Pārdošanas Asistents CV | Kā Izcelties un Iegūt Darbu Konkurences Apstākļos

Pārdošanas asistenta loma ir būtiska jebkurā uzņēmumā, kas vēlas palielināt pārdošanu un uzlabot klientu apkalpošanu. Šī profesija ir sava veida tilts starp klientu un uzņēmuma piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem - jūs esat tieši atbildīgi par pirmo iespaidu, kādu klienti iegūst par uzņēmumu. Statistikas rāda, ka efektīvi pārdošanas asistenti var palielināt pārdošanas apjomus pat līdz 30%.

Pārdošanas Asistenta CV piemērs

CV

NILS KRAUKLIS
E-pasts: nils.krauklis@example.com
Tālrunis: +371 20373332
Adrese: Gūtmaņa prospekts 19, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi pārdošanas nozarē esmu demonstrējis izcilas komunikācijas prasmes un spēju efektīvi risināt klientu vajadzības. Esmu atbildīgs par pārdošanas apjoma palielināšanu par 30% pēdējā darba vietā, veiksmīgi vadot klientu datu bāzi un palielinot klientu lojalitāti par 20%. Man ir pieredze darbā ar CRM sistēmām un esmu apguvis vairākas pārdošanas tehnikas, kas veicinājušas ātrāku darījumu noslēgšanu.

DARBA PIEREDZE:
SIA “Izdevīgie Produkti” | Pārdošanas Asistents
Rīga, Latvija | 2018-2023

 • Palielināju klientu lojalitāti par 20%, izstrādājot un īstenojot klientu uzturēšanas programmas.
 • Organizēju un vadīju iknedēļas pārdošanas sapulces, kas veicināja komandas sinerģiju un produktivitāti.
 • Apmācīju jaunus darbiniekus, nodrošinot, ka tie ātri apgūst nepieciešamās prasmes un zināšanas efektīvai darbībai.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Latvijas Universitāte
Rīga, Latvija | 2014-2018

 • Specializējos pārdošanas un mārketinga kursā, kur apguvu zināšanas par tirgus analīzi, klientu psiholoģiju un pārdošanas stratēģijām
 • Veicu pētījumu par “Klientu lojalitātes veicināšanu mazumtirdzniecībā”, kas tika publicēts universitātes zinātniskajā žurnālā

SERTIFIKĀTI:

 • “Pārdošanas stratēģijas un tehnikas” | Latvijas Pārdošanas institūts | 2022
 • “Klientu apkalpošana un komunikācija” | Rīgas Biznesa skola | 2021
 • “CRM sistēmu efektīva izmantošana” | Latvijas Uzņēmējdarbības akadēmija | 2019

PRASMES:

 • Pārdošanas tehniku izmantošana
 • CRM sistēmu pārvaldība
 • Klientu datu analīze
 • Komandas vadība un motivācija
 • Konfliktu risināšana
 • Laika pārvaldība
 • Prezentāciju veidošana

VALODU ZINĀŠANAS:

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Angļu valoda – C2

CV pareiza izveide pārdošanas nozarē ir īpaši svarīga, jo CV ir jūsu profesionālās kompetences atspoguļojums .

Izmantojiet speciālās pārdošanas asistenta CV veidnes , kas palīdzēs jums izcelties starp citiem kandidātiem un iegūt vēlamo darba vietu!

📌 Tāpēc ir būtiski zināt, kā pareizi uzrakstīt CV, kas atspoguļo jūsu prasmes, pieredzi un spējas šajā dinamiskajā profesijā - lasiet rakstu līdz beigām, lai uzzinātu nepieciešamo informāciju!

Pārdošanas asistents CV

Darba alga pārdošanas asistentam

Pārdošanas asistenta alga Latvijā var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem , tostarp no uzņēmuma lieluma, nozares, kā arī paša darbinieka pieredzes, izglītības un prasmēm.

💰 Saskaņā ar datiem no algas.lv , 2023. gadā Latvijā pārdošanas asistenta vidējā neto alga ir no 698 EUR līdz 1754 EUR mēnesī.

Alga var būt atkarīga arī no bonusu sistēmas, kas ir ļoti izplatīta pārdošanas nozarē. Dažos gadījumos pārdošanas asistenti var gūt ievērojamus ienākumus no pārdošanas bonusiem, ja viņi sasniedz vai pārsniedz noteiktus mērķus.

📌 Tāpat algu ietekmē arī darba vietas atrašanās vieta , piemēram, algas Rīgā parasti ir augstākas nekā citās Latvijas pilsētās vai lauku reģionos.

7 noderīgi ieteikumi - pārdošanas asistenta CV izstrādei

 • Iekļaut konkrētus sasniegumus un to ietekmi uz uzņēmumu.
 • Norādīt specifiskas, pārdošanas nozarei atbilstošas prasmes.
 • Akcentēt komunikācijas prasmes.
 • Izmantot atslēgvārdus no darba sludinājumiem.
 • Pievienot sertifikātus un papildu izglītību.
 • Norādīt daudzkultūru pieredzi.
 • Izstrādāt CV pārdomāti, izmantojot ekspertu veidotās pārdošanas speciālistu CV veidnes !
CV izkārtojums un struktūra
 • Izvēlieties vienkāršu un skaidru dizainu , kurā ir viegli lasāms fonts un pietiekams atstarpes starp sadaļām.
✒️ Piemēram: Arial vai Calibri fonts, ar burtu izmēru 10-12.

 • Sāciet ar profesionālo kopsavilkumu, kurā ir jūsu galvenie sasniegumi un prasmes.
✒️ Piemēram: ar 4 gadu pieredzi pārdošanas nozarē, palielināju pārdošanas apjomu par 28%.

Struktūra:

Kontaktinformācija; Profesionālais kopsavilkums; Darba pieredze; Izglītība; Sertifikāti un apmācības; Prasmes

CV formāti

 • Hronoloģiskais - piemērots, ja jums ir ilgstoša pieredze vienā nozarē. Darba pieredze sakārtota no jaunākās līdz vecākajai darba vietai.
 • Funkcionālais - izmantojiet, ja vēlaties uzsvērt konkrētas prasmes vai ja pieredze ir dažādās nozarēs.
 • Kombinētais CV - apvieno abus iepriekšējos formātus, uzsverot gan prasmes, gan darba pieredzi.
Pārdošanas asistents CV

Kontaktinformācijas sadaļa

📌 Kontaktinformācijas sadaļā obligāti jāiekļauj:

 • Pilns vārds
 • Tālruņa numurs
 • Profesionāla e-pasta adrese
 • Dzīvesvietas adrese

Kontaktinformācija ir jūsu CV svarīgākā sadaļa, jo bez tās darba devējs nevarēs ar jums sazināties. Tādēļ pārliecinieties, ka tā ir precīza un aktuāla .

Pareizi
FĒLIKSS ERNESTS

E-pasts: felikss.ernests@example.com

Tālrunis: +371 20976568

Adrese: Soliņu gatve 99, Rīga, Latvija


Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa parāda jūsu praktiskās zināšanas un to, kā jūs esat izmantojis savas prasmes iepriekšējos darbos.

📌 Šī informācija palīdz darba devējiem novērtēt, cik labi jūs iederēsieties uzņēmumā .

Piemērs:
SIA "Asistents E -RT Tehnoloģijas" | Pārdošanas Asistents

2019-2023 | Jelagava, Latvija

 • Organizēju un vadīju ikmēneša pārdošanas seminārus, kas palielināja komandas produktivitāti par 15%.
 • Veiksmīgi ieviesu jaunu digitālo komunikācijas platformu.
 • Atbildīgs par B2B pārdošanas kanālu, pieņemot un apstrādājot liela apjoma pasūtījumus.

👆 Šis piemērs rāda dažādus aspektus pārdošanas asistenta darbā - no klientu apkalpošanas līdz tehnoloģiju izmantošanai un B2B pārdošanai. Tādējādi tas sniedz plašāku priekšstatu par kandidāta prasmēm un pieredzi.

Ja nav pieredzes:
 • Uzsvērt izglītību un kursus, kas saistīti ar pārdošanu vai klientu apkalpošanu.
 • Iekļaut praksi vai brīvprātīgo darbu.
 • Akcentēt prasmes, piemēram, komunikācija, organizēšana vai laika pārvaldība.
 • Izveidot "Projektu" vai "Sasniegumu" sadaļu, kurā var iekļaut akadēmiskos projektus vai citus personīgos sasniegumus.
 • Izmantot funkcionālo vai kombinēto CV formātu, lai uzsvērtu prasmes, nevis darba pieredzi.
Pārdošanas asistents CV

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa pārdošanas asistenta CV ir svarīga, jo tā var kompensēt trūkstošo darba pieredzi un arī papildināt to. Šī sadaļa var parādīt jūsu zināšanas un prasmes, kas var būt noderīgas pārdošanas nozarē, piemēram, kursi par mārketingu, pārdošanu vai klientu apkalpošanu.

Piemērs:
Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs ar specializāciju Komunikācijā

Tartu Universitāte | 2015-2019

Kursi: "Komunikācijas teorija", "Pārdošanas psiholoģija", "Digitālais mārketings"

Diplomdarbs: "Sociālo mediju ietekme uz pārdošanas stratēģijām mazos un vidējos uzņēmumos"


👆 Šis piemērs rāda ne tikai formālo izglītību, bet arī specifiskus kursus un aktivitātes, kas ir saistītas ar pārdošanas asistenta darbu.

CV prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa pārdošanas asistenta CV ļauj potenciālajiem darba devējiem ātri novērtēt jūsu spējas un piemērotību konkrētai darba vietai. Šī sadaļa ir jāveido ļoti apdomīgi, izvēloties prasmes, kas tieši atbilst darba prasībām un uzņēmuma vajadzībām.

Tehniskās prasmes :
 • CRM sistēmu pārvaldība
 • E-pasta mārketinga platformas
 • Inventarizācijas pārvaldība
 • Digitālais mārketings
 • Prezentāciju veidošana
 • Klientu datu bāzes veidošana
Personīgās prasmes :
 • Komunikācijas spējas
 • Laika pārvaldība
 • Organizatoriskās spējas
 • Klientu apkalpošana
 • Detaļu izpratne
 • Stresa izturība
 • Adaptēšanās spējas

Profesionālais kopsavilkums

💡 Profesionālā kopsavilkuma sadaļa pārdošanas asistenta CV ir būtiska, jo tā ir pirmā sadaļa , ko darba devējs visticamāk izlasīs.

Labi formulēts profesionālais kopsavilkums ne tikai piesaistīs darba devēja uzmanību, bet arī nodrošinās, ka jūs tiekat uzaicināts uz interviju.

Nepareizi
Esmu strādājis dažādos darbos un man patīk darīt dažādas lietas. Labi komunicēju ar klientiem un varu izmantot datoru. Meklēju jaunas iespējas.

Pareizi
Ar 7 gadu pieredzi pārdošanas nozarē esmu specializējies tehnoloģiju produktu pārdošanā B2B segmentā. Esmu palielinājis uzņēmuma ieņēmumus par 25% divu gadu laikā, vadot 10 cilvēku komandu un efektīvi izmantojot Salesforce CRM sistēmu. Man ir izcilas sarunu prasmes un esmu apguvis vairākas pārdošanas metodes, tostarp "Solution Selling" un "SPIN Selling". Esmu orientēts uz rezultātiem un spējīgs strādāt dinamiskā, ātri mainīgā vidē.

Pārdošanas asistents CV

Papildu sadaļas

Papildu sadaļas pārdošanas asistenta CV palīdzēs izcelt jūsu kandidatūru . Šīs sadaļas palīdz darba devējiem iegūt pilnīgāku priekšstatu par jūsu prasmēm un kompetencēm.

 • Sertifikāti : Sertifikāti atspoguļo jūsu vēlmi papildināt savas zināšanas un prasmes. Piemēram, sertifikāts par pārdošanas tehniku kursu apguvi var būt izšķirošs, ja darba devējs meklē kādu ar specifiskām pārdošanas prasmēm.

 • Valodu prasmes : Valodas zināšanas var būt ļoti svarīgas, it īpaši, ja uzņēmums darbojas starptautiskā līmenī. Piemēram, ja jūs brīvi pārvaldāt angļu un krievu valodu, tā var būt liela priekšrocība, jo jūs varat komunicēt ar plašāku klientu loku.

Secinājumi - kā izveidot pārdošanas asistenta CV no nulles

 • Uzsākt ar spēcīgu profesionālo kopsavilkumu , kas akcentē jūsu galvenos sasniegumus un prasmes.

 • Iekļaut konkrētus sasniegumus darba pieredzes sadaļā, piemēram, pārdošanas apjoma pieaugumu vai klientu lojalitātes palielināšanu.

 • Norādīt tehniskās un personīgās prasmes , kas ir būtiskas pārdošanas asistenta darbā.

 • Pievienot izglītības sadaļu ar atbilstošiem kursiem un specializācijām.

 • Iekļaut sertifikātus un citus profesionālos apbalvojumus.

 • Izvēlēties piemērotu CV formātu , atkarībā no jūsu pieredzes un prasmēm.

 • Pārliecināties, ka kontaktinformācija ir aktuāla un precīza.

 • Izmantot profesionālu un viegli saprotamu valodu , izvairoties no žargoniem.

 • Pārdomāti veidot CV, izmantojot speciālistu izstrādātās CV veidnes !

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir izplatītākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, veidojot pārdošanas asistenta CV?

Izplatītākās kļūdas ietver neprecīzu vai pārāk vispārīgu informāciju, gramatikas un stilistiskas kļūdas, kā arī CV, kas nav pielāgots konkrētajam darba sludinājumam. Bieži vien kandidāti aizmirst iekļaut konkrētus sasniegumus vai mērāmus rezultātus, kas parāda viņu efektivitāti darbā.

Kādus papildu materiālus vajadzētu pievienot CV, piemēram, darba paraugus vai projektu aprakstus?

Ja jums ir darba paraugi, kas varētu būt saistoši potenciālajam darba devējam, piemēram, pārdošanas prezentācijas vai klientu apkalpošanas scenāriji, tos noteikti vajadzētu pievienot. Projektu apraksti arī var būt noderīgi, it īpaši, ja tie parāda jūsu spēju veiksmīgi pabeigt uzdevumus, kas ir saistīti ar pārdošanas asistenta darbu.

Vai ir vērts iekļaut hobijs vai interešu sadaļu pārdošanas asistenta CV?

Hobiju vai interešu iekļaušana pārdošanas asistenta CV ir atkarīga no tā, cik atbilstošas šīs intereses ir darbam. Ja tieši saistīti ar pārdošanu vai klientu apkalpošanu, var pievienot. Pretējā gadījumā labāk izlaist, lai CV būtu koncentrēts un profesionāls.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos