēju komunicēt un strādāt vairākās valodās. Vēlams norādīt valodu un tās zināšanas līmeni (piemēram, pamatlīmenis, vidējais, sarunas līmenis, dzimtā valoda) un, ja iespējams, kā šīs zināšanas tika iegūtas vai apliecinātas.

Rūpnieciskais elektriķis CV

Apkopojums: kā izstrādāt industriālā elektriķa CV no nulles

 • Kontaktinformācija - nodrošiniet skaidru un profesionālu e-pastu, fizisko adresi un tālruņa numuru.

 • Profesionālais kopsavilkums - uzsveriet galvenās prasmes, pieredzi un specifiskos sasniegumus nozarē, nevis personiskās intereses vai vēlmes.

 • Darba pieredze - norādiet iepriekšējās darba vietas, amatus un konkrētus darba pienākumus. Ja nav pieredzes, uzsveriet izglītību, praksi un apmācības.

 • Izglītība - iekļaujiet detalizētu informāciju par izglītību, kā arī par periodu, iegūto specialitāti un izglītības iestādi.

 • Prasmes - uzsveriet gan tehniskās, gan personiskās prasmes.

 • Valodu prasmes - norādiet valodas un to prasmju līmeni.

 • Struktūra un dizains - nodrošiniet, ka struktūra ir pārdomāta, un CV vizuālais izskats liek izcelties starp citiem kandidātiem - lai to nodrošinātu - izmantojiet speciālās elektriķa CV veidnes !

Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule rūpniecības elektriķa CV kontekstā ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz iespēju kandidātam izcelt sevi starp citiem pretendentiem. Šāda vēstule ļauj detalizēti un personīgi paust savu interesi par konkrēto amatu, skaidrot, kā iegūtā pieredze un prasmes var sniegt ieguldījumu uzņēmumam.

Turklāt motivācijas vēstule sniedz ieskatu kandidāta profesionālajā komunikācijas stilā un spējā argumentēti paust savas domas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik sīki vajadzētu aprakstīt tehniskās prasmes?

Tehniskās prasmes būtu jāapraksta tik sīki, cik nepieciešams, lai darba devējs saprastu jūsu zināšanu līmeni un spējas. Ja jums ir īpašas sertifikācijas vai pieredze ar noteiktu tehnoloģiju, tad tas noteikti jānorāda. Piemēram, vienkārši norādot "PLC", darba devējs var nesaprast, ar kādu konkrētu PLC jūs esat strādājis. Būtu labi, ja jūs specifiski norādītu, ka esat strādājis ar "Siemens S7 PLC" vai kādu citu konkrētu modeli.

Cik garam vajadzētu būt ideālam rūpniecības elektriķa CV?

Ideāla rūpniecības elektriķa CV garumam lielākoties jābūt vienas lapas garumā, bet tas var mainīties atkarībā no jūsu pieredzes un amata, uz kuru jūs piesakāties. Ja jums ir vairāku gadu pieredze un daudzi projekti vai kursi, ko vēlaties izcelt, Cv var būt nedaudz garāks.

Tomēr svarīgākais ir nodrošināt, ka CV ir skaidrs un tieši vērsts uz konkrēto darba piedāvājumu. Nepieciešams izvairīties no liekas informācijas un pārlieku detalizētiem aprakstiem.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos