Praktisks Ceļvedis Izcila Ģenerāluzņēmēja CV Izveidei

Būvniecības un projektu vadības jomā ģenerāluzņēmēja loma ir līdzīga maestro, kas vada simfoniju. Kā ģenerāluzņēmējs jūs esat būvniecības projektu vadītājs, kurš ir atbildīgs par visu aspektu pārraudzību, sākot no plānošanas un budžeta veidošanas līdz izpildei un pabeigšanai.

Ģenerāluzņēmējs CV: Praktisks piemērs

Jūsu vārds: Hermanis Ādolfs
Pilsēta, valsts: Rīga, Latvija
Tālruņa numurs: +37121111111
E-pasts:   hermanis@examaple.com
LinkedIn profila URL:   linkedin.com/hermanisexample

 Kopsavilkums:

Uz rezultātiem orientēts ģenerāluzņēmējs ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi būvniecības projektu vadībā un īstenošanā laikā un budžeta ietvaros. Pieredze visos projekta dzīves cikla posmos, sākot no plānošanas pirms būvniecības līdzpat kvalitātes pārbaudēm pēc būvniecības. Prasmīgi koordinē starpfunkcionālas komandas, risina sarunas par līgumiem un nodrošina atbilstību noteikumiem. Pierādīta pieredze veiksmīgai projektu pabeigšanā, sākot no dzīvojamo māju būvniecības līdzpat komerciālām struktūrām.

 Darba pieredze:

Eur Būvniecības uzņēmums
Ģenerāluzņēmējs
2015. gada aprīlis — 2023.gada jūlijs

 •  Vadīja dzīvojamos un komerciālos būvniecības projektus
 •  Pārraudzīja projektu grafikus, budžetus un kvalitātes kontroli.
 •  Sadarbojās ar arhitektiem, inženieriem un apakšuzņēmējiem, lai nodrošinātu precīzu projektu izpildi.
 •  Pārrunāja līgumus, iegūtos materiālus un uzraudzītas darbības uz vietas, panākot vidēji 10% izmaksu ietaupījumu vienam projektam.
 •  Ieviesa drošības protokolus, kā rezultātā piecu gadu laikā uz vietas nav noticis smags negadījums.
 •  Izkopa spēcīgas attiecības ar klientiem, kas veda pie atkārtotas uzņēmējdarbības pieauguma par 30%.

 Izglītība:

Bakalaura grāds būvniecības vadībā
Augstskolas nosaukums: Rīgas Būvniecības Koledža
Pilsēta, valsts: Rīga, Latvija
Absolvēšanas gads: 2014.gada maijs

 Attiecīgais kursa darbs:

 •  Projektu vadība
 •  Būvnormatīvi un noteikumi
 •  Būvmateriāli un metodes

 Sertifikāti:

 •  Sertificēts būvdarbu vadītājs (CCM)
 •  OSHA 30 stundu būvniecības nozares informatīvās apmācības

 Prasmes:

 •  Projektu vadība
 •  Līderība un komandas koordinācija
 •  Budžeta plānošana un izmaksu kontrole
 •  Komunikācija un sarunas
 •  Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana
 •  Atbilstība normatīvajiem aktiem
 •  Laika organizēšana
 •  Celtniecības programmatūras prasme (AutoCAD, Procore)
 •  Ilgtspējīgas būvniecības prakse

 Valodas:

 •  Latviešu valoda (dzimtā)
 •  Angļu valoda (sarunvalodas līmenis)
 •  Vācu valoda (sarunvalodas līmenis)

 Atsauces: Pieejamas pēc pieprasījuma.

Jūsu zināšanas dažādu komandu pārvaldībā, resursu koordinēšanā un projektu savlaicīgas piegādes nodrošināšanā ir ļoti svarīgas, veidojot apbūvēto vidi, kurā dzīvojam un strādājam. Šis ceļvedis ir izstrādāts, lai palīdzētu jums izveidot ietekmīgu ģenerāluzņēmēja CV — dokumentu, kas ne tikai atspoguļo jūsu prasmes un pieredzi, bet arī pozicionē jūs kā spējīgu līderi būvniecības nozarē.

Pirms iedziļināmies iespaidīga ģenerāluzņēmēja CV izveides detaļās, apskatīsim ilustratīvu piemēru:

Kā izveidot CV ģenerāluzņēmējam

Lai izveidotu pārliecinošu ģenerāluzņēmēja CV, ir nepieciešama labi organizēta struktūra un skaidrs jūsu prasmju un sasniegumu izklāsts. Lūk, kā efektīvi strukturēt savu CV:

 • Galvene: Sāciet ar savu kontaktinformāciju, tostarp pilnu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un saiti uz jūsu LinkedIn profilu.
 • CV kopsavilkums: sniedziet kodolīgu, taču ietekmīgu kopsavilkumu, kurā izcelta jūsu kā ģenerāluzņēmēja pieredze, zināšanas un galvenās stiprās puses. Pielāgojiet šo sadaļu, lai tā atbilstu konkrētajam darbam, uz kuru piesakaties.
 • Darba pieredze: parādiet savu atbilstošo darba pieredzi apgrieztā hronoloģiskā secībā, sākot ar pašreizējās jeb nesenākās lomas. Iekļaujiet uzņēmuma nosaukumu, amata nosaukumu, nodarbinātības datumus un aizzīmju punktus, kas detalizēti apraksta jūsu pienākumus un sasniegumus.
 • Izglītība: norādiet savu izglītību, tostarp visus grādus, sertifikātus jeb apmācību saistībā ar būvniecību jeb projektu vadību.
 • Prasmes: izceļiet galvenās prasmes, piemēram, projektu vadību, komandas vadību, budžeta plānošanu, pārrunas un atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • Papildu sadaļas: apsveriet iespēju pievienot tādas sadaļas kā valodas, publikācijas, prasmju sertifikātus jeb atsauces, lai vēl vairāk uzlabotu savu CV.

Formatēšana: izmantojiet profesionālu fontu un saglabājiet konsekventu formatējumu visā CV. Izmantojiet aizzīmju punktus, virsrakstus un atbilstošu atstarpi, lai nodrošinātu salasāmību.

Pielāgošana: pielāgojiet savu CV katram pieteikumam, uzsverot prasmes un pieredzi, kas visvairāk atbilst konkrētajam darba aprakstam.

Labi strukturēts un pielāgots CV ir būtisks, lai radītu spēcīgu iespaidu konkurētspējīgā būvniecības vadības jomā. Izmantojot šo ceļvedi, jūs būsiet aprīkots ar rīkiem un zināšanām, lai izveidotu ģenerāluzņēmēja CV, kurā parādītas jūsu spējas un nodrošināta jūsu vieta kā līderim būvniecības nozarē.

generaluznemejs cv

Par mani: CV kopsavilkums ģenerāluzņēmējam

Sadaļa "Par mani" jeb CV kopsavilkums ir jūsu iespēja izcelt savas zināšanas, līdera prasmes un sasniegumus ģenerāluzņēmēja amatā. Šis ir efektīva CV kopsavilkuma piemērs:

Kopsavilkums:

Pieredzējis ģenerāluzņēmējs ar 15 gadu pieredzi dažāda mēroga un sarežģītības būvniecības projektu pārraudzībā. Pierādīta pieredze projektu izpildē laikā, budžeta ietvaros un kvalitātes standartu ievērošanā. Prasmīgi pārvalda starpfunkcionālas komandas, uztur sarunas par līgumiem un nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem. Spēcīga spēja efektīvi sazināties ar klientiem, arhitektiem, inženieriem un apakšuzņēmējiem, lai sasniegtu projekta mērķus un sniegtu augstākās prasības.


Šis kopsavilkums īsi parāda kandidāta pieredzi, līdera spējas un sadarbības prasmes, skaidri norādot, kāpēc viņš ir spēcīgs kandidāts ģenerāluzņēmēja lomai.

Darba pieredze ģenerāluzņēmēja CV

Jūsu ģenerāluzņēmēja CV sadaļa “Darba pieredze” ir jūsu dokumenta pamatā. Šeit jūs demonstrējat savas prasmes projektu vadībā, komandas koordinēšanā un būvniecības uzraudzībā. Šeit ir piemēri, kā prezentēt savu darba pieredzi dažādu līmeņu ģenerāluzņēmējiem:

Iesācēja līmeņa ģenerāluzņēmējs:

Sia Construction Services

Ģenerāluzņēmēja palīgs

2020. gada jūnijs — šobrīd


 • Palīdz vecākajiem darbuzņēmējiem būvniecības projektu plānošanā un izpildē.
 • Pārvalda projektu grafikus, nodrošinot uzdevumu izpildi laikā.
 • Saskaņojas ar apakšuzņēmējiem, lai nodrošinātu savlaicīgu materiālu piegādi un projekta termiņu ievērošanu.
 • Veic pārbaudes uz vietas, lai uzraudzītu darba gaitu un kvalitāti.

Vidēja līmeņa ģenerāluzņēmējs:

Sia Builders Inc.

Projekta vadītājs

2015. gada septembris - 2023.gada jūnijs


 • Vadīja dzīvojamos un komerciālos būvniecības projektus no sākuma līdz pabeigšanai.
 • Pārraudzīja projektu budžetus, nodrošinot rentablu izpildi, nezaudējot kvalitāti.
 • Sadarbojās ar arhitektiem un inženieriem, lai nodrošinātu projekta specifikāciju ievērošanu.
 • Pārvaldīja apakšuzņēmējus, veica darbības novērtējumus un nekavējoties risināja visas problēmas.
 • Uzturēja atklātu komunikāciju ar klientiem, regulāri sniedzot informāciju par projekta gaitu.

Vecākā līmeņa ģenerāluzņēmējs:

EFG Construction Group

Ģenerāluzņēmējs

2010. gada janvāris - 2023. gada janvāris


 • Vadīja projektu vadītāju un ģenerāluzņēmēju komandu, pārraugot projektu portfeli.
 • Pārrunāja līgumus, nodrošināja piedāvājumus un pārvaldīja projektu budžetus, kas pārsniedz EUR 10 miljonus.
 • Ieviesa racionalizētus projektu vadības procesus, kā rezultātā par 20% tika samazināts projektu izpildes termiņš.
 • Izveidoja spēcīgas attiecības ar klientiem, arhitektiem un apakšuzņēmējiem, veicinot atkārtotu uzņēmējdarbību.
 • Regulāri apmeklēja objektus un veica kvalitātes pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka projekti atbilst nozares standartiem.

Ko darīt, ja jums nav pieredzes celtniecībā:

Ja veicat ģenerāluzņēmēja karjeru ar ierobežotu pieredzi, koncentrējieties uz nododamām prasmēm un atbilstošu izglītību. Izceļiet visas prakses, ar celtniecību saistītus kursu darbus vai projektus, kas parāda jūsu spēju pārvaldīt uzdevumus, strādāt komandās un efektīvi sazināties. Uzsveriet savu vēlmi mācīties un aizraušanos ar būvniecības nozari.

generaluznemejs cv

Izglītība: kā to izcelt savā ģenerāluzņēmēja CV

Jūsu izglītībai ir būtiska nozīme, lai parādītu jūsu kā ģenerāluzņēmēja kvalifikāciju. Lūk, kā efektīvi izcelt savu izglītību savā CV:

Izglītība:

Bakalaura grāds būvniecības vadībā

Rīgas Augstskola

Rīga, Latvija

2022.gada maijs


Attiecīgais kursa darbs:

 • Projektu vadība
 • Būvnormatīvi un noteikumi
 • Būvmateriāli un metodes

Atbilstošu kursa darbu iekļaušana parāda jūsu zināšanas par būvniecības vadības pamatjēdzieniem. Ja esat ieguvis ar būvniecību vai projektu vadību saistītus sertifikātus, piemēram, projektu vadības profesionāļa (PMP) sertifikātu, noteikti norādiet arī tos.

Kādas prasmes norādīt ģenerāluzņēmēja CV

Kā ģenerāluzņēmējam jūsu CV ir jāparāda vairākas prasmes, kas izceļ jūsu spēju vadīt projektus, vadīt komandas un orientēties būvniecības sarežģītībā. Šeit ir jāiekļauj galvenās prasmes:

 • Projektu vadība: Pieredze būvniecības projektu plānošanā, izpildē un uzraudzībā no sākuma līdz beigām.
 • Līderība: Spēja vadīt un motivēt apakšuzņēmēju, darbinieku un citu ieinteresēto personu komandas.
 • Budžeta plānošana un izmaksu kontrole: prasme pārvaldīt projektu budžetus, nodrošinot efektīvu resursu sadali.
 • Komunikācija: efektīva komunikācija ar klientiem, arhitektiem, inženieriem un apakšuzņēmējiem, lai nodrošinātu projekta panākumus.
 • Sarunas: spēcīgas sarunu vešanas prasmes līgumu slēgšanas, materiālu iegūšanā un izmaksu ziņu apstrādē efektīviem risinājumiem.
 • Problēmu risināšana: spēja risināt negaidītus izaicinājumus un rast risinājumus, lai projekti virzītos uz pareizā ceļa.
 • Atbilstība normatīvajiem aktiem: zināšanas par būvnormatīviem, drošības noteikumiem un nozares standartiem.
 • Laika pārvaldība: efektīvi pārvalda laika grafikus, lai ievērotu projekta termiņus.
 • Tehniskās prasmes: pārzina būvniecības programmatūru, rīkus un tehnoloģijas projektu vadībai.
generaluznemejs cv

Papildu sadaļas jūsu ģenerāluzņēmēja CV

Uzlabojiet savu to, kā CV tiek prezentēts, iekļaujot papildu sadaļas, kas izceļ jūsu kvalifikāciju un unikālās īpašības:

 • Valodas: ja jūs brīvi pārvaldāt citas valodas, nevis angļu valodu, norādiet tās šeit. Daudzvalodu prasmes var būt vērtīgas, strādājot ar dažādām komandām un klientiem.
 • Publikācijas: ja esat rakstījis rakstus jeb nozares publikācijas saistībā ar būvniecību, projektu vadību jeb paraugpraksi, iekļaujiet tos, lai parādītu savas zināšanas.
 • Prasmes un sertifikāti: iekļaujiet visus attiecīgos sertifikātus, piemēram, Certified Construction Manager (CCM) vai OSHA sertifikātu. Uzskaitiet specializētās prasmes, piemēram, zināšanas par īpašu būvniecības programmatūru jeb ilgtspējīgas būvniecības praksi.
 • Atsauces: lai gan šeit parasti ir iekļauts tikai teksts "Atsauces pieejamas pēc pieprasījuma", noteikti sagatavojiet atsevišķu dokumentu ar kontaktinformāciju, lai sniegtu tās pēc pieprasījuma.

Bieži uzdotie jautājumi

Vai man vajadzētu pielāgot savu ģenerāluzņēmēja CV katram darba pieteikumam?

Pilnīgi noteikti. CV pielāgošana katram amata aprakstam var padarīt jūsu pieteikumu atbilstošāku un pievilcīgāku potenciālajiem darba devējiem. Izceļiet prasmes un pieredzi, kas cieši atbilst darba prasībām.

Ko darīt, ja man nav pieredzes celtniecībā?

Ja sākat darbu bez tiešas būvniecības pieredzes, koncentrējieties uz pārņemamām prasmēm, piemēram, projektu vadīšanu, komunikāciju, vadību un problēmu risināšanu. Izceļiet visus saistītos kursa darbus, prakses vietas vai atbilstošus projektus.

Cik svarīga ir tālākā izglītība šajā jomā?

Tālākā izglītība ir ļoti vērtīga būvniecības nozarē, jo tā palīdz jums būt informētam par jaunākajām tehnoloģijām, noteikumiem un paraugpraksi. Sertifikācijas un semināri var uzlabot jūsu aktuālās zināšanas un padarīt jūs par konkurētspējīgāku kandidātu.

generaluznemejs cv

Kopsavilkums

Jūsu ģenerāluzņēmēja CV kalpo kā plāns, lai parādītu jūsu zināšanas, līdera prasmes un pieredzi būvniecības nozarē. Ievērojot šajā ceļvedī sniegto, jūs varat izveidot CV, kas efektīvi informē par jūsu kvalifikāciju, sasniegumiem un gatavību pieņemt būvniecības projektu vadīšanas izaicinājumus. Izveidojiet CV, kas atspoguļo jūsu spēju orientēties būvniecības sarežģītībā un pozicionēt sevi kā prasmīgu un kompetentu ģenerāluzņēmēju, kas ir gatavs vadīt veiksmīgus projektus. Jūsu ceļojums būvniecības vadības pasaulē sākas ar labi izstrādātu CV — tāpēc ar pārliecību speriet pirmo soli ceļā uz nākamo būvniecības darbu.

Atcerieties, ka CV izstrāde ir nepārtraukts process. Iegūstot jaunu pieredzi un sasniedzot pagrieziena punktus savā karjerā, turpiniet atjaunināt savu CV, lai atspoguļotu jūsu izaugsmi un sasniegumus. Ja vēlaties atvieglot veidošanas un atjaunošanas procesu, izmantojiet kādu no jau gatavajām veidnnēm . Jūsu CV ir dokuments, kas jāattīsta kopā ar jūsu karjeru būvniecībā. Veiksmi ceļā, lai kļūtu par izcilu ģenerāluzņēmēju būvniecības nozarē!

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos