Izglītības iestādes direktors CV | Šabloni, ceļvedis un piemēri

Izglītības iestādes direktora loma ir viena no svarīgākajām izglītības sistēmā - tas ir cilvēks, kas veido un uztur izglītības kvalitāti, kultūru un darba efektivitāti zglītības iestādē. Direktora profesionālisms tieši ietekmē gan skolotāju, gan studentu veiksmes.

Izglītības iestādes direktora CV paraugs

CV
GUNTA SŪRIŅA
E-pasts:   gunta.surina@example.com
Tālrunis: +371 28085810
Adrese: Solu iela 47, Rīga Latvija

Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi izglītības vadībā, esmu veiksmīgi vadījusi divas izglītības iestādes, paaugstinot studentu sasniegumus par 10% un samazinot personāla aizplūšanu par 15%. Esmu organizējusi un vadījusi trīs izglītības inovāciju projektus, kuri ir saņēmuši kopumā 400,000 eiro finansējumu no valsts un privātajiem fondiem. Ar doktora grādu izglītības vadībā un vairākiem sertifikātiem līderības izglītībā, manas prasmes ietver stratēģisko plānošanu, budžeta pārvaldību un komandas veidošanu.

DARBA PIEREDZE:
"Rīgas 158. vidusskola" | Izglītības iestādes direktore
2017–2023 | Rīga, Latvija

 • Veicināju mācību plānu modernizāciju, palielinot studentu akadēmiskos sasniegumus par 10%.
 • Implementēju jaunu darbinieku apmācību programmu, kas samazināja personāla aizplūšanu par 15%.
 • Nodrošināju finansējumu un vadīju trīs izglītības inovāciju projektus ar kopējo budžetu 400,000 eiro.

"Saules Vidusskola" | Pirmsskolas izglītības iestādes direktore
2013–2017 | Rīga, Latvija

 • Attīstīju un implementēju jaunu pirmsskolas izglītības programmu, kas veicināja bērnu emocionālās un sociālās prasmes, rezultātā 90% bērnu veiksmīgi pāreja uz pamatskolu.
 • Uzsāku un vadīju vairākas vecāku izglītības iniciatīvas, uzlabojot vecāku iesaisti skolas dzīvē par 50%.
 • Veiksmīgi piesaistīju 200,000 eiro lielu finansējumu no dažādiem fondiem un sponsoru organizācijām, lai veicinātu skolas infrastruktūras un resursu uzlabošanu.

IZGLĪTĪBA:
Doktora grāds izglītības vadībā
Latvijas Universitāte | 2009–2013
Disertācijas tēma: "Līderības stratēģijas un to ietekme uz pirmsskolas izglītības iestāžu efektivitāti"

Magistra grāds pedagoģijā un izglītības vadībā
Latvijas Universitāte | 2007–2009
Maģistra darbs: "Vecāku līdzdalības nozīme pirmsskolas izglītībā"
Saņēmu izcilības stipendiju par akadēmiskajiem sasniegumiem

SERTIFIKĀTI:

 •  Sertifikāts par līderības prasmēm izglītībā | 2023
 •  Projektu vadības sertifikāts izglītības iestādēm | 2021
 •  Konfliktu risināšanas un komunikācijas sertifikāts | 2019
 •  Finanšu pārvaldības sertifikāts izglītības sektorā | 2018
 •  Sertifikāts par tehnoloģiju integrāciju izglītībā | 2016

PRASMES:

 •  Stratēģiskā plānošana un izpilde
 •  Budžeta pārvaldība un finanšu analīze
 •  Personāla vadība un attīstība
 •  Akadēmisko programmu izstrāde
 •  Tehnoloģiju integrācija izglītībā
 •  Konfliktu risināšana un krīzes vadība
 •  Kvalitātes novērtējuma metožu izmantošana

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C1
 •  Krievu valoda – C2

Līdz ar to, CV izveide šai profesijai prasa īpašu vērību un uzmanību.Statistiskie dati liecina, ka 50-60% jauno direktoru izstājas no amata pirmajos piecos gados.

Iemesli ir daudzveidīgi, bet viens no galvenajiem - nepietiekama sagatavošanās un neprofesionālisms. Tādēļ, spēcīgs CV ir būtisks, lai izceltos konkurencē un pierādītu savu kompetenci .

🎁 Padariet savu CV vēl iespaidīgāku - izmantojot speciālās izglītības iestādes direktora CV veidnes !

CV izveidē ir svarīgi konkrēti uzsvērt pieredzi izglītības jomā , līderības spējas , projektu vadības pieredzi, kā arī izglītību un sertifikātus . Tā ir jūsu iespēja parādīt, kā jūs varētu pievienot vērtību izglītības iestādei un kādēļ tieši jūs esat labākais kandidāts direktora amatam.

Izglītības iestādes direktors CV

6 ieteikumi - izglītības iestādes direktora CV izveidei

 • Uzsveriet jūsu sasniegumus, nevis tikai pienākumus.
 • Iekļaujet kvantitatīvus rādītājus, kas apliecina jūsu veikumu.
 • Norādiet sertifikātus un papildu apmācību, kas varētu paaugstināt jūsu kvalifikāciju.
 • Izceliet projektus un iniciatīvas, kurās jūs esat piedalījušies.
 • Pievērsiet uzmanību pozitīvām atsauksmēm no vecākiem, skolēniem vai kolēģiem.
 • Izmantojiet viegli saprotamu un profesionālu valodu.

CV izkārtojums, struktūra un formāti

Izkārtojums
 • Vienkāršs, bet elegants dizains , lai veicinātu vieglu lasāmību.
 • Izmantot viegli lasāmus fontus , piemēram, Arial vai Calibri, lielumā 12-14pt.
 • Aizpildīt visas sadaļas pilnībā, bet izvairīties no pārmērīga informācijas daudzuma.
 • Izvairīties no grafikas un citiem vizuāliem elementiem, kas nav saistīti ar izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
Struktūra
 • Kontaktinformācija: pilns vārds, adrese, telefons, e-pasta adrese.

 • Profesionālais kopsavilkums: 3-5 rindiņas, kas apkopo jūsu pieredzi, prasmes un sasniegumus.

 • Darba pieredze: izklāstīt darba vietu, periodu, pienākumus, sasniegumus un prasmes.

 • Izglītība: augstākās izglītības iestādes, grādi, specializācijas.

 • Sertifikāti: nosaukums un saņemšanas datums.

 • Prasmes: specifiskas, saistītas ar izglītības iestādes vadību.

 • Papildu sadaļas: publikācijas, konferences, izglītojošie projekti, atsauksmes.
CV formāti
 • Hronoloģiskais CV - vispiemērotākais, ja jūs esat strādājuši daudzus gadus izglītības jomā un vēlaties uzsvērt savu karjeras attīstību.

 • Funkcionālais CV - fokusējas uz prasmēm un kompetencēm, var būt noderīgs, ja pieredze nav tik plaša vai ir nepilnīga.

 • Kombinētais CV - kombinācija starp hronoloģisko un funkcionālo, lai izceltu gan prasmes, gan darba pieredzi.
💡 Izvēloties īsto formātu, izkārtojumu un struktūru , jūs palielināsiet savas iespējas iegūt vēlamo amatu.

Izglītības iestādes direktors CV

Kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācijas sadaļa izglītības iestādes direktora CV ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ir pirmais kontaktpunkts ar potenciālajiem darba devējiem.

📌 Šajā sadaļā jāiekļauj - pilns vārds, adrese, telefona numurs un profesionālā e-pasta adrese.

Precīza un pilnīga kontaktinformācija nodrošina, ka darba devēji viegli varēs jūs sasniegt, un vienlaikus apliecina jūsu profesionālismu un rūpīgumu.
Pareizi
LĪGA UPĪTE

E-pasts: liga.upite@example.com

Tālrunis: +371 20906433

Adrese: Dienu gatve 203, Rīga, Latvija


Latvijā foto iekļaušana CV nav obligāta un bieži vien ir atkarīga no personīgās izvēles vai konkrētā darba devēja prasībām.

✒️ Izglītības iestādes direktoram foto iekļaušana CV nav nepieciešama , ja vien darba sludinājumā tas tieši nav norādīts.

Foto var pievienot tikai tad, ja tas ir profesionāls, augstas kvalitātes attēls. Tomēr, jāņem vērā, ka attēla pievienošana var novirzīt uzmanību no jūsu kvalifikācijas un pieredzes.

Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa izglītības iestādes direktora CV ir īpaši svarīga - tā sniedz iespēju apliecināt jūsu spējas un kvalifikāciju .

Šī sadaļa palīdz potenciālajam darba devējam saprast, vai jūs esat piemērots direktora amatam, un vai jūs esat spējīgs veikt šajā lomā nepieciešamo darbu.

1. piemērs:

Darba vieta: Liepājas Valsts ģimnāzija | 2019-2023

Amats: Izglītības programmu koordinators

Darba pienākumi: Izstrādāt un uzraudzīt mācību programmas, sadarboties ar pedagogiem un vecākiem, nodrošināt izglītības kvalitāti.


2. piemērs:
Latvijas Universitāte | Dekāns

2015-2019 | Rīga, Latvija

 • Vadīt fakultātes akadēmisko un administratīvo darbu
 • Plānot budžetu.
 • Uzraudzīt studentu un mācībspēku darbību.

👆 Šie piemēri ne tikai parāda jūsu profesionālo attīstību, bet arī apliecina, ka jūs esat gatavs pārņemt izglītības iestādes direktora atbildības.

Ja nav pieredzes

Ja pieredzes nav, uzsveriet izglītību, apmācības un prasmes, kas ir tieši saistītas ar direktora amatu. Iekļaujiet brīvprātīgo darbu vai projektus, kuros esat piedalījušies. Iespējams, iekļaut arī rekomendācijas no profesoriem vai citiem autoritatīviem cilvēkiem.

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa izglītības organizācijas direktora CV ir fundamentāla - tā apliecina jūsu teorētiskās zināšanas un akadēmisko fonu.

✒️ Augstāks izglītības līmenis bieži norāda uz dziļākām zināšanām izglītības jomā un ir konkurētspēja priekšrocība.

1. piemērs:
Doktora grāds izglītības zinātnēs

Latvijas Universitāte | 2010-2015

Doktora darbs: "Izglītības iestāžu vadības uzlabošanas stratēģijas"


2. piemērs:
Maģistra grāds pedagoģijā

Rīgas Pedagoģiskā akadēmija

2008-2010 | Rīga, Latvija

Maģistra darbs: "Mūsdienu pedagoģiskās pieejas un to ieviešana"


👆 Šie piemēri ļauj darba devējiem izprast jūsu akadēmisko līmeni un specializāciju , kas ir īpaši svarīgi direktora amata kandidātiem.

Izglītības iestādes direktors CV

Prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa direktora CV ir ļoti būtiska - tā ļauj ātri un efektīvi demonstrēt spējas , kas ir nepieciešamas veiksmīgai darbībai direktora amatā.

👉 Tas ir svarīgi, jo potenciālais darba devējs vēlas redzēt, ka jūs ne tikai izpildīsit minimālos kritērijus, bet arī pārsniegsiet tos.

Tehniskās prasmes
 • Projektu vadība
 • Finanšu plānošana
 • Resursu pārvaldība
 • Kvalitātes novērtējums
 • Datorprasmes (MS Office, izglītības pārvaldības sistēmas)
 • Datu analīze
 • Komunikācijas tehnoloģijas
 • Mācību programmu izstrāde
Personiskās prasmes
 • Līderība
 • Izcilas komunikācijas spējas
 • Konfliktu risināšana
 • Laika pārvaldība
 • Kritiskā domāšana
 • Sadarbības spējas
 • Pašmotivācija
 • Stresa izturība

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālā kopsavilkuma sadaļa direktora CV ir kā " elevator pitch ", kas ļauj ātri un kodolīgi izklāstīt jūsu galvenās prasmes , pieredzi un mērķus.

Šī sadaļa dod iespēju darba devējam pāris sekundēs iegūt priekšstatu par jūsu profesionālismu un piemērotību amatam.

Nepareizi
Man patīk bērni un izglītība. Esmu strādājis dažādās vietās un man ir dažas labas idejas par to, kā padarīt skolu labāku. Esmu iepazinies ar izglītības likumā un bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktiem pamatnosacījumiem, kā arī zinu, ka pastāv noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu bez valsts valodas prasmes un ir zināšanas par pedagogiem nepieciešamo izglītību. Esmu pieteicies jau vairākām vakancēm, kuras aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatam. Taču vēlos strādāt jūsu iestādē un gaidu iespēju kaut ko mainīt savā karjerā.

Pareizi
Pieredzējis izglītības iestādes vadītājs ar vairāk nekā 15 gadu stāžu, kurā ietilpst akadēmisko programmu izstrāde, budžeta plānošana un pedagoģiskās komandas menedžments. Doktora grāds izglītības zinātnēs ar specializāciju izglītības iestāžu vadībā. Demonstrēju izcilas līderības prasmes un spēju uzlabot izglītības kvalitāti, ko apstiprina skolēnu sasniegumu uzlabošana un mācībspēku apmierinātība. Meklēju iespēju pielietot savas prasmes un zināšanas progresīvā izglītības iestādē, kur varu veicināt inovāciju un izcilību.

Papildu sadaļas

Papildu sadaļas CV sniedz iespēju izcelt konkrētas prasmes un zināšanas , kas var būt neiekļautas citās CV sadaļās, bet ir būtiskas direktora amata pienākumu veikšanai.

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa apliecina jūsu specializētās zināšanas un prasmes. Šie dokumenti var ietvert sertifikātus par projektu vadību, pedagoģisko metodiku vai pat budžeta plānošanu.

Sertifikāti arī parāda jūsu vēlmi pastāvīgi apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Piemēram:

 • Projektu vadības sertifikāts (PMP) | 2023
 • Izglītības iestāžu vadības kursa sertifikāts | 2020
 • Ētikas un vadības sertifikāts izglītībā | 2018

Valodu prasmes

Valodu zināšanas ir svarīgas, it īpaši, ja izglītības iestāde ir starptautiska vai daudzkulturāla .

Šīs papildu sadaļas ļauj darba devējiem redzēt jūsu plašo prasmju klāstu, kas var būt izšķiroša, izvēloties kandidātu direktora amatam.

Izglītības iestādes direktors CV

Kopsavilkums

 • Uzsveriet izglītību: iekļaujiet doktora un maģistra grādus, specializētus kursus un izpētes darbus.

 • Atspoguļojiet pieredzi: ja nav, koncentrējieties uz izglītību, brīvprātīgo darbu un projektu vadību.

 • Prasmes: iekļaujiet tehniskās un personiskās prasmes, kas atbilst direktora amata prasībām.

 • Sertifikāti: norādiet profesionālos sertifikātus, kas apliecina jūsu kompetenci.

 • Valodu prasmes: iekļaujiet valodas, kuras pārvaldāt, un to lietošanas līmeni.

 • Profesionālais kopsavilkums: veidojiet kodolīgu un informatīvu kopsavilkumu, kas efektīvi parāda jūsu kvalifikāciju un mērķus.

 • Papildu sadaļas: izmantojiet šīs sadaļas, lai izceltu īpašas prasmes vai sasniegumus, kas neietilpst citās sadaļās.

 • Pievilcīgs dizains: izmantojiet unikālās CV veidnes un pielāgojiet tās pēc saviem ieskatiem!

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai ir nepieciešams iekļaut publikācijas vai izpētes darbus CV?

Publikācijas un izpētes darbus iekļaut ir ieteicams, ja tie tieši atbilst izglītības iestādes direktora amata prasībām vai apliecina jūsu profesionālismu konkrētā jomā.

Vai ir jēga iekļaut brīvprātīgo darbu vai ārpusskolas aktivitātes?

Brīvprātīgais darbs un ārpusskolas aktivitātes ir ieteicamas, ja tās uzlabo jūsu profilu un parāda kompetences, kas ir būtiskas izglītības iestādes vadīšanā, piemēram, komandas vadība vai projektu izstrāde.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos