Eksporta menedžeris CV | Labākie paraugi, veidnes un stratēģijas CV izveidē

Eksporta nozare ir viens no galvenajiem ekonomikas motoriem, kas veicina uzņēmumu izaugsmi un attīstību. Šīs nozares veiksmīga vadīšana prasa kvalificētus speciālistus, un šeit eksporta attīstības vadītājiem ir galvenā loma. Lielākā daļa uzņēmumu, kas eksportē, ziņo par aptuveni 30% lielāku peļņu salīdzinājumā ar tiem, kas koncentrējas tikai uz vietējo tirgu. Šī tendence norāda uz to, cik svarīgi ir eksporta menedžeri uzņēmumu izaugsmē.

Eksporta attīstības vadītāja CV paraugs

KRISTIĀNS LĀCIŅŠ
E-pasts:   kristians.lacins@example.com
Tālrunis: +371 21145768
Adrese: Durvju iela, Rīga, Latvija

Eksporta attīstības vadītājs ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi starptautiskajā tirdzniecībā, veiksmīgi vadot eksporta projektus vairāk nekā 20 valstīs un palielinot eksporta apjomus par 25% pēdējo piecu gadu laikā. Eksperts jaunu tirgu izpētē un iekļūšanā, veiksmīgi sadarbojies ar 50+ starptautiskiem partneriem un vadījis vairāk nekā 30 liela mēroga projektus. Ar spēcīgām pārdošanas, mārketinga un komunikācijas prasmēm, veidoju uzņēmuma eksporta stratēģiju un nodrošinu ilgtspējīgu izaugsmi.

DARBA PIEREDZE:
Uzņēmums "RobežuNav" | Eksporta Attīstības Vadītājs

2020-2023 | Rīga, Latvija

 • Veidoju un īstenoju eksporta stratēģiju, kas veicināja uzņēmuma eksporta pieaugumu par 30%.
 • Nodrošināju uzņēmuma produktu klāsta paplašināšanos 10 jaunos tirgos, tostarp Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā.
 • Pārraudzīju un koordinēju starptautisko distribūciju un loģistiku.

Uzņēmums SIA "ELpA" | Starptautiskais Pārdošanas Koordinators
2015-2020 | Liepāja, Latvija

 • Strādāju ciešā sadarbībā ar eksporta attīstības vadītājiem, plānojot un īstenojot mārketinga kampaņas 25+ tirgos.
 • Analizēju tirgus tendences un konkurentus, sniedzot ziņojumus un ieteikumus stratēģiskai plānošanai.
 • Organizēju un piedalījos 10+ starptautiskos tirdzniecības izstādēs.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Eksporta Menedžmentā

2011-2015 | Liepāja, Latvija
Bakalaura darbs: "Eksporta stratēģiju izveide mazo un vidējo uzņēmumu segmentā".
Liepājas Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 • Starptautiskās Tirdzniecības Sertifikāts    
  Pasaules Tirdzniecības organizācija | 2022
 • Eksporta Finansēšanas un Riska Vadības Sertifikāts    
  Starptautiskās Tirdzniecības Institūts | 2018
 • Sertifikāts Eksporta Līgumos un Sarunās    
  Latvijas Eksporta atbalsta aģentūra | 2016

PRASMES:

 •  Stratēģiska plānošana un analīze
 •  Izcilas angļu valodas zināšanas
 •  Starptautisko tirgu izpēte
 •  Eksporta dokumentācijas pārvaldība
 •  Muitas procedūru izpratne
 •  Riska vadība un eksporta finansēšana
 •  Produktu pozicionēšana un mārketinga stratēģiju izpartne
 •  Loģistikas un piegāžu ķēžu pārvaldība

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C2
 •  Krievu valoda – C1
 •  Vācu valoda – B1

Pētījumi rāda, ka potenciālie darba devēji velta tikai 6-7 sekundes, pirms pieņem lēmumu vai vērts turpināt lasīt CV tālāk. Var secināt, ka CV struktūra un vizuālais izskats ieņem izšķirošo lomu.

💡 Tādēļ iesakām izmantot eksporta attīstības vadītāja CV veidnes - kur jau ir iekļauta pārdomāta struktūra un pievilcīgs dizains!

Šajā rakstā mēs aplūkosim būtiskākos elementus , kas jāiekļauj CV, lai palielinātu tā efektivitāti un izceltu sevi pārējo kandidātu starpā!

Eksporta menedžera atalgojums

💶 Pēc algas.lv datiem, importa/eksporta speciālists Latvijā vidēji neto nopelna no 784 līdz 2092 eiro mēnesī.

 • Pirmkārt, eksporta menedžera algas lielumu ietekmē individuālā pieredze un izglītība - menedžeri ar ilgstošu pieredzi un augstāku izglītību parasti saņem augstāku atalgojumu.
 • Otrkārt, uzņēmuma lielums un tā ekonomiskais stāvoklis var ietekmēt algu, jo lielāki uzņēmumi ar stabilu peļņu parasti piedāvā labāku algu.
 • Treškārt, algu var ietekmēt arī konkrētie darba pienākumi un atbildība , kā arī tas, cik veiksmīgi menedžeris spēj sasniegt noteiktos mērķus un palielināt uzņēmuma eksporta apjomus.

7 vērtīgi padomi - eksporta menedžeris CV izveidē

 • Uzsveriet pieredzi - izceliet konkrētus projektus, tirgus un partnerus, ar kuriem esat strādājis.
 • Rezultātu demonstrēšana - iekļaujiet skaitliskus datus, kas apliecina Jūsu sasniegumus, piemēram, "palielināju eksporta apjomus par 13% 2021. gadā".
 • Specifiskas prasmes - norādiet prasmes, kas ir īpaši svarīgas eksporta jomā, piemēram, starptautisko līgumu zināšanas vai muitas procedūru izpratne.
 • Valodu zināšanas - norādiet valodas, kuras pārzināt, un to zināšanu līmeni.
 • Sertifikāti un kursi - iekļaujiet CV, ja esat apguvis specifiskus kursus vai ieguvis sertifikātus, kas saistīti ar eksportu.
 • Izvairieties no liekas informācijas - neietveriet CV informāciju, kas nav tieši saistīta ar eksporta menedžmentu, lai CV būtu konkrēts un mērķtiecīgs.
 • Unikāls izskats - padariet savu CV neaizmirstamu, izmantojot mūsu speciālistu sagatavotās eksporta menedžera CV veidnes !
eksporta menedzeris cv

CV izkārtojums, struktūra un formāts

👉 Izkārtojums

 • CV virsraksts - tajā jāiekļauj "Eksporta Menedžeris CV", lai palielinātu varbūtību, ka potenciālie darba devēji vieglāk atradīs šo CV.
 • Atslēgvārdi - izmanto industrijai raksturīgus atslēgvārdus visa CV garumā, piemēram, "starptautiskais tirdzniecības", "eksporta stratēģijas", "muitas procedūras".
 • Aktīvās saites - piemēram, CV iekļautas publikācijas vai projekti, iekļauj to aktīvās saites, kas ved uz attiecīgajiem resursiem.
 • Fonti - izvēlēties lasāmu fontu, piemēram, Verdana, Arial, Calibri vai Times New Roman.
 • Fonta izmērs - teksts būtu jāraksta 10-12 punktu izmērā. Sadaļu virsrakstiem var izmantot 14-16 punktu izmēru, lai tie izceltos, bet nebūtu pārāk uzkrītoši.

👉 Struktūra

 • Kontaktinformācija - vārds, uzvārds, e-pasts, adrese un tālruņa numurs.
 • Kopsavilkums - īss apraksts par eksporta menedžera profesionālo pieredzi un spējām.
 • Darba pieredze - jāiekļauj darbavietas nosaukums, periodi un galvenie pienākumi, atbildības.
 • Izglītība - uzskaiti iegūtos grādus, mācību nosaukumu un periodu.
 • Prasmes - specifiskas prasmes eksporta menedžmentā.
 • Sertifikāti - kursi un sertifikāti, kas saistīti ar eksporta nozari.

👉 CV formāti

 • Hronoloģiskais CV - darba pieredze tiek izklāstīta, sākot ar jaunāko. Šis formāts ļauj darba devējiem viegli redzēt kandidāta attīstību profesionālajā jomā.
 • Funkcionālais CV - uzmanības centrā ir kandidāta prasmes un kvalifikācijas, nevis konkrētas darba vietas.
 • Kombinētais CV - šis formāts kombinē hronoloģiskā un funkcionālā CV elementus: izceļ specifiskās prasmes un kvalifikācijas, tad aprakta hronoloģisku darba pieredzes sarakstu.
📌 Atcerieties : neatkarīgi no izvēlētā formāta, CV mērķis ir pozitīvi izcelt prasmes un pieredzi, kas padara Jūs par ideālu kandidātu eksporta menedžera amatam.

Kontaktinformācijas sadaļa

Eksporta menedžera CV kontaktinformācija ļauj darba devējiem ātri un efektīvi sazināties ar kandidātu. Kontaktinformācija ir īpaši svarīga eksporta menedžerim, jo šajā profesijā bieži ir jāsazinās ar starptautiskiem partneriem un klientiem.

Lūk, ko ietver kontaktinformācijas sadaļa 👇

 • Pilnais vārds un uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • E-pasts
 • Adrese
Nepareizi

Artūrs R.

Tālrunis: 24577651

Adrese: Siena iela, Latvija


👆 Šī kontaktinformācijas sadaļa ir nepilnīga un nekorekta. Pirmkārt, uzvārda trūkums rada neizpratni par identitāti un var kļūt par šķēršļi efektīvai komunikācijai. Turklāt tālruņa numurs neietver valsts kodu, kas varētu būt svarīgi starptautiskai saziņai. Galu galā, adresē nav norādīts e-pasts, kā arī pilsēta, kas var radīt grūtības saskarsmē un potenciālajos darba ceļojumos.

Pareizi
ARTŪRS RĪVE

E-pasts: arturs.rive@example.com

Tālrunis: +371 24577651

Adrese: Siena iela, Rīga, Latvija


✒️ Eksporta menedžera CV fotogrāfija nav obligāta. Tās pievienošana ir balstīta uz individuālo izvēli un darba devēja nosacījumiem. Akcents jāliek uz prasmēm, pieredzi un sasniegumiem.

eksporta menedzeris cv

Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa eksporta menedžera CV ir būtiska, lai demonstrētu profesionālās zināšanas, kompetenci un darbība attiecības starptautiskajā tirdzniecībā.

👇 Zemāk ir sniegti uzskatāmi pieredzes sadaļas piemēri:

Piemērs 1 :

SIA "Zelta Eksports" | Galvenais eksporta menedžeris

2019-2023 | Jūrmala


 • Vadīt komandas darbu eksporta nodaļā.
 • Izstrādāt un īstenot eksporta stratēģijas.
 • Uzturēt un attīstīt attiecības ar starptautiskajiem partneriem un klientiem.
 • Organizēt un vadīt produktu prezentācijas un tirdzniecības ārvalstīs.
 • Sekot līdzi eksporta tirgu tendencēm un pielāgot uzņēmuma stratēģiju pēc nepieciešamības.

Piemērs 2 :

SIA "TehnoEksports" | Eksporta projektu vadītājs

2016-2019 | Rīga, Latvija


 • Vadīt atsevišķus eksporta projektus.
 • Sadarboties ar uzņēmuma ražošanas un piegādes nodaļām.
 • Piedalīties starptautiskās izstādēs un konferencēs.
 • Veikt tirgus analīzi konkrētām teritorijām.
 • Sagatavot regulāras atskaites par eksporta projektu progresu.

👆 Šie piemēri atspoguļo dažādu eksporta menedžeru lomu un atbildību līmeni organizācijās, nodrošinot skaidru priekšstatu par to, kā tie veicina uzņēmuma darbību starptautiskajā arenā.

Ja nav pieredzes

 • Izglītība - uzsveriet akadēmiskās zināšanas, kursus un sertifikātus, kas ir saistīti ar eksporta menedžmentu.
 • Projekti un prakse - iekļaujiet universitātes projektus, brīvprātīgo darbu vai prakses, kas varētu būt saistīti ar eksporta nozari vai biznesu kopumā.
 • Prasmes - norādiet savas organizatoriskās, komunikācijas un analītiskās prasmes.
 • Tīklošanās - pievienojieties nozares organizācijām vai grupām un piedalieties seminaros, lai paplašinātu kontaktu loku.
 • Praktizējieties - meklējiet iespējas veikt praksi uzņēmumos, kas nodarbojas ar eksportu.
📌 Pieredzes trūkums nav izšķirošais kritērijs. Ar pareizu pieeju, motivāciju un apņemšanos, varat veiksmīgi uzsākt karjeru eksporta menedžmentā.

Izglītības sadaļa eksporta menedžera CV

Izglītības sadaļa norāda kandidāta spējas, apmācību un zināšanas eksporta nozarē. Šī sadaļa dod potenciālajam darba devējam priekšstatu par to, cik labi kandidāts ir sagatavots pildīt eksporta menedžera pienākumus.

Piemērs 1 :

Bakalaura grāds eksporta menedžmentā

2018-2021

Galvenie kursi: Starptautiskā tirdzniecība, Eksporta stratēģijas, Tirdzniecības līgumi

Rīgas Starptautiskā biznesa skola


Piemērs 2 :

Maģistra grāds eksporta tirdzniecības menedžmentā

2021-2023

Galvenie kursi: Starptautiskie ekonomikas sakari, Eksporta tirgus analīze

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte


📌 Izglītības sadaļa sniedz darba devējam informāciju par kandidāta akadēmisko zināšanu līmeni un to, kādi specifiski kursi un apmācības ir pabeigtas.

eksporta menedzeris cv

CV prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa eksporta menedžera CV izceļ kandidāta konkrētās tehniskās un personiskās prasmes. Šīs prasmes bieži vien ir tieši saistītas ar uzņēmuma panākumiem starptautiskajos tirgos.

✒️ Prasmju sadaļa palīdz darba devējam ātri novērtēt, vai kandidātam ir nepieciešamās spējas veiksmīgai darbībai eksporta menedžera amatā.

Tehniskās prasmes:

 • Starptautisko tirdzniecības likumu izpratne
 • Eksporta dokumentācijas sagatavošana
 • Valūtu riska pārvaldība
 • Eksporta tirgus analīze
 • Muitas un nodokļu regulējumu izpratne
 • Eksporta stratēģiju izstrāde
 • Starptautisko piegāžu ķēžu pārvaldība
 • Ļoti labas valodu zināšanas (latviešu, angļu, krievu, vācu)

Personiskās prasmes:

 • Teicamas pārliecināšanas un komunikācijas spējas
 • Izpratne par kultūras atšķirībām
 • Noturība augsta stresa apstākļos
 • Organizēšanas un plānošanas spējas
 • Tīklošanās un attiecību veidošana
 • Kritiskā domāšana
 • Elastība un pielāgošanās spējas
 • Laika pārvaldības prasmes

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālā kopsavilkuma sadaļa eksporta menedžera CV ir kā " elevator pitch ", kas palīdz potenciālajam darba devējam ātri iegūt priekšstatu par kandidāta kvalifikācijām un pieredzi.

💡 Šī sadaļa ir īpaši svarīga, jo tā bieži vien ir pati pirmā informācija , ko darba devējs pēta, un ietekmē vēlmi turpināt lasīt pārējo CV.

Efektīvs profesionālais kopsavilkums akcentē kandidāta galvenos sasniegumus , prasmes un kompetences , kas attiecas tieši uz eksporta menedžmentu, un tādējādi palīdz izcelties starp citiem.

Nepareizi
Prasības kandidātiem eksporta menedžera amatam ir darbs pilnā slodzē Rīgas birojā, atrašanās vieta, vēlams, centrā. Zinu, ka nepieciešamas teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas, lai apkalpotu klientu bāzi. Bruto alga mēnesī atbilstoši pieredzei un kvalifikācijām.

👆 Šis kopsavilkums ir neprecīzs, jo tajā ir jaukta informācija par darba prasībām, valodas prasmēm, algu un darba stundām, kas nav jāiekļauj profesionālajā kopsavilkumā. Tā vietā profesionālajam kopsavilkumam vajadzētu koncentrēties uz kandidāta spējām, pieredzi un profesionālajiem mērķiem.

Pareizi
Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi eksporta menedžmentā esmu veiksmīgi palielinājis uzņēmumu eksporta ieņēmumus par 23% triju gadu laikā, nodibinot stabila veida sadarbību ar partneriem 30 dažādās valstīs. Esmu izcils sarunu vadītājs ar perfektām zināšanām latviešu un angļu valodās, kas ļauj man veiksmīgi pieņemt lēmumus un risināt problēmas sarežģītā starptautiskā vides kontekstā. Mana pieredze aptver gan tradicionālos tirdzniecības kanālus, gan jaunākos digitālos eksporta risinājumus.

eksporta menedzeris cv

Papildu sadaļas

👉 Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa sniedz papildu uzticamību un apliecina jūsu specializāciju un apmācību eksporta un tirdzniecības jomās.

Sertifikāti norāda uz specifiskām zināšanām un prasmēm, piemēram, starptautisko tirdzniecības normu vai muitas regulējumu zināšanām. Iekļaujot šos sertifikātus CV, kandidāts var izcelties konkurentu vidū un parādīt savu apņēmību pastāvīgai profesionālai attīstībai.


👉 Valodu zināšanas

Eksporta menedžera darbā nepieciešama komunikācija ar partneriem un klientiem no dažādām valstīm, tādēļ valodu zināšanas ir būtiskas.


💡 Valodu prasmju sadaļā CV vajadzētu norādīt valodas, kurās jūs runājat, un to zināšanu līmeni, piemēram , A1 un A2 apzīmē iesācēju līmeni, B1 un B2 – vidējo līmeni, C1 un C2 – augsta līmeņa lietotāju.

Kopsavilkums - kā izstrādāt profesionālu eksporta menedžera CV

Dizains un izkārtojums:

 • Saglabājiet vienkāršu un profesionālu izkārtojumu.
 • Izmantojiet skaidru, lasāmu fontu, piemēram, Arial vai Calibri, izmērā no 10 līdz 12 punktiem.
 • Izvairieties no pārlieku krāšņām krāsām un dizaina elementiem.
 • Izmantojiet profesionāļu izstrādātās eksporta menedžera CV veidnes ar pārdomātu struktūru un pievilcīgu dizainu!

Kontaktinformācija:

 • Iekļaujiet pilnu vārdu un uzvārdu, adresi (vismaz pilsētu un valsti), primāro kontakttālruni un profesionālu e-pasta adresi.
 • Varat pievienot arī savu profesionālo sociālo tīklu profilu, piemēram, LinkedIn.

Darba pieredze:

 • Iekļaujiet svarīgāko pieredzi, kas atbilst eksporta menedžera amata prasībām.
 • Ja pieredzes nav, uzsveriet izglītību, projektus un citus saistītus aspektus, kas var apliecināt jūsu kvalifikāciju.

Izglītība:

 • Norādiet savu izglītību, pievēršot uzmanību specialitātēm saistībā ar eksportu un tirdzniecību.

Prasmes:

 • Uzskaitiet gan tehniskās, gan personiskās prasmes, kuras ir būtiskas eksporta menedžera darbā.

Profesionālais kopsavilkums:

 • Sāciet CV ar spēcīgu profesionālo kopsavilkumu, kurā īsi un kodolīgi tiek izklāstītas jūsu galvenās prasmes, pieredze un sasniegumi.
eksporta menedzeris cv

Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule ir būtiska sastāvdaļa eksporta menedžera darba pieteikumā, jo tā sniedz iespēju kandidātam izcelt savu vēlmi un motivāciju strādāt konkrētajā uzņēmumā, detalizētāk aprakstīt savus sasniegumus un profesionalitāti, kā arī parādīt, kā viņa individuālās prasmes un zināšanas var sniegt pievienoto vērtību uzņēmumam.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai es varu iekļaut savu portfeli, piemēram, eksporta stratēģijas, ko esmu izveidojis vai piedalījies to izveidē?

Jā, varat. Portfeli ar eksporta stratēģijām var noteikti iekļaut kā pievienotu vērtību CV. Tas palīdzēs izcelt konkrētās zināšanas un pieredzi, ļaujot potenciālajam darba devējam ieraudzīt jūsu spējas praksē.

Tomēr ir svarīgi nodrošināt, ka šī informācija neizpaužas konfidenciālus datus vai uzņēmuma noslēpumus.

Kādu informāciju man vajadzētu sniegt, ja man ir bijusi pieredze darbā ar starptautiskām komandām?

Ja jums ir pieredze darbā ar starptautiskām komandām, jūsu CV vajadzētu izcelt šādas informāciju:

 • Komandas sastāvs: Cik cilvēki bija komandā un no kādām valstīm tie nāca?
 • Sasniegtie rezultāti: Vai projektam bija konkrēti mērķi, un kā jūs palīdzējāt tos sasniegt?
 • Komandas vadības pieredze: Ja jūs vadījāt komandu, kādas bija jūsu atbildības un kādus panākumus jūs sasniedzāt?

Izmantojot šo informāciju, jūs varat uzskatāmi parādīt savu spēju strādāt un veikt sadarbību starptautiskā vidē, kas ir svarīga prasme eksporta menedžeram.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos