Personāla vadītāja CV | Šabloni, stratēģija, ieteikumi

Personāla vadītājs ir sirds un dvēsele jebkurā organizācijā. Tā loma izvirzās pirmajā plānā ne tikai darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, bet arī veidojot uzņēmuma kultūru un vērtības. Pēc jaunākajiem datiem, 2022. gadā Latvijā bija vairāk kā 500 atvērtu vakanču personāla vadītāja amatam, taču tikai 25% kandidātu CV tika uzskatīti par atbilstošiem augstajām prasībām.

Personāla vadītāja CV piemērs

 CV

GUNTARS OSIS
E-pasts:   guntars.osis@example.com
Tālrunis: +371 238473365
Adrese: Ērmaņa iela, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi personāla vadībā, esmu veicis veiksmīgu darbinieku atlasi un integrāciju vairāk nekā 300 speciālistiem dažādos nozares uzņēmumos. Vadot personāla departamentu, esmu paaugstinājis darbinieku apmierinātības rādītājus par 20% divu gadu laikā. Esmu sertificēts darbinieku attīstības un mācību programmu izstrādātājs, un manā vadībā uzņēmums ieguva 2021. gada "Labākais Darba Devējs" balvu Latvijā.

DARBA PIEREDZE:

"Zelta Uzņēmums" | Galvenais Personāla Vadītājs

2019-2023 | Rīga, Latvija

 • Vadīju 18 cilvēku lielu personāla departamentu.
 • Ieviesu jaunu digitālo darbinieku novērtēšanas sistēmu, kas uzlaboja procesa efektivitāti par 25%.
 • Organizēju un vadīju ikgadējās darbinieku apmācības sesijas.
 • Veicināju uzņēmuma kultūras stiprināšanu, izstrādājot un īstenojot darbinieku iesaistīšanas iniciatīvas, kas paaugstināja darbinieku lojalitāti par 30%.

"Sudraba Korporācija" | Personāla Vadītāja Asistents
2013-2019 | Ventspils, Latvija

 • Atbalstīju galveno personāla vadītāju darbinieku atlases, mācību un attīstības procesos.
 • Vadīju uzņēmuma apmācības programmas, kas ietvēra vairāk nekā 200 darbinieku.
 • Atbildēju par mēneša darba laika uzskaites ziņojumiem.
 • Organizēju un koordinēju uzņēmuma korporatīvos pasākumus un komandas saliedēšanās aktivitātes.

IZGLĪTĪBA:

Bakalaura grāds Personāla Vadībā
2010-2013 | Rīga, Latvija
Bakalaura darbs: "Darbinieku motivācijas metodoloģijas uzņēmumos Latvijā"
Latvijas Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 • Sertificēts Personāla Vadības Speciālists | 2023
 • Darba Tiesību Sertifikāts | 2020
 • Līderības un Komandas Vadības Sertifikāts | 2017

PRASMES:

 • Darbinieku atlase un novērtēšana
 • Darba tiesību zināšanas un darbinieku tiesību izpratne
 • Darbinieku apmācību plānošana un vadīšana
 • Komandas veidošana un motivācija
 • Personāla datubāzes pārvaldība
 • Darba laika uzskaites sistēmas
 • Projekta vadība personāla jomā

VALODU ZINĀŠANAS:

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Angļu valoda – C2
 • Krievu valoda – B2

Tas liecina, ka labi izstrādāts CV ir ne tikai vizītkarte, bet arī būtisks solis ceļā uz izcilu karjeru . Tādēļ iesakām izmantot mūsu ekspertu sagatavotās personāla vadītāja CV veidnes !

Šajā rakstā mēs atklāsim galvenos noslēpumus un padomus, kā izveidot profesionālu personāla vadītāja CV.

Personāla vadība - atalgojums Latvijā

💰 Ņemot vērā algas.lv datus, personāla vadītāja vidējā neto alga Latvijā svārstās no 1054 līdz 2857 eiro mēnesī. Personāla vadītāja atalgojums ir bieži mainīgs un atkarīgs no vairākiem faktoriem .

 • Atalgojums atspoguļo vadītāja izglītību, sertifikācijas un pieredzi šajā nozarē. Pieredzējušākiem speciālistiem ar specifiskām prasmēm parasti tiek piedāvāta augstāka alga.
 • Ģeogrāfiskais novietojums var ietekmēt algu, jo dažos reģionos dzīves izmaksas un konkurence var atšķirties.
 • Personāla vadītāja spēja izrādīt konkrētus sasniegumus un radīt pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma darbību arī var ietekmēt atalgojuma lielumu.

8 lieliski ieteikumi personāla vadītāja CV izstrādē

 • Pievienojiet konkrētus sasniegumus un rezultātus, kurus esat panākuši iepriekšējos amatos.
 • Pārliecinieties, ka Jūsu CV atbilst konkrētā darba piedāvājuma prasībām.
 • Pievienojiet kodolīgu profesionālo kopsavilkumu sākumā, kas akcentē galvenās prasmes un pieredzi.
 • Vietās, kur esat minējuši savas prasmes , pievienojiet konkrētus piemērus par to, kā tās tika izmantotas praksē .
 • Miniet visas nozares specifiskās sertifikācijas un papildus mācības, kuras esat veikuši.
 • Izvairieties no vispārīgiem apgalvojumiem. Esiet konkrēti attiecībā uz saviem sasniegumiem un lomu projektos.
 • Pirms CV iesniegšanas, rūpīgi pārbaudiet gramatiku un interpunkciju, lai nodrošinātu tā kvalitāti.
 • Izmantojiet personāla vadītāja CV šablonus , lai nodrošinātu izcilu struktūru un pievilcīgu dizainu !
personala vaditaja cv

CV izkārtojums, struktūra un formāts

Izkārtojums 👇

 • Vienkāršība - izmantojiet skaidru un vienkāršu dizainu.
 • Fonti - izmantojiet profesionālu un viegli lasāmu fontu, piemēram, Arial vai Calibri, izmērā no 10 līdz 12 pt.
 • Nodalījumi - izmantojiet skaidras sadaļas un atstarpes starp dažādām CV daļām, lai atvieglotu lasāmību.
Struktūra 👇

 • Kontaktinformācija - pilns vārds, e-pasts, tālrunis, adrese.
 • Profesionālais kopsavilkums - īss un kodolīgs apraksts par profesionālo pieredzi un prasmēm.
 • Darba pieredze - uzņēmums, amats, darba periods, galvenie pienākumi un sasniegumi.
 • Izglītība - iestādes nosaukums, grāds, mācību periods.
 • Prasmes - konkrētas personiskās un tehniskās prasmes.
 • Papildu sadaļas - valodu prasmes, sertifikāti, kursi, ja tie ir saistīti ar amatu.
CV formāti👇

 • Hronoloģiskais CV formāts - koncentrējas uz darba pieredzi, sakārtotu no jaunākās līdz vecākai darba vietai.
 • Funkcionālais CV - liek uzsvaru uz prasmēm un kvalifikāciju, grupējot pieredzi pēc funkcijām vai prasmēm, nevis darba vietām.
 • Kombinētais CV - apvieno hronoloģiskā un funkcionālā CV elementus, piedāvājot iespēju uzsvērt gan prasmes, gan konkrētu darba pieredzi.
📌 Kad veidojat asistenta CV, vienmēr ņemiet vērā amatu, uz kuru piesakaties, lai pielāgotu CV saturu un formātu specifiskām prasībām.

personala vaditaja cv

Kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācija nodrošina veidu, kā darba devēji var viegli un ātri sazināties ar kandidātu.

 • Pareizi uzrakstīta un aktuāla kontaktinformācija liecina par kandidāta uzmanību pret detaļām un profesionalitāti.
 • Profesionāla e-pasta adrese rada labu iespaidu.
 • Aktuāls tālruņa numurs nodrošina tiešu saziņas iespēju.
 • Adresē jānorāda iela, pilsēta un valsts, lai darba devējiem būtu priekšstats par kandidāta atrašanās vietu.
Pareizi

LINDA TĀLIŅA

E-pasts: l inda.talina@example.com

Tālrunis: +371 21773428

Adrese: Jēru iela, Rīga, Latvija


💡 Kontaktinformācija ir būtiska CV sastāvdaļa, kas palīdz darba devējiem viegli un ātri sazināties ar kandidātu un pārbaudīt viņa profesionalitāti tiešsaistē.

Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa ir būtiska, lai parādītu kandidāta profesionālo attīstību, spēju sasniegt rezultātus un kvalifikāciju konkrētā amata iegūšanai. Tā sniedz skaidru un sistematizētu priekšstatu par kandidāta iepriekšējo pieredzi , uzdevumiem un panākumiem.

1. piemērs:

SIA "Izglītības Inovācijas" | Vecākais Personāla Vadītājs

2021-2023 | Jūrmala, Latvija


 • Organizēju un vadīju personāla atlasi, nodrošinot kvalificētu darbinieku pieņemšanu uzņēmumā.
 • Veicu darbinieku mācību un attīstības programmu izstrādi un ieviešanu.
 • Pārraudzīja personāla novērtējuma procesus, nodrošinot objektivitāti un pārredzamību.

2. piemērs:

AS "Biznesa Risinājumi" | Personāla Vadītājs

2018-2019 | Ogre, Latvija


 • Vadīju uzņēmuma personāla administrēšanu.
 • Organizēju darbinieku apmācību un motivācijas pasākumus.
 • Veicu sadarbību ar arodorganizācijām un pārstāvēju uzņēmumu darba tiesību jautājumos.

personala vaditaja cv

Ja nav pieredzes

 • Izceliet izglītību - uzsveriet saistītus kursus, projektus un akadēmiskos sasniegumus.
 • Pieminiet prakses - iekļaujiet praksi, brīvprātīgo darbu vai universitātes projektus.
 • Norādiet prasmes - koncentrējieties uz iegūtajām prasmēm, piemēram, komandas darbs, projektu vadība vai specifiskas tehnikas zināšanas.
 • Tīklojieties - veidojiet kontaktus savā nozarē, lai iegūtu ieteikumus un iespējamos darba piedāvājumus.
 • Uzsveriet motivāciju - atspoguļojiet motivācijas vēstulē savu entuziasmu un vēlmi mācīties.

Izglītības sadaļa personāla vadītāja CV

Izglītības sadaļa sniedz skaidru priekšstatu par kandidāta formālo izglītību, specializāciju un kvalifikāciju . Šī informācija var būt īpaši svarīga jauniem speciālistiem vai tiem, kuri maina karjeras virzienu. Tas arī ļauj darba devējiem pārliecināties par kandidāta teorētiskajām zināšanām.

1. piemērs:

Organizācijas un personāla vadības maģistra programma

Galvenie kursi: Strādnieku attīstības stratēģijas, Uzņēmuma kultūras veidošana, Līderības teorijas un prakse

2021-2023

Rīgas Stradiņa Universitāte


2. piemērs:

Personāla vadības bakalaura programma

Galvenie kursi: Darba tiesības, Organizācijas psiholoģija, Darbinieku atlase un mācības

2017-2021

Latvijas Universitāte


📌 Izglītības sadaļa personāla vadītāja CV palīdz izcelt jūsu akadēmiskos sasniegumus un specializāciju, kā arī nodrošina pamatu jūsu teorētiskajām zināšanām un prasmēm.

personala vaditaja cv

CV prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa personāla vadītāja CV ļauj potenciālajiem darba devējiem ātri identificēt kandidāta būtiskākās spējas un zināšanas . Šī sadaļa dod ieskatu par to, kādi konkrēti rīki, tehnoloģijas un personīgās īpašības kandidātam ir pieejami, lai veiktu darbu efektīvi un kvalitatīvi.

Tehniskās prasmes

 • Darbinieku atlases sistēmas
 • Personāla informācijas sistēmas
 • Algu un nodokļu aprēķina programmas
 • Darba tiesību normatīvā bāze
 • Mācību un attīstības programmu izveide
 • Personāla novērtēšanas instrumenti
 • Datu analīzes programmas
 • Darba veselības un drošības standarti

Personiskās prasmes

 • Komunikācijas spējas
 • Līderība un komandas vadīšana
 • Organizatoriskās spējas
 • Lēmumu pieņemšanas spējas
 • Adaptēšanās spējas mainīgā vidē
 • Kritiskā domāšana
 • Laika pārvaldība
 • Pašmotivācija un iniciatīva

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums ir sadaļa CV sākumā, kas īsumā un kodolīgi atspoguļo kandidāta galvenās kompetences, pieredzi un profesionālos sasniegumus . Tā ir iespēja pārliecināt potenciālo darba devēju par jūsu piemērotību amata pienākumu veikšanai.

📌 Profesionālais kopsavilkums ir sava veida " elevator pitch ", sniedzot ātru un efektīvu ieskatu par to, ko jūs varat piedāvāt uzņēmumam.

Nepareizi
Personāla vadītājs ar dažu gadu pieredzi dažādos uzņēmumos. Esmu strādājis ar cilvēkiem, veicis dažādus personāla uzdevumus un piedalījies dažādās personāla iniciatīvās. Man bija dotas dažādas studiju programmas, taču es izvēlējos "personāla vadība". Vēlos darbu, kur varu izmantot savas zināšanas un prasmes.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums ir vispārīgs un nenoteikts, sniedzot maz informācijas par kandidāta reālo pieredzi un sasniegumiem. Bez konkrētām detaļām par darba stāžu, nozarēm vai spēcīgajām pusēm, šis apraksts neveicinās potenciālo darba devēju interesi.

Pareizi
Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi personāla vadībā, esmu veiksmīgi vadījis komandas līdz 50 darbiniekiem, izstrādājis un īstenojis efektīvas atlases stratēģijas, kā arī veicinājis uzņēmuma kultūras uzlabošanu. Mana stiprā puse ir darbinieku mācību programmu izveide un personāla novērtēšanas sistēmu pilnveidošana. Esmu samazinājis darbinieku aiziešanas rādītājus par 20% un uzlabot darbinieku apmierinātību par 30%.

Papildu sadaļas

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa CV sniedz pierādījumu par specifiskām zināšanām un prasmēm, kas ir īpaši svarīgas personāla vadītāja amata pienākumu izpildē. Šie dokumenti apliecina, ka kandidāts ir ieguvis oficiālu apmācību un zināšanas konkrētā jomā.

Piemēram, sertifikāti no profesionālām personāla vadības organizācijām, kursi par darba tiesībām vai sertifikāti par specifiskām personāla informācijas sistēmām var būt iekļauti šajā sadaļā.

Valodu prasmes

Valodu prasmju sadaļa atspoguļo kandidāta spēju komunicēt dažādās valodās , kas ir īpaši svarīgi starptautiskiem uzņēmumiem vai organizācijām. Šī sadaļa parāda, cik veiksmīgi kandidāts var komunicēt, veikt darbinieku atlasi un apmācību, kā arī citus darba uzdevumus vairākās valodās.

Valodu sadaļā jums būtu jāuzskaita valodas, kurās jums ir prasmes, un jānorāda attiecīgais prasmju līmenis: A1 un A2 apzīmē pamatzināšanas, B1 un B2 norāda uz vidēju prasmju līmeni, savukārt C1 un C2 atspoguļo augstas pakāpes zināšanas.

personala vaditaja cv

Ceļvedis personāla vadītāja CV izveidē

 • Veidojiet konkrētu un uz rezultātiem orientētu aprakstu par pieredzi un sasniegumiem personāla vadītāja amatā.
 • Nodrošiniet pilnīgu un aktuālu kontaktinformāciju , lai uzņēmums viegli var sazināties ar jums.
 • Izceliet konkrētas amata pozīcijas , uzņēmumu nosaukumus un galvenos pienākumus.
 • Iekļaujiet nozares sertifikātus un kursus, kas uzlabo jūsu kvalifikāciju.
 • Norādiet valodas , kurās jums ir zināšanas, un to prasmju līmeni (A1-C2).
 • Izceliet gan tehniskās, gan personiskās prasmes , kas ir būtiskas personāla vadītāja darbā.
 • Veidojiet strukturētu un vizuāli skaistu CV - izmantojiet personāla vadītāja CV veidnes !

Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule pievieno papildu izpratni par kandidāta motivāciju un aizrautību par personāla vadītāja lomu. Tā sniedz iespēju izcelt un paskaidrot aspektus, kuri CV varētu būt nepietiekami aprakstīti.

Šī vēstule ļauj potenciālajam darba devējam redzēt, kā kandidāta pieredze, vērtības un mērķi atbilst uzņēmuma vajadzībām un kultūrai, radot papildu kontekstu un pārliecību par kandidāta atbilstību pozīcijai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā es varu uzsvērt darbu ar starptautiskām komandām un dažādām kultūrām?

Norādiet uzņēmumus un amatus, kuros strādājāt starptautiskā vidē. Miniet sasniegumus un projektus, ko vadījāt ar dažādu kultūru pārstāvjiem un uzsveriet valodu prasmes.

Kā labāk aprakstīt sadarbību ar citiem uzņēmuma departamentiem?

Norādiet konkrēto projektu un jūsu lomu tajā. Piemērs: "Sadarbojoties ar mārketinga departamentu, nodrošināju komandas apmācību jaunajai kampaņai."

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos