Grāmatvedis CV | Veiksmīgi Karjeras Pamatelementi

Grāmatvedība ir nozare, kurā precizitāte, uzmanība pret detaļām un profesionālisms ir būtiskas prasības. Grāmatveža CV ir svarīgs dokuments, kas spēj potenciālajam darba devējam sniegt skaidru priekšstatu par kandidāta prasmēm, pieredzi un spēju veikt grāmatvedības uzdevumus efektīvi un precīzi.

Grāmatveža CV Paraugs

MARTA BĒRZIŅA
E-pasts:   marta.berzina@example.com
Tālrunis: +371 27745677
Adrese: Upes iela 25, Rīga, Latvija

Esmu kvalificēta grāmatvede ar 7 gadu pieredzi grāmatvedības nozarē. Esmu strādājusi dažāda lieluma uzņēmumos, sniedzot profesionālu atbalstu grāmatvedības un finanšu jautājumos. Man ir pieredze darbā ar grāmatvedības programmatūru, kā arī esmu guvusi atzinību par precīzu dokumentācijas sagatavošanu un finanšu atskaišu izstrādi.

DARBA PIEREDZE:
SIA “Latvijas Grāmatvedība” | Grāmatvede
2016-2023 | Rīga, Latvija

 • Veicu ikdienas grāmatvedības uzdevumus, tostarp norēķinus ar piegādātājiem un klientiem.
 • Sagatavoju mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatus.
 • Nodrošināju precīzu dokumentācijas arhivēšanu un uzturēju grāmatvedības datu bāzi.
 • Piedalījos uzņēmuma budžeta plānošanā un analīzē, palīdzot optimizēt izmaksas.

IZGLĪTĪBA:
Profesionālās augstākās izglītības diploms grāmatvedībā
Rīgas Tehniskā universitāte | Rīga, Latvija | 2012-2016

 • Specializējos uzņēmumu finanšu pārvaldē.
 • Veicu pētījumu par “Uzņēmuma finanšu plānošanas un analīzes efektivitāti”

SERTIFIKĀTI:

 • “Grāmatvedības pamati un uzņēmuma finanšu analīze” | Latvijas Grāmatvežu asociācija | 2020
 • “Advancēta grāmatvedības programmatūra” | Rīgas Grāmatvedības izglītības centrs | 2018

PRASMES:

 • Dubulto ierakstu grāmatvedība
 • Finanšu plānošana un budžetēšana
 • Nodokļu likumu piemērošana
 • Finanšu analīze un pārskatu izstrāde
 • Precīza dokumentācija un arhivēšana
 • Izcilas komunikācijas prasmes un komandas darbs

VALODU ZINĀŠANAS:

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Angļu valoda – C2

Lai iegūtu vēlamo amatu, grāmatveža CV ir jāsagatavo tā, lai tas skaidri atspoguļotu jūsu spējas un ieguldījumu uzņēmuma finansiālajā stāvoklī.

Šis raksts palīdzēs jums izprast, kā izveidot pārliecinošu grāmatveža CV, kas palīdzēs jums izcelties konkurencē - izmantojot speciālās Grāmatveža CV veidnes !

Grāmatvedis CV

6 Pamatnosacījumi Grāmatveža CV izstrādē

 • Pierādījumi praksē - iekļaujiet konkrētus piemērus no jūsu pieredzes, kas atspoguļo jūsu prasmes un zināšanas grāmatvedības jomā.

 • Rezultātu uzsvēršana - norādiet, kā jūsu darbība ir veicinājusi uzņēmuma finansiālo efektivitāti vai peļņas pieaugumu.

 • Apmācību un sertifikāciju norāde - iekļaujiet atbilstošus nozares sertifikātus un apmācības.

 • Tehnoloģiju prasmes - miniet prasmes darbā ar specifiskām grāmatvedības programmatūrām un tehnoloģijām.

 • Profesionālā attīstība - uzsveriet vēlmi turpināt mācīties un attīstīties grāmatvedības nozarē.

 • Pārdomājiet CV izskatu un struktūru - ņemiet par palīgu Grāmatveža CV šablonus !

Izkārtojums

Dizaina vienkāršība:
 • Izvēlieties tīru un profesionālu dizainu, kas palīdz izcelt jūsu kvalifikācijas, nevis novērš uzmanību.
✒️ Piemēram: Montserrat vai Calibri fonts, ar burtu izmēru 10-14.

Skaidrība un lasāmība:
 • Nodrošiniet, lai jūsu CV būtu viegli lasāms, izmantojot skaidru izkārtojumu un pietiekamas atstarpes starp sadaļām.
✒️ Piemēram: izmantojiet 1,5 rindstarpu un atstājiet tukšu rindu starp sadaļām.

Struktūra

 • Kontaktinformācija - nodrošiniet, lai jūsu kontaktinformācija būtu redzama un viegli atrodama.
 • Profesionālais kopsavilkums - izveidojiet kodolīgu kopsavilkumu, kas atspoguļo jūsu profesionālās prasmes un pieredzi.
 • Darba pieredze - skaidri un precīzi izklāstiet jūsu iepriekšējo darba pieredzi un sasniegumus.
 • Izglītība - norādiet jūsu izglītības līmeni, kursus un apmācības.
 • Sertifikāti un licences - iekļaujiet visus nozares specifiskos sertifikātus un licences.
 • Prasmes - uzskaitiet prasmes, kas ir būtiskas grāmatveža amata veikšanai.

CV Formāti

 • Hronoloģiskais - ideāli piemērots tiem, kuriem ir konsekventa darba pieredze grāmatvedības jomā.
✒️ Piemēram: sāciet ar savu jaunāko darba pieredzi, norādot periodu un pienākumus.

 • Funkcionālais - labi piemērots tiem, kuri vēlas uzsvērt prasmes un kvalifikācijas.
✒️ Piemēram: izceliet jūsu tehniskās un personīgās prasmes.

 • Kombinētais - formāts apvieno abus iepriekšminētos, ļaujot jums uzsvērt gan prasmes, gan darba pieredzi.
✒️ Piemēram: izceliet jūsu spējas un sasniegumus, kā arī iepriekšējo darba pieredzi un atbildības jomas.

Kontaktinformācijas Sadaļa

📌 Kontaktinformācijas sadaļā ir jāiekļauj sekojoša informācija:

 • Pilns vārds
 • Tālruņa numurs
 • Profesionāla e-pasta adrese
 • Dzīvesvietas adrese

Bez kontaktinformācijas darba devējs nevarēs ar jums sazināties. Tādēļ pārliecinieties, ka tā ir precīza un aktuāla.

Pareizi
LAURA ZIEDIŅA

E-pasts: laura.ziedina@example.com

Tālrunis: +371 22344900

Adrese: Rozes iela 12, Rīga, Latvija


Pārliecinieties, ka šī informācija ir viegli atrodama, lai darba devēji varētu ātri ar jums sazināties - parasti kontaktinformāciju izvieto CV augšdaļā.

Grāmatvedis CV

Darba Pieredze

Darba pieredzes sadaļa ir būtiska jūsu CV sastāvdaļa, kas atspoguļo jūsu praktisko sagatavotību un pieredzi grāmatveža amatā.

Tā ļauj potenciālajiem darba devējiem saprast, kādas prasmes un zināšanas jūs esat ieguvuši iepriekšējās darba vietās.

👇 Piemērs:
Uzņēmums SIA “Finanšu Pārvaldība” | Grāmatvede

2015-2023 | Rīga, Latvija

 • Veicu ikdienas grāmatvedības uzdevumus, tostarp norēķinus ar piegādātājiem un klientiem.
 • Sagatavoju mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatus, nodrošinot precīzu un laikus sniegto informāciju vadībai.
 • Vadīju grāmatvedības komandu, nodrošinot augstus grāmatvedības standartus un efektīvu darba plūsmu.

👆 Šis piemērs atklāj dažādas prasmes un atbildības jomas grāmatveža amatā - no ikdienas grāmatvedības uzdevumiem līdz komandas vadībai un finanšu pārskatu sagatavošanai. Tā sniedz darba devējam skaidru priekšstatu par spējām un iepriekšējo pieredzi.

Ja Vēl Nav Pieredzes

 • Uzsveriet jūsu izglītību un nozares specifiskos kursus, kuros esat piedalījušies.
 • Iekļaujiet praksi , brīvprātīgo darbu vai projektus, kas saistīti ar grāmatvedību vai finanšu pārvaldību.
 • Akcentējiet prasmes , piemēram, komunikācijas, organizēšanas spējas un laika pārvaldību.
 • Izmantojiet funkcionālo vai kombinēto CV formātu , lai uzsvērtu jūsu prasmes un kompetences, nevis iepriekšējo darba pieredzi.

Izglītības Sadaļa

Izglītības sadaļa grāmatveža CV demonstrē jūsu zināšanu līmeni un specializāciju. Šī sadaļa atklāj jūsu teorētisko pamatu un nozares specifisko apmācību, kas parasti ir ļoti vērtīga potenciālajam darba devējam.

👇 Piemērs:
Bakalaura grāds Ekonomikā un Uzņēmējdarbībā

Latvijas Universitāte | 2011-2015

Kursi: “Grāmatvedība”, “Finanšu pārvaldība”, “Nodokļu likumdošana”

Diplomdarbs: “Grāmatvedības informācijas nozīme uzņēmuma lēmumu pieņemšanā”


👆 Šis piemērs atspoguļo ne tikai formālo izglītību, bet arī izceļ specifiskus kursus un projektus, kas ir tieši saistīti ar grāmatveža profesiju. Tas palīdz darba devējiem iegūt dziļāku ieskatu jūsu kompetencēs un interesēs.

Izglītības sadaļa ir iespēja uzsvērt jūsu zināšanas, kas padara jūs kvalificētu finanšu jomā. Ja jūs esat nesen absolvējis mācību iestādi vai mainījis karjeras virzienu, šī sadaļa ir ļoti svarīga, lai izceltu jūsu sagatavotību jaunajam amatam.

Grāmatvedis CV

Prasmju Sadaļa

Prasmju sadaļa grāmatveža CV dod iespēju potenciālajiem darba devējiem ātri izvērtēt jūsu kompetences un piemērotību piedāvātajai darba vietai.

📌 Rūpīga šīs sadaļas veidošana ir būtiska, izvēloties un uzsverot prasmes, kas tieši atbilst darba devēja prasībām un uzņēmuma vajadzībām.

Tehniskās Prasmes

 • Grāmatvedības uzskaites prasmes
 • Finanšu pārskatu sagatavošana
 • Nodokļu likumdošanas zināšanas
 • Budžeta plānošana un analīze
 • Finanšu programmatūras lietošana (Tildes Jumis, Horizon)

Personīgās Prasmes

 • Komunikācijas prasmes
 • Laika plānošanas spējas
 • Organizatoriskās prasmes
 • Precizitāte un uzmanība pret detaļām
 • Stresa pārvarēšanas spējas
 • Spēja pielāgoties mainīgiem darba apstākļiem

Prasmju sadaļa ir vieta, kur jūs varat demonstrēt savas tehniskās un personīgās prasmes, kas ir nepieciešamas efektīvai darba veikšanai grāmatvedībā.

💡 Izvēlieties prasmes, kas ir cieši saistītas ar grāmatveža darba pienākumiem, un kas atbilst potenciālā darba devēja prasībām un darba aprakstam.

Profesionālais Kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums grāmatveža CV ļauj potenciālajiem darba devējiem ātri iegūt priekšstatu par jūsu kvalifikāciju, pieredzi un to, kā jūs varētu ieguldīt savas prasmes uzņēmuma finanšu pārvaldībā.

Nepareizi
Esmu radoša persona ar lielu interesi par finansēm. Esmu piedalījies dažādos projektos un vienmēr esmu gatavs uzzināt kaut ko jaunu. Vēlos strādāt stabilā uzņēmumā, novērtēju ja ir pilna slodze un alga bruto sākot ar 1500 eiro. Gaidu iespēju sūtīt savu CV potenciālajiem darba devējiem un iegūt iespēju strādāt strukturētā vidē.

👆 Šis kopsavilkums ir vispārīgs un nenodrošina skaidru informāciju par kandidāta prasmēm vai pieredzi grāmatvedības jomā.

Pareizi
Ar 10 gadu pieredzi grāmatvedības nozarē, esmu specializējies uzņēmuma finanšu pārvaldībā un nodokļu grāmatvedībā. Esmu sertificēts grāmatvedis ar profesionālu kvalifikācijas sertifikātu un plašu pieredzi darbā gan mazos, gan lielos uzņēmumos. Veiksmīgi esmu vadījis grāmatvedības komandas un uzraudzījis uzņēmuma finanšu plānošanas un budžeta izpildes procesus, nodrošinot precīzu un laikus veiktu finanšu pārskatu sagatavošanu.

👆 Šis kopsavilkums ir precīzs un kodolīgs, ar skaidru uzsvaru uz kandidāta prasmēm, pieredzi un vērtību, ko viņš var piedāvāt potenciālajam darba devējam.

Grāmatvedis CV

Ceļvedis - Grāmatveža CV Izveidē

 • Precīza un aktuāla kontaktinformācija , lai darba devēji varētu viegli sazināties.

 • Profesionāls kopsavilkums , kas skaidri un īsi atspoguļo jūsu kvalifikāciju, pieredzi un to, kā jūs varētu ieguldīt savas prasmes uzņēmuma attīstībā.

 • Darba pieredzes detalizēts izklāsts, uzsverot konkrētos sasniegumus un atbildības jomas iepriekšējās darba vietās.

 • Izglītības līmeņa, nozares specifisko kursu un sertifikātu precīza norāde.

 • Prasmes sadaļa , kurā uzsvērtas gan tehniskās, gan personīgās prasmes, kas nepieciešamas grāmatveža amata pienākumu veikšanai.

 • CV vizuāli pievilcīgs izkārtojums un dizains , lai nodrošinātu tā skaidrību un lasāmību.

 • Ja trūkst pieredzes, uzsveriet izglītību, nozares specifiskos kursus, praksi, brīvprātīgo darbu vai projektus, kas saistīti ar grāmatvedību vai finanšu pārvaldību.

 • Izvēlēties atbilstošo CV formātu (hronoloģisko, funkcionālo vai kombinēto), lai labāk atspoguļotu jūsu prasmes, pieredzi un kvalifikāciju.

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Kādas ir biežāk sastopamās kļūdas, veidojot grāmatveža CV?

 • Nepareiza kontaktinformācija - pārliecinieties, ka jūsu kontaktinformācija ir precīza un aktuāla.
 • Neprofesionāla e-pasta adrese - izmantojiet e-pasta adresi, kas izskatās profesionāli, nevis personisku vai neformālu e-pasta adresi.
 • Pārmērīgi garš CV - veidojiet savu CV līdz 1 lappusei, lai saglabātu lasāmību un uzmanību uz būtiskāko informāciju.
 • Neskaidrs pieredzes apraksts - nodrošiniet, ka jūsu darba pieredze ir skaidri un precīzi aprakstīta, ar uzsvaru uz konkrētiem sasniegumiem un prasmēm.

Kā uzsvērt savas tehniskās prasmes grāmatveža CV?

 • Atsevišķa prasmju sadaļa - izveidojiet atsevišķu prasmju sadaļu, lai uzsvērtu savas tehniskās prasmes.
 • Konkrēti piemēri - iekļaujiet konkrētus piemērus no jūsu darba pieredzes, kur jūs esat izmantojuši šīs prasmes.
 • Sertifikāti un apmācības - ja jums ir nozares specifiski sertifikāti vai apmācības, iekļaujiet tos savā CV.

Kā uzrakstīt profesionālo kopsavilkumu, ja nav iepriekšējas darba pieredzes grāmatveža pozīcijā?

 • Uzsveriet izglītību - ja jums trūkst darba pieredzes, uzsveriet savu izglītību un nozares specifiskas apmācības vai kursus, kurus esat apguvuši.
 • Akcentējiet universālas prasmes - uzsveriet prasmes, piemēram, analītiskās spējas, organizēšanas spējas un komunikācijas prasmes, kas ir būtiskas grāmatveža lomā.
 • Iekļaujiet praksi un brīvprātīgo darbu - ja jums ir bijusi prakse vai brīvprātīgais darbs saistībā ar grāmatvedību vai finanšu nozari, noteikti to iekļaujiet savā CV.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos