Mehāniķa CV | Paraugi un padomi, kas ļaus gūt panākumus

Ja esat mehāniķis ar lielu pieredzi vai tikai nesen esat sācis darboties šajā jomā, jums visdrīzāk būs vajadzīgs mehāniķa CV – gan pirmā darba atrašanai, gan jauna darba atrašanai karjeras izaugsmei.

Mehāniķa CV piemērs

CV

JĀNIS OZOLS
E-pasts: janis@abc.lv, mob. tel. 2564256
Adrese: Raunas iela 6, Rīga

PRASMES:

 • Augstāka izglītība inžernierzinātnēs
 • Izcilas latviešu, krievu un vācu un zviedu valodas zināšanas
 • Spēja vadīt komandu

DARBA PIEREDZE:

 • SIA “Būvē” | ražošanas iekārtu mehāniķis
  2019-līdz šim brīdim
  Nodrošināt visu tehnoloģisko iekārtu kvalitatīvu darbību saskaņā ar drošības tehnikas un tehnikās ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu profilaktisko un plānoto apskati un remontu, veikt iekārtu regulēšanas un demontāžas darbus, nodrošināt iekārtu avārijas defektu novēršanu, sagatavot iekārtu apkopes plānus un nodrošināto to izpildi, sagatavot atskaites par iekārtu efektivitāti

 • SIA “FOODstore” | vecākais iekārtu mehāniķis
  2015-2019
  Nodrošināt ceha ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību, nodrošniāt ražošanas iekārtas uzraudzību, apkalpošanu un veikt remonta darbus savas kompetences ietvaros, analizēt iekārtu dīkstāves rādītājus un īstenot efektīvus uzlabojumus to mazināšanai, veikt tehnoloģisko iekārtu preventīvos darbus un iekārtu regulāras pārbaudes, sagatavot un iesniegt uzņēmuma remonta plānus, piedalīties jaunu projektu izstrādāšanā un realizācijā.

IZGLĪTĪBA:
Rīgas Tehniskā Universitāte,
2005-2010
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, bakalaura programma “Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve”, inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā

SERTIFIKĀTI:
Mašīnu iekārtu tehniskās pārbaudes metodes
2010

ATSAUKSMES:

Juris Zīriņš
SIA “FOODstore” valdes priekšsēdētājs
Tel. 202023012

Jānis Eglītis
“Būvē” valdes priekšsēdētājs
Tel. 20121212

Vairakos petijumos secinats, ka mehanikas joma ari turpmak bus pieprasijums pec augsti kvalificetiem specialistiem, tacu vienlaikus varetu mainities šaja profesija nepieciešamas prasmes, piemeram, automehanika arvien svarigakas bus dažadas IT prasmes, jo mehanismi klus arvien digitalaki.

Lai atrastu labu mehanika darbu, svarigi ir sagatavo profesionalu mehanika CV. Šaja raksta esam apkopojuši svarigakos padomus, kas palidzes jums uzrakstit labu CV un ieklavuši ari vairakus paraugus. Izmantojiet to ka rokasgramatu mehanika CV rakstišanai un neaizmirstiet apskatit ari mehanika CV veidnes musu lapa !

Rakstiet mehanika CV pirmo reizi? Nav iemesla satraukumam. Lai jums butu vieglak, piedavajam apskatit musu sagatavoto mehanika CV piemeru, tacu tas noteikti japielagot jusu vajadzibam, darba specifikai un jusu specialitatei.

Mehaniku videja alga un stundu likmes

Pec Valsts ienemumu dienesta datiem, 2022. gada aprili videja mehanika (inženiera) stundas likme valsti bija aptuveni 12.54 eiro, kas nozime, ka bruto alga menesi svarstas ap 2000.00 eiro. Protams, svarigi atcereties, ka mehanika alga ir atkariga no dažadiem faktoriem, piemeram, jusu specializacijas, pieredzes, kvalifikacijas limena un uznemuma atalgojumapolitikas. Ta, piemeram, gaisa kugu mehanika videja stundas likme Latvija ir 19.21 eiro, kokapstrades iekartu mehanikiem - 11.22 eiro un elektromehanisko iekartu mehanikiem - 9.13 eiro.

Arpus Latvijas mehaniku algas videji ir augstakas. Piemeram, pec WorldSalaries datubaze pieejamajiem datiem Amerika tas svarstas videji ap 34 800 USD gada.

Mehanika CV – 7 svarigi padomi

Lai ari CV sagatavošana ir škietami vienkarša – jaapraksta darba pieredze, izglitiba un prasmes – ta ne vienmer ir. Katrs CV (ja, katram darba sludinajumam tas var but japielago) jauztver ka jauns uzdevums ar noteiktu merki – iegut to darbu, kuram piesakaties. Ja izmantosiet vairakus gadu svecu CV, nepielagojot to konkretajam darba sludinajumam, jusu izredzes igeut sapnu darbu var but visai niecigas.

Svarigi atcereties, ka neatkarigi no jomas, kura velaties stradat ka mehanikis, rakstot mehanika CV jaievero ir vairaki pamatprincipi, kas jaievero, lai jusu CV vispar tiktu pamanits, tacu – nesatraucieties - šie vienkaršie septini pamatprincipi var palidzet tam nonakt “veiksmigaja kaudzite:

 • nelietojiet standarta mehanika CV visas situacijas, pielagojiet to konkretam darba sludinajumam
 • izceliet savas stipras puses – gan tehniskas zinašanas, gan personigas ipašibas
 • rakstiet ta, lai CV butu viegli saprotams lasitajam - tam lieliski palidzes dažadas mehanika CV veidnes, kuras vari atrast te
 • neveidojiet savu CV parak garu – ieteicamais garums ir maksimums 1,5 lapas
 • lietojiet profesionalu mehanikas nozares terminologiju atbilstoši darba specifikai
 • lietojiet labi salasamu burtu izmeru – ieteicamais izmers ir 10-12
 • un visbeidzot - neaizmirstiet izcelt savus sasniegumus, piemeram, pabeigtus projektus, sasniegtus raditajus, sanemtos apbalvojumus vai jebko citu, kas palidzes izcelties starp citiem un raksturos jus ka labako mehaniki.
mehanika cv

Mehanika CV sadalas un to izkartojums

Mehanika CV sadalas parasti ir jusu kontaktinformacija, profesionalais kopsavilkums, izglitiba, darba pieredze, prasmes, papildu ieguta apmaciba, valodu prasmes, datorzinašanas un cita informacija, kas varetu jus raksturot ka labu jomas specialistu. Mehanikiem svarigi butu minet papildu apmekletos kursus un iegutos sertifikatus, jo tas liecina par jusu velmi sekot lidzi aktualitatem nozare un pastavigi pilnveidoties.

Padoms: neaizmirstiet CV ieklaut apakšsadalu nosaukumus, jo tas palidzes lasitajam atri atrast nepieciešamo informaciju!

Mehanika CV standarta izkartojums jau sen vairs nav tikai viens. Pastav neskaitami veidi, ka izkartot informaciju sava CV, lai darba devejam ta butu ertak lasama un palidzetu izcelt jusu stipras puses. Ta, piemeram, ja ipaši velaties izcelt savu darba pieredzi, izvelieties CV formatu, kur sadala par darba pieredzi ir vizuali visvairak izcelta – vai nu ar burtu dizainu vai krasam.

Ja velaties gut iedvesmu, apskatiet kadu no musu piedavatajiem mehanika CV paraugiem un lejupieladejiet mehanika cv veidni.

CV formats un struktura

Mehanika CV ir tris galveni informacijas izkartošanas veidi: hronologiskais, funkcionalais un kombinetais. Jau pec nosaukuma var nojaust, ka hronologiskaja CV jus noradisiet savas darba vietas hronologiska seciba, funkcionalaja CV – aprakstisiet savus galvenos prasmju blokus, bet kombinetaja – apvienosiet abas šis pieejas.

Ir skaidrs, ka nav viena pareiza risinajuma – jaizvelas tada CV struktura, kas vislabak, neparprotamak un uzskatamak izcel jusu prasmes un piemerotibu amatam. Ta, piemeram, ja lepojaties ar lielu darba pieredzi, izvelieties hronologisko izkartojumu, tacu ja jusu speciga puse ir mehanikiem nepieciešamas prasmes – lietojiet funkcionalo CV.

Musu lapa pieejami dažadi mehaniku CV paraugi – te atradisiet gan veidnes nepieredzejušu mehaniku CV, gan CV paraugus mehanikiem ar pieredzi.

Mehanika CV kontaktinformacijas sadala

Kontaktinformacijas sadala ir pati pirma CV sadala, un taja janorada jusu vards un uzvards, ka ari svarigaka kontaktinformacija, piemeram, telefona numurs un e-pasts. Galvenais un svarigakais, kas janem vera, sagatavojot šo sadalu – informacijai jabut aktualai un tai jarada profesionals iespaids. Tatad nekadi pusaudžu gadu e-pasti!

! Atcerieties – ši ir obligata sadala visiem CV. Zemak ir divi piemeri, ka veidot CV kontaktinformacijas sadalu mehanika CV.

Nepareizi

Inguss B. (pk. 0101010-0000)

Telefons: 27784561

Adrese: Pienenu iela 25a-2

Facebook konts: facebook_ingusins22


Šaja piemera nav noradits pretendenta pilns vards un uzvards, nav uzrakstita pilna adrese, proti, nav skaidrs, kura pilseta potencialais darbinieks dzivo, un nav informacijas par e-pastu, kas noteikti ir daudzkart svarigaks par Facebook nosaukumu.

Pareizi

INGUSS BERZINŠ

Telefons: 27784561

E-pasts: inguss.berzins@pasts.lv

Adrese: Pienenu iela 25a-2, Liepaja, LV-1001

Majaslapa: www. mehanikis.lv


Šaja piemera pretendents ir noradijis pilnu vardu un uzvardu, turklat tas ir izcelts ar lielakiem burtiem, ir noradita pilna dzivesvietas adrese un ar profesiju saistita majaslapa, kas kalpo ka CV papildinajums un portfolio vienlaikus.

mehanika cv

Mehanika pieredze – ka to noradit CV

Pieredzes sadala ir viena no svarigakajam mehanika CV sadalam. Noradot pieredzi, noteikti noradiet uznemuma nosaukumu, atrašanas vietu, savu amatu un galvenos darba pienakumus un darba pieredzes ilgumu.

Tacu vienmer jaatceras, ka ari tad, ja jums nav ilglaicigas pieredzes, jus varat uzrakstit labu mehanika CV. Jo CV nav tikai par jusu pieredzi, CV ir par jums – par jums ka personibu. Ja velaties klut par mehaniki, tad visdrizak tam ir iemesli – piemeram, jums ir ieguta specifiska izglitiba vai ari jums loti patik un galvenais padodas darbs ar dažadiem mehanismiem.

Padoms : ja jums ir LinkedIn profils, neaizmirstiet to regulari atjaunot, jo darba devejs var salidzinat CV sniegto informaciju ar LinkedIn profila noraditajiem datiem.

PIEMĒRS

SIA “SMART” | vecākais iekārtu mehāniķis
2019-2022
Galvenie pienākumi: ražošanas tehnisko iekārtu apkope, remonts un diagnostika, ražošanas iekārtu darbspējas un darba stabilitātes nodrošināšana
Svarīgākie sasniegumi: labākais uzņēmuma 2021. gada darbinieks

SIA “Tech” | vecākais mehāniķis
2015-2020
Galvenie pienākumi: iekārtu montāža un demontāža, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu uzturēšana darba stāvoklī, iekārtu tehniskā apkope un profilaktisko darbu veikšana,
iekārtu remontdarbus un metināšanas darbu veikšana.


Izglitiba: ka ieklaut savu akademisko izglitibu

Ta ka mehanika darbs pieprasa atbilstošu izglitibu, gatavojot CV, noteikti jaieklauj sadala par jusu pedejam izglitibas iestadem. Svarigi – šaja sadala butiskakais ir noradit izglitibu, kas ir tieši saistita ar mehanika studijam, jo darba devejam noteikti neintereses jusu sakumskola vai pat pamatskola, protams, ja vien ta nav skola ar matematikas vai fizikas novirzienu.

Noradot izglitibu var vispirms noradit izglitibas iestades nosaukumu vai ari ieguto gradu (skat. piemerus). Te varat noradit ari galvenos apgutos kursus, ipašu ieguto specializaciju, ka ari mehanika studiju darbu temas, vertejumus un citus sasniegumus.

1. PIEMĒRS:

 • Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā
  2003-2007
 • Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (padziļinātais kurss fizikā un matemātikā)
  2000-2003

2.PIEMĒRS:

 • Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā, iekārtu mehāniķis, Rīgas Tehniskā Universitāte (ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Iekārtu diagnostikas risinājumi un metodes”)
  2005-2009

Mehanika CV prasmju sadala

Ir skaidrs, ka daži ir mehaniki jau no dzimšanas, tacu vairums cilveku šis prasmes apgust dzives laika - gan izglitibas iestades, gan prakse, piemeram, majas, dažados projektos vai darbavieta. Neatkarigi, kur esat pilnveidojis savas prasmes, svarigi tas ir apzinaties un svarigakas ieklaut CV.

Zemak esam uzskaitijuši svarigakas prasmes, ko darba deveji mekle mehanika CV un kas jums nepieciešamas, lai klutu par izcilu savas jomas specialistu.

Tehniskas prasmes:

 • augstaka tehniska izglitiba mehanika
 • teicamas fizikas, kimijas, matematikas un rasešanas prasmes
 • zinašanas par aktualitatem dažadu tehnologiju attistiba
 • pieredze darba ar rasešanas datorprogrammam
 • darba drošibas normativo aktu parzinašana
 • B elektrodrošibas grupa
 • Zinašanas par pirmo palidzibu
 • B kategorijas vaditaja aplieciba
Personigas prasmes

 • precizitate
 • lidera dotibas un speja organizet cilvekus,
 • augsta atbildibas sajuta
 • radoša domašana
 • kompleksu problemu risinašanas prasmes
 • komunikacijas prasmes
 • kritiska domašana
 • velme nepartraukti pilnveidoties
mehanika cv

Profesionalais kopsavilkums

Kas ir profesionalais kopsavilkums? Tas ir iss jusu apraksts, kura paris teikumos izceltas jusu specigakas puses. Parasti ši sadala tiek ieklauta mehanika CV sakuma un visdrizak bus pirma lieta, ko par jums izlasis personala atlases specialists. Tai jabut perfektai un uzmanibu piesaistošai, jo nereti CV izlasišanai tiek veltitas videji 6 sekundes.

Profesionalaja kopsavilkuma ieklaujiet svarigako informaciju, kas varetu jus izcelt starp parejiem kandidtatiem, piemeram, jusu guta pieredze, kvalifikacija, sertifikati, specigakas prasmes vai svarigi sasniegumi mehanikas joma. Zemak ir divi profesionala kopsavilkuma paraugi, ko var izmantot mehanika CV:

Pareizi

Sertificets iekartu mehanikis ar 15 gadu pieredzi starptautiskos ražošanas uznemumos, elektrodrošibas sertifikatu, izcilam problemrisinašanas un rasešanas datorprogrammu prasmem.


Nepareizi

Pieredzejis mehanikis mekle jaunu amatu ar izaugsmes iespejam. Augstaka izglitiba un rasešanas prasmes.


Mehanika CV papildu sadalas

Ja velaties varat papildinat savu mehanika CV ar papildu informaciju, kas var noderet, izvertejot jusu kandidaturu. Visbiežak papildu sadalas norada informaciju par valodu prasmem, iegutajiem, sertifikatiem, datorprasmem, ka ari izietajiem kursiem un publikacijam. Aprakstot valodu zinašanas, svarigi noradit savas spejas, sazinaties šaja valoda rakstiski, mutiski vai ari izprast dzirdetu informaciju. Visbiežak šis prasmes norada skala no 1-5.

Ir verts CV ieklaut ari atsauces uz jusu iepriekšejiem darba devejiem, kas var sniegt rekomendacijas. Atcerieties - izvelieties cilvekus, ar kuriem esat ikdiena cieši sastradajies un kuri jus varetu precizi noraksturot nakamajam darba devejam, jo visdrizak cita departamenta vaditajam nebus pietiekamas informacijas par jusu prasmem un personibu.

Padoms: nelietojiet tekstu “atsauces iegustamas pec pieprasijuma”, jo tas aiznems vietu un sarežgis atsauksmju iegušanas procesu darba devejam

Papildiniet savu CV ar portfolio

Ja jusu darbs saistas ar konkretu projektu istenošanu, noteikti noradiet tos sava CV vai pievienojiet saiti uz savu profesionalo majaslapu vai citu interneta vietu, kur var apskatit jusu portfolio. Neaizmirstiet savu portfolio regulari atjaunot, ka ari papildiniet to ar kvalitativam fotografijam, nelieliem katra objekta aprakstiem un jusu lomu taja.

Ka sagatavot mehanika CV, kas izcelsies starp citiem

Musdienu pasaule nešaubiga veiksmes atslega ir speja atškirties no citiem. Personaldalu vaditaji sanemt desmitiem CV, tacu uz interviju tiek aicinati tikai paris kandidati. Ka noklut starp veiksmigajiem? Atbilde ir vienkarša – izmantojiet savu specigako ieroci: savu CV! Ir izpetits, ka CV lasišanai videji tiek veltitas 6 sekundes, tas nozime, ka tieši šaja laika lasitajam jaatrod CV visa svarigaka informacija.

Saciet ar specigu profesionalo kopsavilkumu, jau CV sakuma pasakot savas stiprakas puses, piemeram, 15 gadu ilgo pieredzi vecaka mehanika amata vai darba pieredzi lielakaja mašinbuves uznemuma tad noradiet savu pieredzi vai prasmes (neaizmirsiet ieklaut gan personigas, gan tehniskas prasmes) un pec tam to visu papildiniet ar efektivu un uzrunajošo motivacijas vestuli un skaistu CV dizainu. Meklejiet profesionalu izstradatus mehanika CV paraugus? Mes piedavajam labakos CV paraugus! Jums atliks tikai izveleties!

Kopsavilkums: ka uzrakstit izcilu mehanika CV

Ja velaties dabut labako mehanika darbu, jums jasagatavo labakais mehanika CV! Tieši tik vienkarši un vienlaikus sarežgiti. Vel daži svarigi padomi:

 • Izlasiet darba sludinajumu un tad...izlasiet to velreiz un saprotiet, ko darba devejs mekle!
 • Sagatavojiet CV ta, lai tas paraditu, ka esat labakais kandidats konkretajai vakancei un uzskatami paradiet to sava CV
 • Neizmantojiet standarta CV, ko jau vairakus gadus sutat uz visiem darba sludinajumiem, izpetiet, ko velas konkretais uznemums un paradiet, ka varat to piedavat (ja, lai ari tas nozimetu esoša CV parstrukturešanu vai parrakstišanu)
 • Lietojiet darba sludinajuma lietoto terminologiju un profesionalu valodu
 • Saciet ar savu svarigako “pardošanas punktu” – pieredzi, specifiskam zinašanam vai ipašiem sasniegumiem
 • Neaiznemiet svarigo CV vietu ar nebutisku informaciju

Mehanika CV motivacijas vestule

Motivacijas vestule nav tikai lapina, kas papildina jusu CV. Ta ir vieta, kur varat atklat savu motivaciju stradat konkreta uznemuma, ka ari plašak aprakstit savu personibu un iemeslus, kapec esat piemerotakais kandidats konkretajam mehanika amatam.

Atcerieties: motivacijas vestule nav CV dublikats, tapec taja nav nepieciešams atkartot CV sniegto informaciju, fokusejieties uz savu motivaciju stradat konkretaja uznemuma un savu atbilstibu konkretajai vakancei.

Nekad neesat rakstijis motivacijas vestuli? Nesatraucieties. Mes esam par to padomajuši. Lejupladejot musu mehaniku CV veidnes , jus iegusiet pieeju ari musu sagatavotajiem motivacijas vestulu paraugiem. Jums tikai atliks sagatavot informaciju, par parejo parupesimies mes.

mehanika cv

Mehanika CV - biežak uzdotie jautajumi

Kadas ir biežak pielautas kludas, rakstot mehanika CV?

Tris biežak pielautas kludas ir standartizeta mehanika CV izmantošana visiem darba sludinajumiem, kas nav pielagots konkretai mehanika vakances specifikai, nepietiekama informacija par iepriekšejo darba pieredzi un pienakumiem, piemeram, CV noraditi tikai uznemumi un pieredzes ilgums, bet nav informacijas par veiktajiem pienakumiem, ka ari nav informacijas par personas specifiskajam tehniskajam prasmem , kas ir ipaši butiski, jo mehanika amati parasti ir loti tehniski un darba devejam jabut pilnam priekšstatma par jums piemitošajam tehniskajam kompetencem.

Ka sagatavot mehanika CV, kas atškirsies no citiem?

Musdienu digitalaja pasaule CV jau sen vairs nav tikai balta lapa ar klasiskas rindas izvietotu melnu tekstu. Ja velaties, lai jusu CV atškiras – sagatavojiet CV ar skaistu un profesionali veidotu dizainu. Ir pieejami simtiem dažadi CV dizaini, kas laus jums vizuali efektivak izcelt un paradit savas specigakas puses. Ja neprotat veidot dizainu pats, izmantojiet kadu no musu piedavatajiem mehanika CV paraugiem ! Jums bus tikai jasavada informacija par sevi, savu pieredzi, prasmem un izglitibu, un mes parupesimies par visu parejo. Vai nav lieliski?

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos