Medmāsas CV - piemēri, resursi un paraugi

Profesionāli sagatavots medmāsas CV var palīdzēt jums atrast savu sapņu darbu ātrāk, kā varat iedomāties. Medicīnas māsas ir sena profesija, kuru nozīmība mūsdienās nav mazinājusies un visdrīzāk arī nemazināsies, jo medmāsas darbu nekad nespēs aizvietot ne pats prasmīgākais robots, ne pašas labākās zāles.

Pēdējais atjauninājums:
6/5/2024

Visi šajā rokasgrāmatā iekļautie CV piemēri

No items found.
Resume 1
Resume 1
Resume 2
Resume 3
Budapest Thumbnail
Budapest
Perth Thumbnail
Perth
Rotterdam Thumbnail
Rotterdam
Chicago Thumbnail
Chicago

Medmāsas CV piemērs

CV

IEVA OZOLIŅA
E-pasts: ieva.ozolina@inbox.lv|
Mob. tel. 2847663
Adrese: Brieža iela 1-13, Ogre

Vecākā medmāsa ar 8 gadu pieredzi dažādās medicīnas iestādēs un pieredzi aprūpes personāla apmācību plānošanā un vadīšanā. Personāla vadības pieredze un izcilas saskarsmes prasmes ar pacientiem. “Gada medmāsa” apbalvojuma saņēmēja 2021. un 2022. gadā.

PRASMES:

 • augstākā profesionālā izglītība/bakalaura grāds veselības zinātņu jomā
 • sertifikāts specialitātē
 • praktiskā darba pieredze stacionārā ārstniecības iestādē
 • zināšanas par pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principiem
 • personāla vadīšanas pieredze un prasmes
 • pedagoģiska darba pieredze

SERTIFIKĀTI:

 • Pacientu drošība
  2015

 • Darba higiēna operāciju zālē
  2014

 • Klīniskās procedūras
  2011

 • Sevišķi maza svara bērnu aprūpe
  2010

DARBA PIEREDZE:

Ogres slimnīca | virsmāsa
2019-līdz šim brīdim
Pacientu aprūpes darba organizēšana un koordinēšana, procedūru standartu ieviešanas uzraudzība, LR normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, aprūpes un aprūpes atbalsta personāla mācību nodrošināšana, ikmēneša atskaišu sagatavošana, materiālu un medikamentu uzskaites veikšana, jaunāko medmāsu apmācību organizēšana

SIA “ĀrstēPLUS” | medmāsa
2016-2018
Ārsta  nozīmēto izmeklējumu veikšana pacientiem, pacientu sagatavošana plānveida operācijām, pacienta aprūpes procesa izvērtēšana, operāciju zāles sagatavošana,  operācijai nepieciešamo materiālu un  instrumentu nodrošināšana un sagatavošana, māsas palīga darba koordinēšana, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, ārsta nozīmēto medikamentu nodrošināšana pacientiem

SIA “Klīnika 1” | māsas palīgs
2012-2015
Vecākās māsas nozīmēto darbību pacientu pamata vajadzību nodrošināšanai izpildīšana, pacientu transportēšana un pozicionēšana, higiēnas procedūru veikšana, asistēšana ārstniecības personālam medicīnisku manipulāciju un procedūru laikā, dienas stacionāra telpu uzkopšana

IZGLĪTĪBA:

Rīgas Stradiņa Universitāte,
2009-2014
RSU medicīnas un veselības fakultāte, māszinības

VALODU ZINĀŠANAS:

Runāšana Klausīšanās Rakstīšana
Latviešu 5 5 5
Krievu 4 4 4
Angļu 4 4 4

5-ļoti labi, 1-vāji

ATSAUKSMES:

Liene Upīte
SIA “ĀrstēPLUS” vecākā medmāsa
Tel. 2973446

Zaiga Odiņa
SIA “Klīnika 1” virsmāsa
Tel. 25569895

Dažādas sadaļas

Nav noslepums, ka medicinas masu profesija bieži ir darbinieku trukums un var škist, ka darbu var atrast loti atri. Ja, ta visdrizak ari ir, tacu, lai pieteiktos jebkuram darbam, jums jebkura gadijuma bus nepieciešams profesionali sagatavots medmasas CV.

Nepieciešama palidziba? Mes palidzesim! Šaja raksta esam apkopojuši svarigako informaciju par to, ka sagatavot konkuretspejigu medmasas CV. Tapat piedavajam dažadus masas CV paraugus . Jums tikai jaregistrejas musu majaslapa un jaatrod sev piemerotaka CV veidne!

Zemak esam sagatavojuši medicinas masas CV piemeru Ievai, kas savu karjeru veidojusi pakapeniski – no medmasas paliga klustot par virsmasu.

Darba algas medmasam

Medicinas masu videja alga Latvija ir atkariga no medicinas nozares, ka ari no masai nepieciešamas kvalifikacijas un specifiskajam zinašanam. Ta, piemeram, pec jaunakajiem Valsts Ienemumu dienesta statistikas datiem videja alga Latvija medicinas masam 2022. gada marta bija varieja no 8.85 eiro/h zobarstniecibas masai lidz 13.07 eiro/h virsmasai, kas menesi attiecigi ir no 1416.00 eiro lidz 2235 eiro.

Tapat svarigi atcereties, ka medicinas masas algu var ietekmet tas, vai masa strada privata vai valsts medicinas iestade.

Ka uzrakstit labu medmasas CV no nulles

Velaties klust par medmasu, bet nekad neesat pieteikusies nevienam darba sludinajumam? Jusu pirmais majasdarbs ir CV! Ar ko sakt?

 • Vispirms atrodiet piemerotu darba sludinajumu
 • Parliecinieties, ka esat ieguvusi atbilstošu izglitibu vai sertifikaciju (attieciba uz medicinas darbinieku izglitibu – atkapju nav!)
 • Iepazistieties ar parejam darba deveja prasibam un planotajiem darva pienakumiem
 • Sagatavojiet CV, kura paradiet, ka esat labakais kanditats tieši šim darba sludinajumam.
📌Padoms: Ja nezinat, ka noformet savu CV, apskatiet musu medmasu CV paraugus ! Jums bus tikai jasavada prasita informacija, jo par CV dizainu un noformejumu parupesimies mes.

Rakstot CV, nekad nedrikst aizmirst, ka jusu CV bus viens no vairakiem simtiem, tacu – nesatraucieties! Ja ieverosiet, šos vienkaršos pamatprincipus, jusu CV ari noteikti ieveros! Luk, ari zelta likumi:

 • Neizmantojiet vienu un to pašu CV vairakam darba vietam – pielagojiet to sludinajumam!
 • CV sakuma izceliet savu svarigako “pardošanas punktu” – specifiskas zinašanas medicina vai ipašus sasniegumus.
 • Lietojiet pareizos atslegas vardus un nozares terminologiju.
 • Neieklaujiet CV lieku informaciju, bet fokusejieties uz darba sludinajuma noraditajam prasibam un paradiet, ka tam atbilstat!
 • Un pats galvenais – atškirieties no citiem! Jusu pirmais un galvenais uzdevums ir tikt lidz intervijai, un CV ir jusu vieniga celazime uz to. Nezinat, ka to izdarit? Izmantojiet musu masu CV paraugus !
medmasas cv

Izkartojums

Medmasas CV parasti ieklauj vairakas pamata sadalas – kontaktinformacija, profesionalais kopsavilkums, darba pieredze, izglitiba, papildu izglitiba, valodu zinašanas, prasmes un cita butiska informacija konkreta amata specifikai. Ka šo informaciju izkartot, lai darba devejs pamanitu to, kas vinam obligati japamana?

Informacijas izkartojums un CV noformejums ir loti svarigs. Medmasas CV informaciju var izkartot dažados veidos – rindas, kolonnas, izceltos ramišos vai dažadu krasu blokos. Galvenais, lai jusu nakamajam darba devejam vai personala atlases specialistam informacija CV butu erti parskatama un, kas ir vel svarigak - palidzetu izcelt jusu specigas puses jeb “ipašas” prasmes.

Musu piedavatajos medmasas CV piemeros jus noteikti atradisiet savai situacijai piemerotako CV dizainu.

Formats un struktura

Medicinas masas CV informaciju var izkartot tris dažados veidos: hronologiskaja, funkcionalaja un kombinetaja, ko sava starpa atškir informacijas strukturešanas un izkartošanas veidi:

 • funkcionalaja CV uzsvars tiek likts uz jusu galvenajiem prasmju blokiem;
 • hronologiskaja CV darba vietas tiek noraditas hronologiska seciba;
 • kombinetaja CV tiek izmantotas abas augstak minetas pieejas.

Atcerieties – nav viena pareiza risinajuma. Jums jaizvelas tada CV struktura, kas vislabak, neparprotamak un uzskatamak izcel jusu prasmes un piemerotibu velamajam amatam.

Padoms: ja esat medicinas jomas profesionalis ar daudzu gadu pieredzi, izvelieties hronologisko CV, kura uzskaitiet savas darba vietas, sakot ar pedejo.

CV kontaktinformacijas sadala

CV sakuma tiek noradita svarigaka informacija – jusu kontaktinformacija! Taja parasti norada pamata datus par pretendentu un vismaz divus veidus, ka sazinaties, piemeram, telefonu un e-pastu. Zemak ir divi piemeri, ka veidot medmasas CV kontaktinformacijas sadalu.

Nepareizi

Liga B. (pk. 010230-0000)

Facebook konts: facebook_liguciitis21

Darba t. 67345123

Klavu iela 15


Šaja piemera ir vairakas kludas – pirmkart, pretendents nav noradijis pilnu uzvardu un adresi (tas nozime, ka darba devejs nevares jums sagatavot oficialu vestuli), nav noradijis e-pastu, ieklavis lieku informaciju par Facebook kontu un noradijis darba stacionara telefona numuru, kura iespejams pretendents nav sazvanams arpus darba laika (un kas nav etiski pret esošo darba deveju).

Pareizi

LIGA BERZINA

Mob.telefons: 28266620

E-pasts: liene.berzina@pasts.lv

Adrese: Klavu iela 15, Ogre, LV-1011


Šaja piemera ir korekti noradits pilns vards un uzvards, mobilais telefons, ka ari e-pasts un pilna adrese.

📌Atcerieties – CV fotografija nav obligata, jo darba devejam kandidats jaizvelas atbilstoši vina prasmem. Priekšrocibu došana kandidatam ar labaku fotografiju var uzskatita par diskrimejošu attieksmi. Ja esat nolemis CV pievienot fotografiju, parliecinieties, ka ta ir profesionala, gaiša, asa, bez citiem cilvekiem un taja labi redzama jusu seja.

📌Padoms : šaja sadala velams noradit tikai tadus sazinas kanalus ko izmantojat regulari – piemeram, e-pastu vai mobilo telefonu.

medmasas cv

Pieredze (un ko darit, ja jums nav pieredzes)

Vienmer jaatceras, ka ari tad, ja jums nav ilglaicigas pieredzes, jus varat uzrakstit labu CV. Jo CV nav tikai par jusu pieredzi, CV ir par jums – par jums ka personibu. Ja esat nolemis(-usi) pieteikties darba par medmasu, tad visdrizak tam ir iemesli – piemeram, jums ir ieguta specifiska medicinas izglitiba, jums patik rupeties par cilvekiem, jums ir pieredze darba farmacijas joma vai esat stradajis praksi slimnica.

Noradot vietas, kur esat sevi attistijis darbam medicinas joma, noteikti noradiet uznemuma nosaukumu, atrašanas vietu, savu amatu un galvenos darba pienakumus. Zemak ir divi piemeri, ka noradit darba pieredzi cilvekam, kas nav guvis pieredzi darba ka medmasa, tacu ir ieguvis medmasas diplomu un stradajis vasaras praksi divas medicinas iestades.

1.piemērs:

SIA “ĀrstēPLUS” | uzņemšanas nodaļas asistents (prakse)
2020-2022
Pacientu plūsmas koordinēšana, pacientu informēšana par iestādē pieejamajiem pakalpojumiem, norēķinu veikšana, konsultāciju sniegšana savas kompetences nolūkos, pacientu datu ievadīšana


2.piemērs:

SIA “Medicine” | jaunākais māsas palīgs/sanitārs (prakse)
2018-2022
Māsas nozīmēto darbību pacientu pamata vajadzību nodrošināšana, higiēnas procedūru veikšana, asistēšana pacientu sagatavošanā ķirurģiskajām operācijām, dokumentu sagatavošana, telpu uzkopšana, asistēšana pacientu ēdināšanas procesā.


Izglitiba: ka ieklaut savu akademisko izglitibu

Meklejot medmasas darbu, izglitibas sadala ir loti svariga, jo šaja profesija bez atbilstošas izglitibas nebus iespejams stradat. Tas ari nozime, ka ikviens darba devejs, izvertejot pretendentu CV, noteikti apskatis šo sadalu. Ko tur butu janorada?

Šaja sadala svarigakais ir noradit izglitibas iestadi, ieguto specializaciju un izglitibas iegušanas laiku. Tapat šo sadalu var papildinat ar sasniegumiem, piemeram, veiksmigi izstradatu un augsti novertetu bakalaura darbu vai kadiem citiem butiskiem sasniegumiem. Noradot izglitibu, varat sakt ar izglitibas iestades nosaukumu vai ari ar ieguto gradu (skat piemerus).

1.piemērs:

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas un veselības fakultāte
2005-2009
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un vispārējāsaprūpes māsas kvalifikācija
(specializācija: dzemdniecība un ginekoloģija)


2.piemērs:

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un vispārējās aprūpes māsas kvalifikācija 
2005-2009
Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas un veselības fakultāte
(ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Veselības aprūpes juridiskie aspekti SIA “ĀrstēPlus”)


medmasas cv

Medicinas masas CV prasmju sadala

Medicinas masas darbs ir saistits ar cilvekiem un tam vienmer nepieciešama gan specifiska izglitiba, gan noteiktas profesionalas un personigas prasmes. Tas nozime, ka, rakstot CV, nedrikst aizmirst taja ieklaut svarigakas prasmes. Tas var noradit gan profesionalaja kopsavilkuma, gan ari atseviška CV sadala. Zemak esam sagatavojuši prasmju piemeru vecakajai medmasai:

Profesionalas prasmes

 • augstaka profesionala izglitiba/bakalaura grads veselibas zinatnu joma
 • arstniecibas personu registrs
 • sertifikats specialitate
 • praktiska darba pieredze stacionara arstniecibas iestade
 • zinašanas par pacientu aprupes darba dokumentešanas principiem
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstakas pakapes prasibam
 • B kategorijas autovaditaja aplieciba
 • personala vadibas pieredze
 • darba pieredze jauno medicinas studentu apmaciba
Personigas prasmes

 • teicamas saskarsmes prasmes ar klientiem
 • speja veikt darbu ar paaugstinatu fizisko slodzi
 • speja vadit kolektivu, uznemties iniciativu un atbildibu
 • psihologiska noturiba
 • speja speja patstavigi planot darbu un pienemt lemumus
 • konfliktu risinašanas prasmes
 • augsta atbildibas sajuta
 • precizitate
medmasas cv

Profesionalais kopsavilkums

Kas isti ir profesionalais kopsavilkums? Tas ir iss un kodoligs jusu profesionalais apraksts, kura dažos teikumos izceltas jusu specigakas puses un kas parasti tiek ieklauts medmasas CV augšpuse. Šai sadalai atri japarada jusu specigakas puses, jo nereti CV apskatišanai tiek veltitas aptuveni 6-8 sekundes un tieši ši ir sadala, ko šaja laika izlasa personala atlases specialisti.

Bieži cilveki profesionalajam kopsavilkumam nepieverš pietiekami daudz uzmanibas – vai nu to neieklaujot CV vispar vai sagatavojot pavirši. Atcerieties – profesionalais kopsavilkums ir vieta, laiks un iespeja, kad sevi ir japaslave! Nepalaidiet to garam! Zemak ir divi profesionala kopsavilkuma paraugi, ko var izmantot, sagatavojot vecakas masas CV:

Pareizi
Medicinas masa ar 8 gadu pieredzi dažadas medicinas iestades un pieredzi aprupes personala apmacibu planošana un vadišana. Personala vadibas pieredze un izcilas saskarsmes prasmes ar pacientiem. “Gada medmasa” un apbalvojuma sanemeja 2021. un 2022. gada.

Šaja piemera ir pretendents ir izcelis svarigakas ipašibas vecakas medmasas amatam – ilgo darba pieredzi, pieredzi personala izglitošana un personala vadišana, ka ari apbalvojumus šaja profesija.

Nepareizi
Mekleju medmasas vai vecakas medmasas darbu. Bakalaura grads medicina un augsta motivacija. B kategorijas vaditaja aplieciba un labas krievu un latviešu valodas zinašanas.

Šaja piemera pretendents velreiz noradijis mekleto darbu, tacu ta ir lieka informacija, jo darba devejs zina, kadam darbam jus piesakaties, ir nepilnigi noradita izglitiba, jo medicina ir loti plašs jedziens, un nešaubigi - B kategorijas vaditaja aplieciba un labas krievu un latviešu valodas zinašanas ir butiskas prasmes, bet vai tas tiešam jus izcels starp desmitiem citiem medmasas amata kandidatiem?

CV papildu sadalas

Bez darba pieredzes un izglitibas, medmasas CV var papildinat ar papildu informaciju, kas jums var palidzet nakamajam darba devejam paradit savas specigas puses un raksturot jus ka personibu. Papildu sadalas visbiežak norada informaciju par valodu prasmem, datorprasmem, ka ari izietajiem kursiem un iegutajiem sertifikatiem.

Tapat šaja sadala bieži ieklauj iepriekšejo darba deveju kontaktus, kas var sniegt par jums atsauksmes, ka ari jusu intereses.

Datorprasmes un sertifikati

Papildu obligatajai izglitibai medmasas savas prasmju un zinašanas var papildinat, iegustot specifiskus masu sertifikatus noteiktas jomas. Ši informacija obligati jaieklauj CV, ja ta darba sludinajuma ir noradita ka obligata prasiba kandidatiem.

📌Padoms: Medmasas var stradat loti dažadas jomas. Ja esat ieguvis kadu sertifkatu, tas var izcelt jus starp parejiem kandidatiem, paradot, ka esat padzilinati apguvis kadu noteiktu medicinas jomu. Paradiet to sava CV!

Valodu prasmes

Medmasas darba pienakumi ieklauj sarunas ar cilvekiem – daudziem un dažadiem, lidz ar to svarigi CV paradit jusu valodu prasmes. Valodu zinašanu sadalu parasti norada masas CV beigas un visbiežak tas tiek izkartotas tabula, jo tada veida tas ir ertak parskatamas.

Noradot valodu zinašanas, novertejiet savas spejas, sazinaties šaja valoda rakstiski, mutiski vai ari izprast dzirdetu informaciju. Parasti zinašanas noverte skala no 1-5 vai ar vardiem “labi”, “loti labi”, “videji”, utt.

medmasas cv

Ka uzrakstit izcilu masas CV

Lai iegutu savu sapnu darbu, jums ar savu masas CV japarada, ka tieši jus esat pats labakais un piemerotakais kanditats konkretajam amatam. Bet ka atškirties no citiem tikpat labiem kanditatiem? Luk, daži padomi!

 • Paradiet ne tikai savu pieredzi, bet ari savu personibu – papildu savai darba pieredzei noradiet ari savas personigas prasmes!
 • Neizmantojiet standarta CV - pielagojiet CV darba sludinajumam un taja lietotajai terminologijai, piemeram, ja sludinajuma tiek meklets cilveks ar personalvadibas pieredzi, paradiet, ka jums šada pieredze ir, ari tad, ja ta nav ieguta medicinas joma.
 • Parliecinieties, ka CV nav parak garš (velams viena lapa) un ka taja nav gramatikas un stila kludu.
 • Palidziet ieraudzit svarigako – CV dizaina ipaši izceliet to informaciju, kas darba devejam obligati japamana, piemeram, ar ikoninam, izceltu tekstu, ramišiem.
 • Un visbeidzot – atcerieties, ka CV ir jusu vizitkarte – tam jabut perfektam un jaatškiras no citiem. Ja, tieši tik vienkarši?

Velaties apskatit desmitiem profesionali sagatavotus CV un izveleties sev piemerotako? Apskatiet musu lapa pieejamos masu CV paraugus ! Un ticiet mums – ta bus jusu celazime uz sapnu darbu!

Papildiniet savu CV ar motivacijas vestuli

Motivacijas vestule nav tikai lapina, kas papildina jusu CV. Ta ir vieta, kur varat atklat savu motivaciju stradat konkreta uznemuma, ka ari plašak aprakstit savu personibu un iemeslus, kapec esat piemerotakais kandidats.

Nekad neesat rakstijis motivacijas vestuli? Nesatraucieties. Mes esam par to padomajuši. Izmantojot musu masu CV veidnes , jus iegusiet pieeju ari musu sagatavotajiem motivacijas vestulu paraugiem. Jums tikai atliks sagatavot informaciju, par parejo parupesimies mes.

Biežak uzdotie jautajumi

Kada ir biežak pielauta kluda, rakstot medmasas CV?

Viena no biežak pielautajam kludam ir standartizeta medasas CV izmantošana visiem darba sludinajumiem. Lai ari varetu škist, ka medmasas visur veic vienu un to pašu darbu, ta tas gluži nav. Ja tiek mekleta operaciju masa, tad noteikti jauzsver sava pieredze tieši šaja joma, tacu ja uznemumam nepieciešama vecaka medmasa jeb virsmasa, japarada ne tikai savas medicinas prasmes, bet ari komandas vadibas prasmes, kas noderetu vaditaja amata. Otra bieži pielauta kluda ir nepietiekama informacija par iepriekšejo darba pieredzi un pienakumiem, piemeram, CV noraditi tikai uznemumi un pieredzes ilgums, bet nav informacijas par veiktajiem pienakumiem.

Ka sagatavot medmasas CV, kas atškirsies no citiem?

Izveloties nakamo darbinieku, darba devejs noteikti pieversis uzmanibu kanditata izglitibai un iepriekšejai darba pieredzei, tacu, jus varat izcelties starp citiem lidzigiem kandidatiem ar atškirigu CV dizainu.

Musdienas CV vairs nav tikai balta lapa ar klasiski izvietotu melnu tekstu. Ir pieejami simtiem dažadi CV dizaini, kas laus jums vizuali efektivak izcelt un paradit savas specigakas puses. Ja neprotat veidot dizainu pats, izmantojiet kadu no musu piedavatajiem masu CV paraugiem ! Jums tikai jasavada infromacija, mes sagatavosim CV, kas atškirsies no citiem!

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos