Bērnu Aprūpētājs CV | Kā izcelties un iegūt vēlamo darbu: praktiski padomi un piemēri

Bērnu aprūpētāja profesija ir viena no svarīgākajām un atbildīgākajām darba jomām, kas prasa ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī emocionālo intelektu un pacietību. Šī profesija ir īpaši aktuāla, ņemot vērā strauji pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem bērnu speciālistiem. Pēc Amerikas Darba Statistikas biroja datiem, pieprasījums pēc bērnu aprūpētājiem pieaugs par aptuveni 8% līdz 2028. gadam.

Bērnu aprūpētāja CV piemērs

CV
NIKOLAJS BĒRZIŅŠ
E-pasts:   nikolajs.berzins@example.com
Tālrunis: +371 20096569
Adrese: Lauku iela 198, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi bērnu aprūpē esmu veiksmīgi strādājis gan privātās ģimenēs, gan akreditētos bērnudārzos. Specializējos vecuma grupā no 1 līdz 5 gadiem un esmu sertificēts pirmās palīdzības sniegšanā. Mana prakse ietver bērnu emocionālās un fiziskās attīstības veicināšanu, kā arī izglītojošu programmu izstrādi. Esmu saņēmis "Gada aprūpētāja" balvu 2020. gadā no vietējās bērnu aprūpes organizācijas. Mani raksturo augsta atbildības sajūta, pacietība un spēja rast individuālu pieeju katram bērnam.

DARBA PIEREDZE:
"Bērnudārzs - Zelta Stariņš " | Bērnu aukle
Rīga, Latvija | 2018-2023

 • Veicināju bērnu emocionālo un fizisko attīstību, izstrādājot un īstenojot mērķtiecīgas izglītības programmas.
 • Organizēju un vadīju dažādas radošas un izglītojošas aktivitātes, piemēram, mākslas un amatniecības projektus.
 • Nodrošināju bērnu drošību un labklājību, ievērojot visus drošības standartus un regulas.
 • Veicu regulāru saziņu ar vecākiem par bērnu progresu un vajadzībām, kas noveda pie 93% pozitīvām atsauksmēm no vecākiem.
 • Saņēmu "Mēneša darbinieka" atzinību trīs reizes par izciliem sasniegumiem un atsaucību.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Bērnu psiholoģijā un pedagoģijā
Latvijas Universitāte | 2014-2018

Veicu pētniecisko darbu par "Bērnu emocionālās attīstības veicināšanu agrīnā vecumā", kas tika publicēts universitātes žurnālā
Saņēmu "Izcilības stipendiju" par akadēmiskajiem sasniegumiem un aktīvu piedalīšanos universitātes dzīvē

SERTIFIKĀTI:

 • Pirmās palīdzības sertifikāts    
  Latvijas Sarkanais Krusts | 2022
 • Bērnu emocionālās un sociālās attīstības veicināšanas sertifikāts    
  Latvijas Pedagoģijas institūts | 2020
 • Sertifikāts par bērnu uztura un veselības pamatzināšanām    
  Latvijas Veselības centrs | 2018

PRASMES:

 •  Pirmās palīdzības sniegšana
 •  Konfliktu risināšana
 •  Radošu un izglītojošu aktivitāšu organizēšana
 •  Efektīva komunikācija ar vecākiem
 •  Laika plānošana un organizācija
 •  Bērnu uztura plānošana
 •  Angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C2
 •  Krievu valoda – B2

Veidojot CV, ir būtiski uzsvērt ne tikai jūsu izglītību un pieredzi, bet arī personīgās īpašības, kas jūs padara par izcilu kandidātu šajā nozarē. CV ir jūsu pirmā iespēja parādīt potenciālajam darba devējam, ka jūs esat tieši tas, ko viņi meklē.

Tāpēc ir svarīgi apzināties, kā efektīvi prezentēt sevi un savas prasmes - tieši šīs zināšanas jūs iegūsiet, izlasot šo rakstu līdz galam !

💡 Lai CV izveide nesagādātu problēmas - iesakām izmantot ekspertu radītās Bērnu aprūpētāja CV Veidnes !

Bērnu aprūpētāja CV

8 noderīgi padomi - bērnu speciālista CV izstrādē

 • Uzsvērt konkrētus sasniegumus un rezultātus, nevis tikai darba pienākumus.

 • Iekļaut sertifikātus un apmācības, kas ir tieši saistītas ar bērnu aprūpi.

 • Norādīt prasmes , kas ir īpaši vērtīgas bērnu aprūpē, piemēram, pirmās palīdzības zināšanas vai konfliktu risināšana.

 • Izcelt pozitīvas īpašības , piemēram, pacietību, atbildību un empātiju.

 • Izmantot atslēgvārdus un frāzes, kas bieži sastopamas bērnu aprūpētāju darba sludinājumos.

 • Iekļaut profesionālo kopsavilkumu , kas īsi un kodolīgi atspoguļo jūsu spējas un pieredzi.

 • Iekļaut ieteikumus no iepriekšējiem darba devējiem vai kolēģiem.
 • Veidot CV un motivācijas vēstuli pārdomāti - izmantojot speciālistu izstrādātās - bērnu aprūpētāju CV veidnes !
Izkārtojums
 • Izvēlieties vienkāršu un profesionālu dizainu , izmantojot standarta fontus un krāsas.
 • Teksts jāizkārto tā, lai tas būtu viegli lasāms, ar pietiekama izmēra atstarpēm starp rindiņām un sadaļām. Piemēram: izmantojiet Arial vai Times New Roman fontu, fonta izmērs 12, ar 1,5 rindiņu atstarpi.
Struktūra
 • Kontaktinformācija: pilns vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Profesionālais kopsavilkums: īss apraksts par jūsu pieredzi, prasmēm un sasniegumiem.
 • Darba pieredze: uzskaitiet darba vietas, periodu, pienākumus un sasniegumus.
 • Izglītība: iekļaujiet iegūtos grādus, izglītības iestādes un absolvēšanas gadu.
 • Sertifikāti un apmācības: uzskaitiet atbilstošos sertifikātus un kursus.
 • Prasmes: izceliet konkrētas prasmes, piemēram, "Pirmās palīdzības sniegšana" vai "Radošu aktivitāšu organizēšana".
CV formāti
 • Hronoloģiskais - vispiemērotākais, ja jums ir ilgstoša un konsekventa darba pieredze bērnu aprūpē.
 • Funkcionālai - izmantojams, ja vēlaties uzsvērt konkrētas prasmes vai ja jums ir pārtraukumi darba pieredzē.
 • Kombinētais - apvieno hronoloģiskā un funkcionālā CV labākās īpašības.
💡 Izvēlieties formātu, kas vislabāk atspoguļo jūsu pieredzi un prasmes, un pielāgojiet to atbilstoši darba sludinājumam.

Bērnu aprūpētāja CV

Kontaktinformācijas sadaļa

⚠️ Kontaktinformācija ir jūsu CV sākumpunkts un tās precizitāte ir būtiska, lai veiksmīgi virzītos uz priekšu atlases procesā.

 • Precīza un aktuāla kontaktinformācija ir būtiska, lai darba devēji varētu viegli sazināties ar jums .
 • Pilns vārds nodrošina profesionālu un personīgu identifikāciju.
 • Tālruņa numuram jābūt aktīvam un pieejamam, lai saņemtu zvanus vai īsziņas par intervijām vai papildu informāciju.
 • Izmantojiet profesionālu e-pasta adresi .
 • Svarīgi norādīt precīzu dzīves vietas adresi , it īpaši, ja darbs prasa biežu pārvietošanos vai ir saistīts ar konkrētu reģionu.
Pareizi
LOTE PĒTERSONE

E-pasts: lote.petersone@example.com

Tālrunis: +371 20187239

Adrese: Māju iela 62, Rīga, Latvija


Fotogrāfijas iekļaušana bērnu aprūpētāja CV var būt diskutabla un atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp valsts, kultūras un konkrētā darba devēja prasībām. Dažos gadījumos fotogrāfija var palīdzēt izcelt jūsu profesionālismu un pievērst uzmanību CV.

✒️ Tomēr, ja darba devējs konkrēti nepieprasa fotogrāfiju, tās iekļaušana nav obligāta .

Darba pieredze

Darba pieredzes sadaļa sniedz potenciālajam darba devējam ieskatu par jūsu prasmēm, kompetencēm un iepriekšējo darbu veikumu.

📌 Šī sadaļa palīdz darba devējam saprast, vai jūs esat piemērots kandidāts vakancei. Tā arī atspoguļo jūsu profesionālo attīstību un uzkrāto pieredzi.

Piemērs:
"Bērnudārzs: Zaļā Oāze" | Bērnu aprūpētājs ar speciālizāciju jaunākajā vecuma grupā

Ventspils, Latvija | 2021-2023

 • Bērnu dienas režīma aktivitāšu organizēšana un vadīšana.
 • Individuālu mācību plānu izstrāde katram bērnam, ņemot vērā attīstības vajadzības.
 • Saziņas veicināšana starp bērniem, izmantojot grupas aktivitātes un sociālās spēles.
 • Veselīga uztura plānošana saskaņā ar vecāku un medicīniskā personāla ieteikumiem.

💡 Šis piemērs rāda plašu darba pienākumu spektru un ļauj potenciālajam darba devējam redzēt jūsu daudzpusību un specializāciju konkrētā vecuma grupā.

Ja nav pieredzes

Ja pieredzes nav, izceliet savas prasmes, izglītību un sertifikātus, kas ir saistīti ar bērnu aprūpi. Iekļaujiet arī brīvprātīgo darbu , praksi vai kursus, kuros esat piedalījušies. Varat arī pievienot ieteikumus no skolotājiem vai citiem profesionāļiem, kas var apliecināt jūsu piemērotību darbam.

Bērnu aprūpētāja CV

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa atspoguļo formālo apmācību līmeni un zināšanas , kas ir būtiskas darba veikšanai. Šī sadaļa ietver ne tikai augstākās izglītības grādus, bet arī sertifikātus, kursus un seminārus, kas ir saistīti ar bērnu aprūpi un attīstību.

Piemērs:
Bakalaura grāds Sociālajā pedagoģijā

Liepājas Universitāte

Liepāja, Latvija | 2017-2021

Specializācija: Bērnu sociālā integrācija un attīstība

 • Kursi: "Bērnu psiholoģija", "Sociālās prasmes un komunikācija", "Pedagoģiskās metodes"
 • Diplomdarbs: "Bērnu emocionālās inteliģences attīstība izglītības iestādēs"

💡 Šis piemērs rāda, ka kandidāts ir ieguvis formālu izglītību, kas ir tieši saistīta ar bērnu aprūpi un attīstību.

CV prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa bērnu aprūpētāja CV ir īpaši svarīga, jo tā ļauj darba devējam novērtēt jūsu spējas un kompetences.

✒️ Šī sadaļa var būt izšķiroša, jo tā izcels jūs pārējo kandidātu vidū, kuriem var būt līdzīga izglītība vai darba pieredze.

Tehniskās prasmes :
 • Pirmās palīdzības iemaņas
 • Bērnu uztura plānošana
 • Programmu izstrāde bērnu attīstībai
 • Zināšanas par drošības protokoliem
 • Bērnu veselības uzraudzība
 • Sociālo mediju izmantošana izglītības nolūkos
 • Valodu zināšanas (angļu, latviešu, krievu)
 • Autovadītāja apliecība (B kategorija)
Personīgās prasmes :
 • Pacietība
 • Empātija
 • Atbildība
 • Organizētība
 • Komunikācijas spējas
 • Konfliktu risināšana
 • Lēmumu pieņemšanas spējas
 • Stresa noturība

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums bērnu aprūpētāja CV ir īss, bet spēcīgs apraksts par jums, kas palīdz darba devējam ātri saprast, kādas prasmes un pieredze jums ir.

📌 Šī ir sadaļa, kuru darba devējs visticamāk lasīs vispirms, tāpēc tajā jāiekļauj visi svarīgākie aspekti - jūsu prasmes, pieredze un tas, ko jūs varat piedāvāt uzņēmumam.

Nepareizi
Es esmu cilvēks, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt un darīt labu. Man patīk bērni un esmu strādājis dažādos darbos. Gatavs sūtīt uz e pastu CV un motivācijas vēstuli dažādiem uzņēmumiem, taču jūsu darba piedāvājums man iepatikās vissvairāk! Interesē, kāda būs mana alga pirms nodokļu nomaksas. Zinu, ka personas datu apstrādes pārzinis ir interesanta profesija, taču vēlos strādāt ar berniem. Esmu pozitīvs un gatavs uzzināt jaunas lietas. Gaidu jūsu zvanu!

👆 Šis kopsavilkums ir neprecīzs un haotisks. Tajā trūkst konkrētas informācijas par prasmēm un pieredzi bērnu aprūpē, ir nevietā izvirzīts jautājums par algu, un izmantotas vispārīgas frāzes, kas nesniedz skaidru priekšstatu par kandidāta kvalifikāciju. Tādējādi tas nederēs, lai efektīvi piesaistītu darba devēja uzmanību.

Pareizi
Ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi bērnu aprūpē, esmu specializējies emocionālās un sociālās attīstības veicināšanā agrīnā vecumā. Esmu sertificēts pirmās palīdzības sniegšanā un bērnu uztura plānošanā, kā arī esmu veiksmīgi vadījis bērnu attīstības programmas trīs atšķirīgās izglītības iestādēs. Man ir izcilas komunikācijas prasmes un esmu saņēmis atzinību par izciliem sasniegumiem un atsaucību no vecākiem un kolēģiem. Esmu pilnībā apņēmies nodrošināt drošu un aizraujošu vidi visiem bērniem, ar kuriem strādāju.

Papildu sadaļas

Papildu sadaļas bērnu aprūpētāja CV var būt izšķirošas, lai izceltos starp citiem kandidātiem.

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļa ļauj izcelt jūsu specializētās zināšanas un prasmes , piemēram, pirmās palīdzības sertifikātu vai bērnu psiholoģijas kursu. Sertifikāti apliecinās jūsu kompetenci un apņēmību pilnveidoties profesionālajā jomā.

Valodu prasmes

Valodu zināšanas ir būtiskas, it īpaši, ja plānojat strādāt daudzkulturālā vidē vai ar bērniem, kuriem ir dažāda izcelsme.

💡 Šajā sadaļā jānorāda, kādas valodas jūs zināt un kādā līmenī, lai darba devējs varētu novērtēt jūsu spējas komunikācijā.

Šīs sadaļas palīdzēs jums izcelties un parādīt, ka jūs esat ne tikai kvalificēts, bet arī daudzpusīgs un apņēmīgs profesionālis.

Bērnu aprūpētāja CV

Instrukcija: Kā sastādīt bērnu aprūpētāja CV no nulles

 • Iekļaujiet konkrētus piemērus par amatu, darba vietu un darba pienākumiem, lai parādītu jūsu kompetenci un pieredzi.

 • Norādiet jūsu izglītības līmeni , specializāciju un kursus vai sertifikātus.

 • Uzskaitiet tehniskās un personīgās prasmes, kas ir svarīgas bērnu aprūpē.

 • Izveidojiet kodolīgu un precīzu kopsavilkumu , kas ātri parāda jūsu kvalifikāciju.

 • Iekļaujiet sertifikātus un valodu prasmes , lai parādītu jūsu daudzpusību un specializāciju.

 • Ja nav darba pieredzes , uzsveriet izglītību , brīvprātīgo darbu un prasmes, kas var kompensēt trūkstošo pieredzi.

 • Pārbaudiet gramatiku un pareizrakstību, lai nodrošinātu profesionālu iespaidu.

 • Pieturieties pie vizuāli pievilcīga dizaina un strukturēta izsklāstījuma - izmantojot speciālas CV veidnes !

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai ir nepieciešams iekļaut hobijus un interešu sadaļu bērnu aprūpētāja CV?

Hobiju un interešu sadaļu var iekļaut, ja tās ir tieši saistītas ar bērnu aprūpi vai varētu būt noderīgas darbā. Piemēram, ja jūs esat treneris jauniešu sporta komandā -to ir vērts pieminēt.

Kā iekļaut informāciju par īslaicīgiem vai sezonāliem darbiem bērnu aprūpē?

Īslaicīgus vai sezonālus darbus var iekļaut atsevišķā sadaļā vai arī tos var apvienot ar citu darba pieredzi, norādot darba termiņu un īpašos pienākumus vai sasniegumus šajos amatos.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos