Pasākumu koordinators CV | Stratēģija CV izveidē

Pasākumu koordinators ir viens no tiem profesionāļiem, kuram ir izšķiroša nozīme visdažādāko pasākumu organizēšanā, sākot no korporatīvajiem semināriem līdz lieliem festivāliem. Katru gadu pasākumu nozarē tiek rīkoti miljoniem pasākumu, un tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc kvalificētiem pasākumu koordinatoriem tikai turpinās pieaugt. Tādēļ, pasākumu koordinatora CV nav tikai dokuments – tā ir jūsu iespēja izcelties šajā strauji augošajā nozarē.

Pasākumu koordinatora CV piemērs

 CV

KARĪNA SAULE
E-pasts:   karina.saule@example.com
Tālrunis: +371 26068115
Adrese: Vītolu iela, Rīga, Latvija

Pasākumu koordinatore ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi pasākumu plānošanā un realizācijā, nodrošinot sekmīgu izpildi vairāk nekā 200 pasākumos, tostarp korporatīvajos semināros, starptautiskajos festivālos un privātajos pasākumos. Ieguvusi atzinību par budžeta ievērošanu 95% projektos, kā arī par spēju organizēt pasākumus, kuri piesaistījuši līdz pat 20,000 apmeklētājiem. Spējīga strādāt efektīvi zem spiediena, saglabājot augstas kvalitātes standartus un nodrošinot klienta pilnīgu apmierinātību.

DARBA PIEREDZE:
Rīgas Pasākumu aģentūra | Pasākumu koordinators

2018-2023 | Rīga, Latvija

 •  Koordinēju un vadīju vairāk nekā 100 korporatīvus pasākumus, nodrošinot, ka tie tiek īstenoti atbilstoši klienta prasībām un budžetam.
 •  Sadarbojos ar piegādātājiem, lai nodrošinātu pasākumu loģistiku.
 •  Veidoju un uzturēju klientu datubāzi, palielinot aģentūras klientu bāzi par 20%.

IZGLĪTĪBA:

Maģistra grāds Pasākumu vadībā
2016-2018 | Rīga, Latvija
Maģistra darbs: "Inovācijas korporatīvo pasākumu plānošanā un to ietekme uz mērķauditorijas iesaisti"
Rīgas Starptautiskā Biznesa augstskola

Bakalaura grāds Tūrisma un viesmīlības vadībā
2012-2016 | Rīga, Latvija
Galvenie kursi: Pasākumu plānošana, Klientu serviss, Mārketinga stratēģijas
Latvijas Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 •  Profesionālais pasākumu plānotāja sertifikāts | 2023
 •  Digitālā mārketinga sertifikāts | 2021
 •  Pasākumu dekorācijas un dizaina sertifikāts | 2018

PRASMES:

 •  Pasākumu plānošana un realizācija
 •  Budžeta veidošana un pārvaldība
 •  Pasākumu mārketinga stratēģijas
 •  Problēmsituāciju risināšana
 •  Loģistika un piegādātāju koordinēšana
 •  Komandas vadība
 •  Prezentāciju veidošana un uzstāšanās prasmes

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C1
 •  Krievu valoda – C1

Šajā rakstā uzzināsiet, kā izveidot CV, kas atspoguļos prasmes, pieredzi un spējas šajā amatā un kādēļ ir tik svarīgi uz tām koncentrēties. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums izcelties starp konkurentiem un pievērst darba devēju uzmanību.

🎁 Lai CV veidošana būtu vienkāršāka un ātrāka, iesakām izvēlēties mūsu speciālistu izstrādātos pasākumu koordinatora CV šablons – moderns dizains un izkārtojums, kurā jāieraksta tikai sava informācija!

Pasākumu koordinatora atalgojums

Ņemot vērā algas.lv datus, pasākumu vadītājs Latvijā pēc nodokļu nomaksas vidēji saņem no 641 līdz 1896 eiro mēnesī. Taču pasākumu koordinatora atalgojums var būtiski atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem.

 • Pirmkārt, atalgojums ir saistīts ar darba pieredzi un iegūto izglītību - profesionāļi ar ilgāku pieredzi un specifiskām kvalifikācijām parasti saņem augstāku atalgojumu.
 • Otrkārt, darba atrašanās vieta un tirgus pieprasījums konkrētā reģionā ietekmē algas līmeni
 • Treškārt, pasākumu veids un to apmērs var ietekmēt atalgojumu – piemēram, starptautisku konferenču koordinēšana var būt augstāk novērtēta salīdzinājumā ar maziem lokāliem pasākumiem.

Ieteikumi, kā izstrādāt pasākumu koordinatora CV

 • Sasniegumi - izceliet konkrētus sasniegumus pasākumu koordinēšanā.
 • Specifiskas prasmes - nodrošiniet, ka CV satur specifiskas, nozarei svarīgas prasmes, piemēram, budžeta pārvaldība, klientu attiecību uzturēšana.
 • Sertifikāti - ja jums ir kādi nozares sertifikāti, tos noteikti iekļaujiet savā CV.
 • Pasākumu veidi - pievienojiet informāciju par dažāda veida pasākumiem, ko esat koordinējuši.
 • Digitālās prasmes - norādiet savas digitālā mārketinga un sociālo mediju prasmes.
 • Papildu izglītība - pievienojiet informāciju par apmācībām vai kursiem, kuri var būt noderīgi nozarē.
 • Personiska pieeja - izceliet savu CV pārējo kandidātu starpā - izmantojiet speciālās pasākumu koordinatora CV veidnes , kurās jau ir pārdomāts dizains un struktūras īpatnības!
pasakumu koordinators cv

CV izkārtojums, struktūra un formāts

IZKĀRTOJUMS

 • Pasākumu koordinatora CV vajadzētu būt ļoti profesionālam, izmantojiet viegli lasāmu un skaidru izkārtojumu .
 • Ievērojiet atstarpes starp sadaļām, lai nodrošinātu vieglu lasāmību.
 • Izmantot vienkāršu, skaidri lasāmu fontu , piemēram, Arial vai Calibri.
 • Izceliet sadaļu nosaukumus ar lielāku burtu izmēru (12-14).
STRUKTŪRA

 • Kontaktinformācija - iekļaujiet pilno vārdu, e-pastu, tālruni un adresi.
 • Profesionālais kopsavilkums - īss apraksts par sevi, sasniegumiem un pieredzi.
 • Darba pieredze - aprakstiet savu darba pieredzi, norādot periodu, amatu, uzņēmuma nosaukumu un galvenos pienākumus.
 • Izglītība - iekļaujiet izglītību, norādot iestādes nosaukumu, absolvēšanas datumu un iegūto grādu.
 • Sertifikāti - pievienojiet nozares sertifikātus vai apmācības kursus, kurus esat veiksmīgi pabeidzis.
 • Prasmes - uzskaitiet galvenās prasmes, kas attiecas uz pasākumu koordinēšanu.
 • Valodas - ja runājat vairākās valodās, pievienojiet tās, norādot valodu zināšanu līmeni.
CV FORMĀTI

 • Hronoloģiskais formāts secīgi izklāsta jūsu darba pieredzi , sākot ar pēdējo darba vietu.
 • Funkcionālajā formātā uzsvars tiek likts uz prasmēm un kvalifikāciju , nevis uz darba pieredzi.
 • Kombinētais CV formāts apvieno gan hronoloģiskā, gan funkcionālā formāta elementus. Tas uzsver gan prasmes, gan konkrēto darba pieredzi. Šī pieeja var būt visefektīvākā , ja vēlaties atspoguļot gan izglītību un sertifikācijas, gan konkrētos darba pienākumus un sasniegumus.
pasakumu koordinators cv

Kontaktinformācijas sadaļa

Pasākumu koordinatora darbā ikdienā ir bieža komunikācija ar dažādiem cilvēkiem - klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un citiem. Tāpēc, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un komunikāciju , ir būtiski, lai CV būtu pieejama precīza un aktuāla kontaktinformācija.

📌 Svarīgākā kontaktinformācija - pilns vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Pareizi
LAIMA CIELĒNA

E-pasts: laima.cielena@example.com

Tālrunis: +371 21155478

Adrese: Pētera iela, Jūrmala, Latvija


Pasākumu koordinatora CV kontaktinformācija ir vairāk nekā tikai veids, kā sazināties. Tā ir svarīga profesionālās identitātes un uzticamības sastāvdaļa, kas var ietekmēt darba devēju vai klienta lēmumu izvēlēties konkrēto kandidātu.

💡 Pasākumu koordinatora fotoattēla iekļaušana CV ir individuāla izvēle, kas bieži ir atkarīga no darba tirgus kultūras konkrētajā reģionā un uzņēmuma vērtībām. Taču ir svarīgi pārliecināties, ka foto ir profesionāls un atspoguļo kandidāta profesionālo attieksmi.

Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa ir viena no svarīgākajām CV sadaļām, jo tā norāda potenciālajiem darba devējiem spēju veikt konkrētus uzdevumus. Pasākumu koordinatora CV kontekstā šī sadaļa ne tikai izklāsta jūsu iepriekšējās karjeras detaļas, bet arī apliecina jūsu spējas organizēt , koordinēt un veiksmīgi vadīt pasākumus.

📌 Svarīgākā informācija pieredzes sadaļā - periods, darba vietas nosaukums, amats un galvenie pienākumi.

1. piemērs:

Rīgas kultūras un izklaides centrs | Pasākumu koordinators

2020-2023


 • Veikt pasākumu plānošanu un koordināciju sākot no koncepta līdz realizācijai.
 • Nodrošināt pasākumu loģistikas, tehnisko un personāla resursu pārvaldību.
 • Veikt sadarbību ar piegādātājiem un nodrošināt, ka visi pasākuma aspekti atbilst klienta vajadzībām un budžetam.

2. piemērs:

Tallinas Starptautiskais kongresu centrs | Starptautisko konferenču koordinators

2016-2020


 • Plānot un koordinēt starptautiskās konferences.
 • Sadarboties ar starptautiskajiem partneriem un dalībniekiem.
 • Pārvaldīt konferences budžetu, veikt izmaksu analīzi.
Ja NAV pieredzes pasākumu koodrinēšanā:

 • Uzsveriet akadēmiskos sasniegumus , projektus un kursus, kas saistīti ar pasākumu jomu.
 • Pievienojiet brīvprātīgo darbu vai prakses pieredzi , kuras atspoguļotu prasmes un iniciatīvu.
 • Uzsveriet prasmes , piemēram, komandas darbs, laika pārvaldība un organizatoriskās spējas.
 • Izveidojiet motivācijas vēstuli , kurā aplieciniet aizraušanos ar izvēlēto jomu un vēlmi mācīties.
 • Pievienojieties profesionālām organizācijām un apmeklējiet nozares pasākumus, lai veidotu kontaktus .

pasakumu koordinators cv

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa pasākumu koordinatora CV ļauj darba devējiem izprast kandidāta specializāciju un kvalifikāciju līmeni . Šī informācija sniedz vērtīgu kontekstu par kandidāta teorētiskajām zināšanām un spēju pielietot tās praksē.

📌 Svarīgākā informācija izglītības sadaļā - iegūtais grāds, mācību programmas nosaukums, mācību periods, var izcelt arī citus kursus un apmācības.

1. piemērs:

Bakalaura grāds Biznesa un pasākumu vadībā

Latvijas Universitāte

2019-2023 | Rīga, Latvija

Galvenie kursi: Pasākumu plānošana, Mārketinga stratēģijas, Klientu attiecību pārvaldība


2. piemērs:

Bakalaura grāds Komunikācijas zinātnēs ar uzsvaru uz pasākumu organizēšanu

Latvijas Tehniskā Universitāte

2016-2019 | Rīga, Latvija

Galvenie kursi: Masu komunikācija, Pasākumu produkcija, Digitālā mārketinga stratēģijas


Prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa ir īpaši nozīmīga, jo tā ļauj darba devējiem ātri novērtēt kandidāta spējas un to, kā viņš varētu atbilst konkrētām darba prasībām. Pasākumu koordinatora profesijā ir nepieciešamas gan tehniskās , gan personiskās prasmes , lai veiksmīgi organizētu un pārvaldītu pasākumus.

Tehniskās prasmes:

 • Pasākumu plānošana un organizēšana
 • Budžeta izstrāde un pārvaldība
 • Pasākumu mārketinga un reklāmas stratēģijas
 • Saziņa ar piegādātājiem un līgumu sagatavošana
 • Audio un vizuālo tehnoloģiju izmantošana pasākumos
 • Biļešu pārdošanas platformu izpratne
 • Saziņas stratēģijas un sociālo mediju izmantošana
 • Uzticamu piegādātāju un partneru datubāzes uzturēšana
Personiskās prasmes:

 • Komandas darbs un līdzdarbība
 • Efektīva laika pārvaldība
 • Problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas spējas
 • Prezentācijas spējas
 • Detaļu uztvere un organizatoriskās spējas
 • Patstāvība un iniciatīvas uzņemšanās
 • Elastība un pielāgošanās spējas
 • Kritiskās domāšanas un analītiskās spējas

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums sniedz ieskatu kandidāta profesionālajā pieredzē , iemaņās un sasniegumos. Šī sadaļa kalpo kā " elevator pitch ", ļaujot darba devējam ātri izveidot priekšstatu par kandidātu.

Pasākumu koordinatora profesijā, kur organizēšanas prasmes, iniciatīva un komunikācijas spējas ir īpaši svarīgas, profesionālais kopsavilkums palīdzēs izcelties starp pārējiem kandidātiem.

Nepareizi
Esmu strādājis pie dažādiem pasākumiem un man ir kaut kāda pieredze pasākumu organizēšanā. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem darbā un esmu izmantojis datorus dažādos projektos. Pēdējā darba vieta ir bijusi viesnīca "Latvija AS Te Pat" Esmu atvērts jauniem izaicinājumiem un man patīk darīt lietas.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums ir vispārīgs un nenoteikts, neizceļ kandidāta konkrētos sasniegumus vai specifiskas prasmes. Frāzes kā "strādājis pie dažādiem pasākumiem" un "man patīk darīt lietas" nesniedz skaidru priekšstatu par spējām un pieredzi, padarot šo kopsavilkumu maz informatīvu un neefektīvu.

Pareizi
Ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi pasākumu koordinēšanā, esmu veiksmīgi vadījis un īstenojis vairāk nekā 250 liela mēroga pasākumus, tostarp konferences ar 1000+ dalībniekiem un prestižus korporatīvos notikumus. Izceļos ar spēju izcili plānot budžetus, koordinēt piegādātāju darbu un nodrošināt lielisku pasākuma plūsmu, garantējot maksimālu klientu apmierinātību.

pasakumu koordinators cv

Papildu sadaļas

Sertifikāti

Pasākumu koordinatora profesijā sertifikāti var būtiski paaugstināt kandidāta vērtību, jo tie apliecina specifiskas zināšanas un prasmes, kas tiek iegūtas ārpus tradicionālās izglītības sistēmas .

Sertifikāti var ietvert kursus plānošanā, projektu vadībā vai pat digitālajā mārketingā. Tie var norādīt uz kandidāta apņēmību pilnveidoties un apgūt jaunākās tendences nozarē.

✒️ Piemēram, "Sertifikāts par svētku plānošanu" no kādas pazīstamas institūcijas vai "Digital Marketing Certification" var būt izšķiroši, izvēloties piemērotāko kandidātu.

Valodu zināšanas

Pasākumu koordinators bieži saskaras ar starptautiskiem klientiem un piegādātājiem. Šajā kontekstā valodu zināšanas kļūst ļoti svarīgas, lai veiksmīgi komunicētu un nodrošinātu pasākuma sekmīgu norisi.

Valodu prasmes jānorāda pēc skaidri saprotamiem un atpazīstamiem kritērijiem, lai darba devējiem būtu vieglāk novērtēt kandidāta spējas.

📌 Vispārpieņemts veids, kā norādīt valodu prasmes, ir izmantot Eiropas vienotās valodu prasmju līmeņa noteikšanas sistēmu , kur 👇:

 • A1 & A2 - iesācējs
 • B1 & B2 - vidējs līmenis
 • C1 & C2 - augstais līmenis

Stratēģija - kā izstrādāt profesionālu pasākumu koordinatora CV

 • Profesionālais kopsavilkums - izceliet pieredzi, sasniegumus un specifiskas prasmes vienā kodolīgā paragrāfā.
 • Kontaktinformācija - aktuāla un precīza, lai darba devējs ātri un viegli varētu ar jums sazināties.
 • Darba vietas - norādiet konkrētus sasniegumus, piemēram, pasākumu skaits, ko esat koordinējis.
 • Izglītība - iekļaujiet konkrētus piemērus, piemēram, bakalaura grādu saistītā nozarē.
 • Valodu prasmes - izmanto Eiropas Savienības kopējo valodu atziņu sistēmu (CEFR) līmeņu norādei.
 • Prasmju sadaļa - iekļauj gan tehniskās, gan personiskās prasmes.
 • Pārliecinieties - ka jūsu CV ir izcili struktūrēts un izceļas ar profesionālismu – te noderēs pasākumu koordinatoriem paredzētās CV veidnes !
pasakumu koordinators cv

Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule pievieno dziļumu un personiskumu pasākumu koordinatora CV. Tā ļauj kandidātam izcelt aizraušanos par pasākumu organizēšanu, uzsvert unikālos pieredzes aspektus un izveidot labu pirmo iespaidu.

Šī vēstule paver iespēju izklāstīt, kā kandidāta prasmes var dot pievienoto vērtību konkrētai organizācijai, radot izpratni par tā spēju veiksmīgi pildīt koordinatora lomu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai es varu iekļaut atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem vai klientiem CV?

Jā, atsauksmes var būt ļoti vērtīgas, apliecinot jūsu prasmes un sasniegumus kā pasākumu koordinatoram. Tomēr tā vietā, lai tās pilnā garumā iekļautu CV, labāk būtu norādīt, ka atsauksmes ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Kādus hobijs vai interešu piemērus varu iekļaut CV?

Hobiji un interešu piemēri, kas varētu atspoguļot jūsu spējas kā pasākumu koordinatoram, var ietvert, piemēram, brīvprātīgo darbu pasākumu organizēšanā, dalību organizācijās vai klubos, kur jūs esat palīdzējis rīkot pasākumus.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos