Skolotājs CV | Padomi, paraugi un ieteikumi, kā izstrādāt izcilu skolotāja CV

Skolotāji ir atslēgas personas, kas sagatavo nākamo paaudzi, lai tā varētu saskarties ar izaicinājumiem, risināt problēmas un dot savu sniegumu sabiedrībai. Kad runa ir par CV izveidi, daudzi domā par standarta variantiem – pieredzi, prasmēm, sasniegumiem. Taču skolotāja CV ir unikāls dokuments, kas prasa īpašu pieeju. Statistikas dati liecina, ka 76% skolu vadītāju uzsver, ka viņi pievērš īpašu uzmanību tieši skolotāja CV, jo tas sniedz lielisku iespēju iepazīt un izvērtēt, kā skolotājs prot sevi pasniegt.

Skolotāja CV paraugs

CV

ANNA LIEPLAPA
Latviešu valodas skolotāja
E-pasts:   annalieplapa@example.com  
Tālrunis: +371 29298340
Adrese: Krūmu iela, Rīga, Latvija
LinkedIn: @annalieplapa

Esmu aizrautīga un rezultātu orientēta latviešu valodas skolotāja ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi izglītības nozarē. Esmu strādājusi gan ar pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem, veicinot viņu mīlestību pret mūsu valodu un kultūru. Es pārzinu mūsdienu mācību metodes un tehnoloģijas, un man ir pieredze ar digitālo mācību resursu integrēšanu mācību procesā, piemēram, "flipped classroom", "Kahoot!", "Quizlet" un Google Classroom. Savas pieredzes laikā esmu veiksmīgi uzlabojusi skolēnu eksāmenu rezultātus par vidēji 20%, strādājot ar mācību grupām līdz pat 30 skolēniem.

PRASMES:

 •  Efektīva mācību materiālu plānošana un organizēšana
 •  Latviešu valoda (dzimtā), angļu un krievu valoda C2 līmenī
 •  Spēja pielāgot mācību metodes atbilstoši skolēnu vajadzībām
 •  Pieredze darbā ar digitālajām mācību platformām (piem., Google Classroom, Zoom)
 •  Izpratne par mūsdienu mācību metodēm un prasme tās integrēt mācību procesā
 •  Izcilas sadarbības iemaņas ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem
 •  Spēcīgas komunikācijas un prezentācijas prasmes
 •  Prasme motivēt skolēnus
 •  Efektīvas laika plānošanas un organizācijas prasmes
 •  Izturība un spēja strādāt augsta stresa situācijās

DARBA PIEREDZE:

Rīgas Valsts vidusskola | Latviešu valodas skolotāja
2016-2023

 •  Plānoju un nodrošināju efektīvas nodarbības vairāk nekā 150 skolēniem, uzlabojot eksāmenu rezultātus par 20%.
 •  Veiksmīgi integrēju digitālās tehnoloģijas mācību procesā.
 •  Izveidoju un ieviesu vairākas projekta mācības programmas.
 •  Organizēju un vadīju vairākus kultūras pasākumus, kas palielināja skolēnu interesi par latviešu literatūru un folkloru.

Jūrmalas pamatskola | Sākumskolas audzinātāja
2010-2016

 •  Vadīju klasi ar 25 skolēniem, plānojot un īstenojot mācību un audzināšanas darbu.
 •  Veicināju skolēnu emocionālo, sociālo un akadēmisko attīstību, izmantojot integrētu mācību pieeju.
 •  Sadarbojos ar vecākiem, lai nodrošinātu skolēnu personīgo un akadēmisko progresu, organizējot regulārus vecāku tikšanās laikus.
 •  Organizēju un vadīju kultūras un mākslas pasākumus.
 •  Organizēju skolēnu ekskursijas un citus ārpusskolas pasākumus.

IZGLĪTĪBA:

Maģistra grāds pedagoģijā
2013-2016
Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Bakalaura grāds pedagoģijā
2009-2013
Skolotājs
Latvijas Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 •  "Mūsdienu Mācību Metodes un Tehnoloģijas Skolotājiem" (2022)
 •  "Skolotāju prasmes digitālajā vidē" (2019)
 •  "Psiholoģija pedagogiem" (2015)
 •  "Sākumskolas pedagogs" (2010)

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda - dzimtā
 •  Angļu valoda - C2
 •  Krievu valoda - C2

ATSAUKSMES:
Lauma Upīte Rīgas Valsts vidusskolas direktore
Tālrunis: +371 25672344

Skolotāju loma mūsdienu pasaulē ir vairāk nekā būtiska - tā ir kardināla. Skolotāji ne tikai nodrošina bērniem un jauniešiem akadēmiskas zināšanas , bet arī attīsta viņu sociālās prasmes, kritisko domāšanu un radošumu.

Audzinātāji veicina bērnu, skolēnu un studentu mācību motivāciju, veido pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un sniedz atbalstu, kad tas ir vajadzīgs. Tādējādi skolotāji ir ne tikai izglītošanas speciālisti , bet arī mentori, padomdevēji un ilgtermiņa atbalsta sniedzēji.

Skolotāja CV ir iespēja atstāt lielisku pirmo iespaidu uz potenciālo darba devēju. Tas ir sava veida reklāmas plakāts, kas norāda uz skolotāja potenciālu, spējām un vērtībām. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas būtu labi strukturēts, profesionāli izklāstīts un atbilstu potenciālā darba devēja vajadzībām.

Radiet profesionālu pirmo iespaidu , izmantojot mūsu ekspertu sagatavotās skolotāja CV veidnes !


Skolotāju atalgojums: konkrēta alga un stundas likme

Paredzētais grafiks par pedagogu algu palielināšanu no 2023. gada 1. septembra nosaka, ka minimālā stundas likme pirms nodokļu nomaksas būs 8,50 eiro, bet pirmsskolas pedagogiem tā būs mazāka - 7,75 eiro par stundu.

💡 Atbilstoši izstrādātajam pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma grafikam, zemākā mēneša darba algas likme, sākot ar 2023. gada 1. septembri, būs:

 • pedagogam ar darba slodzi 30 stundas nedēļā – 1020 eiro;
 • vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogam, izglītības psihologam, sociālajam pedagogam, skolotājam logopēdam, speciālajam pedagogam, pedagoga palīgam, izglītības iestādes koncertmeistaram ar darba slodzi 36 stundas nedēļā – 1224 eiro;
 • pirmsskolas pedagogam (40 stundu darba slodze) – 1240 eiro.
Audzinātāja CV

10 labākie ieteikumi skolotāja CV izveidē

Ievērojot šos 10 padomus, jūs varat izveidot izcilu skolotāja CV, kas atspoguļo jūsu prasmes, pieredzi un unikālo pieeju mācību procesam:

 • Pielāgojiet CV katram darba piedāvājumam - katrs darba sludinājums ir unikāls, tāpēc jūsu CV ir jāpielāgo atsevišķi katram darba piedāvājumam.

 • Izmantojiet konkrētus skaitļus un faktus - kad aprakstāt savus sasniegumus un pieredzi, esiet konkrēti, piemēram, norādiet, cik daudz skolēnu jūs mācījāt, vai par cik procentiem uzlabojās sasniegumi vai eksāmenu rezultāti jūsu vadībā.

 • Iekļaujiet prasmi lietot tehnoloģijas - mūsdienās ir svarīgi izprast, kā integrēt tehnoloģijas mācību procesā. Tādēļ ir svarīgi norādīt tehnoloģiju prasmes, piemēram, prasme strādāt ar mācību pārvaldības sistēmām vai izglītības platformām.

 • Izceliet starppersonu prasmes - skolotājiem ir nepieciešamas spēcīgas komunikācijas un starppersonu prasmes, tādēļ uzsveriet savu spēju izveidot pozitīvas attiecības.

 • Iekļaujiet profesionālo attīstību - skolotājiem ir jābūt gataviem mācīties un attīstīties. Ja jums ir papildu sertifikāti vai esat piedalījies profesionālās attīstības kursos, tas var būt vērtīgs papildinājums jūsu CV.

 • Pārliecinieties, ka jūsu CV ir īss un precīzs - darba devējiem nav daudz laika, lai pārskatītu katru CV detalizēti, tāpēc saglabājiet savu CV vienkāršu un skaidru, ideāli - ne vairāk kā 1 lappuse.

 • Gramatiski pareizs CV - pārliecinieties, ka jūsu CV ir bez kļūdām, jo gramatikas un pareizrakstības kļūdas var radīt negatīvu iespaidu. Pēc iespējas labāk - lūdziet kādam citam to pārbaudīt.

 • Specifiskas mācību metodes - skolotāju CV var būt lietderīgi iekļaut konkrētus piemērus par to, kā jūs esat ieviesuši inovatīvas mācību metodes vai tehnoloģijas savā mācību praksē.

 • Aktivitātes un pasākumi - ja jums ir pieredze vadot skolēnu grupas vai organizējot ārpusskolas aktivitātes, tas var būt lielisks veids, kā parādīt jūsu aizrautību un daudzpusību.
🎁 Veidojiet CV ar vizuāli pievilcīgu un pārdomātu dizainu , par kuru mēs jau esam parūpējušies - labākās skolotāju CV veidnes !

Audzinātāja CV

Izkārtojums audzinātāja CV

Izkārtojums veido pirmo iespaidu par jūsu profesionālismu. Skolotāja CV izkārtojumam jābūt pārskatāmam, lasāmam un sistēmatiskam. 👇CV izkārtojuma paraugs:

 • Kontaktinformācija
 • Profesionālais kopsavilkums
 • Prasmes
 • Darba pieredze
 • Izglītība
 • Sertifikāti, apmācības, kursi
 • Valodu zināšanas
 • Rekomendācijas

👇 6 ieteikumi , lai CV informācija būtu viegli lasāma un ātri uztverama:

 • Izmantojiet skaidrus starpvirsrakstus , jo katrai sadaļai jābūt skaidri izceltam virsrakstam, piemēram, "Darba Pieredze", "Izglītība". Tas ļauj darba devējiem viegli atrast vajadzīgo informāciju.
 • Informāciju CV sadaļās izkārtojiet loģiski , piemēram, darba pieredzē norādiet vispirms darba vietu, tad amatu, darba periodu un darba pienākumus.
 • Izmantojiet vienkāršus un profesionālus fontus , kas ir viegli lasāmi, piemēram, Arial vai Calibri .
 • Izmantojiet atstarpes un atkāpes, lai informācija būtu viegli uztverama.
 • Izmantojiet vienkāršu un skaidru valodu un izvairieties no žargoniem un pārāk garām frāzēm.
 • Pārliecinieties, ka visi datumi un fakti ir pareizi , jo neprecīza informācija var radīt pārpratumus.

Skolotāja CV struktūra un formāts

Vispopulārākie CV formāti ir hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais formāts, taču skolotāja CV vislabāk ir piemērots hronoloģiskais vai kombinētais CV formāts.

 • Hronoloģiskais CV formāts ir vienkāršākais un visizplatītākais formāts, kas labi atspoguļo jūsu karjeras attīstību. Šis formāts ļauj darba devējiem skaidri redzēt, kāda ir jūsu darba pieredze, kad un kur esat strādājis. Hronoloģiskajā formātā darba pieredze tiek kārtota sākot no jaunākās darba vietas. Šis formāts ir īpaši labi piemērots skolotājiem ar ilgu un stabilu karjeras attīstību .

 • Kombinētais CV formāts apvieno hronoloģiskā un funkcionālā formāta priekšrocības, ļaujot izcelt gan jūsu prasmes un spējas, gan arī darba pieredzi. Šajā formātā jūs sākat ar prasmju sadaļu, kurā izceļat savas spējas un sasniegumus, pēc tam seko hronoloģiska darba pieredzes sadaļa. Šis formāts ir labi piemērots skolotājiem, kuriem ir specifiskas prasmes vai kuri maina savu karjeras virzienu .

 • Funkcionālais CV formāts koncentrējas uz jūsu prasmēm un sasniegumiem, nevis uz darba pieredzi. Šis formāts var būt piemērots skolotājiem, kuri atgriežas darba tirgū pēc ilgākas pauzes vai kuri maina savu karjeras virzienu, tomēr bieži vien darba devēji šo formātu uzskata par mazāk uzticamu, jo tas nepiedāvā skaidru pārskatu par jūsu darba pieredzi.
📌 Atcerieties : CV fonta izmēram jābūt pietiekami lielam (parasti 10-14), lai teksts būtu viegli lasāms, un labāk izmantojiet tumšu tekstu uz gaiša fona, nevis otrādi, un mēģiniet iekļaut CV vienā A4 lapā. Pārliecinieties, ka jūsu CV izskatās profesionāli un atbilst skolotāja amata prasībām.

Audzinātāja CV

Ko iekļaut kontaktinformācijas sadaļā

Kontaktinformācijas sadaļa nodrošina to, kā potenciālais darba devējs var ar jums sazināties. Parasti šī sadaļa tiek novietota CV augšējā daļā , lai tā būtu viegli atrodama. Tā ir jāstrukturē pietiekami vienkārši un skaidri , izvairoties no pārāk daudz informācijas, kas varētu būt maldinoša vai lieka.

👇 Kontaktinformācijas sadaļā būtu jāiekļauj:

 • Pilns vārds un uzvārds
 • Adrese - pietiekami norādīt tikai pilsētu un valsti
 • Telefona numurs
 • E-pasta adrese - norādiet profesionālu e-pasta adresi, kas parasti sastāv no jūsu vārda un uzvārda
 • Sociālo tīklu profili - profesionāla tīmekļa vietne vai sociālo tīklu profils, piemēram, LinkedIn, kur darba devējs var uzzināt vairāk par jūsu profesionālo pieredzi un prasmēm.
⚠️ Atcerieties: jums jāievēro privātuma un datu aizsardzības principi, tāpēc nodrošiniet tikai to informāciju, kuru esat gatavs dalīties. Izvairieties no personīgas informācijas, kas nav tieši saistīta ar jūsu darba meklējumiem, piemēram, dzimšanas datuma.

👇 Neprecīzas kontaktinformācijas sadaļas paraugs:

NEPAREIZI
Lolita L.
p.k. 110282-11345
Instagram: @lolita309
Adrese: Ziemas iela

Šajā piemērā trūkst pilna vārda un uzvārda, kā arī vēlams to izcelt. Personas kodu nevajadzētu iekļaut CV, jo tie ir konfidenciāli dati, kas nav nepieciešami darba meklēšanas procesā. Instagram konts nav profesionāla sociālā tīkla platforma un to parasti neiekļauj CV. Adresē trūkst pilsētas nosaukuma un valsts, kā arī pietrūkst telefona numura un e-pasta adreses.

👇 Lūk paraugs, kā vajadzētu izskatīties profesionālai kontaktinformācijas sadaļai:

PAREIZI
LOLITA LAPIŅA
E-pasts: lolitalapina@example.com
Tālrunis: +371 26663422
Adrese: Ziemas iela, Rīga, Latvija

Fotoattēlu iekļaušana CV ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp darba vietas atrašanās vietas un personīgās vēlmes. Latvijā fotoattēlu CV iekļaušana nav obligāta, un tas nav tik bieži izmantots kā dažās citās Eiropas valstīs. Tomēr, ja izvēlaties iekļaut fotoattēlu, pārliecinieties, ka tas ir profesionāls un atbilstošs.

Audzinātāja CV

Kā norādīt pieredzi skolotāja CV

Pieredzes sadaļa ir būtisks CV elements, jo tā sniedz potenciālajiem darba devējiem iespēju iepazīties ar jūsu profesionālo pieredzi un saprast, kādas zināšanas un prasmes jums piemīt.

CV pieredzes sadaļā jāiekļauj jūsu iepriekšējās darbavietas, kā arī jānorāda katras darbavietas amata nosaukums, darba devēja nosaukums un strādāšanas periods. Katrai darbavietai nepieciešams aprakstīt galvenos pienākumus, un, ja iespējams, konkrētus sasniegumus.

Skolotāja pieredzes sadaļa varētu izskatīties šādi👇:

1. piemērs:

Latviešu valodas skolotāja | Rīgas 34. vidusskola
2018-2022

 • Veidoju un īstenoju mācību plānus, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem.
 • Uzlaboju skolēnu pārbaudes darbu rezultātus vidēji par 15%.
 • Organizēju un vadīju mācību projektus, kas veicināja skolēnu kritisko domāšanu.
 • Vadīju radošās domāšanas pulciņu.

2. piemērs:

Jelgavas 6. pamatskola | Sākumskolas audzinātāja (2016-2018)
Darba pienākumi:

 • Izstrādāt mācību plānus, kas atbilst skolas mācību programmai un valsts izglītības standartiem.
 • Sekot skolēnu progresam un sniegt atgriezenisko saiti.
 • Veicināt skolēnu sociālo prasmju attīstību, tostarp sadarbības spējas un konfliktu risināšanas prasmes.
 • Organizēt vecāku sapulces un konsultācijas, lai informētu par skolēnu progresu un attīstību.
 • Uzturēt disciplīnu un labvēlīgu mācību vidi klases telpā.

📌 Atcerieties : pieredzes sadaļa ir vieta, kur varat izcelties, tāpēc nepalaidiet garām iespēju uzskaitīt savus sasniegumus un pierādīt, ka esat labākais kandidāts!

Ko darīt, ja pierdze vēl nav iegūta?

Ja jums nav formālas darba pieredzes, ir vairāki veidi, kā jūs varat parādīt savas kvalifikācijas un prasmes potenciālajiem darba devējiem. 👇Šeit ir daži ieteikumi:

 • Izceliet savu izglītību un sertifikātus - ne tikai skolotāju diplomi un sertifikāti, te būs noderīgi arī kursi, semināri, konferences, kas var parādīt jūsu apņēmību un zināšanas.
 • Prakse un brīvprātīgais darbs - iekļaujiet šos datus , ja esat strādājis kā praktikants vai brīvprātīgais ar izglītošanu saistītā nozarē - tas parādīs jūsu degsmi un interesi par šo jomu.
 • Piedalīšanās projektos - ja esat bijis iesaistīts kādā projektā, kurā esat izmantojis vai attīstījis prasmes, kas ir nepieciešamas skolotājam, tās ir vērts minēt. Tas var būt projekts, ko veicāt studiju laikā, vai arī kāda ārpusstudiju aktivitāte.
 • Personiskās prasmes - daudzas no svarīgākajām skolotāja prasmēm nav tieši saistītas ar darbu. Piemēram, pieminiet organizatoriskās, komunikācijas un problēmu risināšanas prasmes, kuras ir būtiskas skolotājam.

Izmantojiet funkcionālo CV formātu , jo tas ir vērsts uz prasmēm un sasniegumiem, nevis pieredzi.

⚠️ Atcerieties: svarīgākais ir parādīt, ka esat gatavi mācīties un strādāt, lai kļūtu par labu skolotāju. Arī jūsu motivācija un aizrautība par skolotāja profesiju sniegs jums priekšrocības.

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa ir izšķiroši svarīga skolotāja CV, jo tā demonstrē jūsu kvalifikāciju un zināšanas. Skolotājiem ir nepieciešama augsta izglītība un daudzi darba devēji pieprasa, lai kandidātiem būtu skolotāja sertifikāts vai maģistra grāds izglītībā.

Turklāt izglītības sadaļa parāda jūsu apņēmību mācīšanās un attīstības procesā - kritisku prasmi skolotājiem, kuriem jābūt gataviem pastāvīgi mācīties un pielāgoties jaunām mācību metodēm un tehnoloģijām.

📌 Izglītības sadaļā jāiekļauj dati par skolu un universitāti, izvēlēto specializāciju, iegūto akadēmisko grādu, apgūtajām apmācībām vai kursiem, kā arī laika periodu, kurā šīs izglītības programmas ir vai tiks pabeigtas.

👇 2 uzskatāmi paraugi, kā veidot izglītības sadaļu:

1. piemērs:

Maģistra grāds pedagoģijā

2019-2022

Pedogoģijas un psiholoģijas fakultāte

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)


2. piemērs:

Latvijas Universitāte

2015 - 2019

Iegūtais grāds: Bakalaura grāds

Specializācija: Latviešu valoda un literatūra


Audzinātāja CV

Prasmju sadaļa - tehniskās un personīgās iemaņas

Prasmju sadaļa jūsu CV ir viena no visbūtiskākajām daļām, jo tā sniedz potenciālajiem darba devējiem ieskatu par to, kādas zināšanas un spējas jums ir, un kā tās var tikt pielietotas. Īpaši skolotāja profesijā, prasmju spektrs ir ļoti plašs, jo skolotājs ne tikai pasniedz mācību priekšmetu, bet arī attīsta un veicina skolēnu personīgās un sociālās prasmes.

Atcerieties, ka katrā CV prasmju sadaļai ir jābūt personalizētai , atbilstoši konkrētajai darba vietai un tās prasībām. Skolotāja CV ietvaros, īpaša uzmanība jāpievērš tieši izglītības un pedagoģijas prasmēm, kā arī specializētām prasmēm, kas ir attiecināmas uz jūsu mācību priekšmetu.

👇 Zemāk ir atrodami piemēri ar tehniskām un personīgām prasmēm, kuras varat iekļaut savā CV, ja pretendējat uz skolotāja amatu:

Tehniskās prasmes:

 • Spēja efektīvi plānot mācību stundas un kursus
 • Prasme radīt un pielāgot mācību materiālus atbilstoši mācību mērķiem
 • Prasme izmantot dažādas vērtēšanas metodes
 • Pieredze darbā ar dažādu vecumu un spēju grupām
 • Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas
 • Latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas
 • Spēja plānot un vadīt mācību projektus
 • Sertifikāts psiholoģijā
 • Pieredze darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām

Personīgās prasmes:

 • Komunikācijas prasmes
 • Pacietība
 • Empātija
 • Konfliktu risināšanas prasmes
 • Sadarbība
 • Kritiskā domāšana
 • Motivācija un entuziasms
 • Elastība un pielāgošanās spējas
 • Līderības prasmes

Profesionālais kopsavilkums - viena no būtiskākajām daļām CV

Profesionālais kopsavilkums ir lieliska vieta, kur jāuzsver informācija par unikālo mācību pieeju, sasniegumiem mācību nozarē un konkrētās prasmes vai zināšanas, kas padara jūs par ideālu kandidātu. Tā ir viena no pirmajām sadaļām, ko darba devējs redz, pārskatot jūsu CV. Tāpēc ir svarīgi, lai šī sadaļa būtu precīza un konkrēta.

Tas ir īss apraksts, kas ļauj potenciālajiem darba devējiem ātri iegūt priekšstatu par to, ko varat piedāvāt. Skolotāja CV gadījumā tas var ietvert informāciju par jūsu pieredzi mācību nozarē, jūsu metodoloģiju un sasniegumiem.

📌 Atcerieties: profesionālā kopsavilkuma galvenais uzdevums ir veidot pozitīvu un aizraujošu pirmo iespaidu, kas rosina darba devēju detalizētāk izpētīt jūsu CV.

PAREIZI
Esmu kvalificēta pamatskolas skolotāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi izglītībā. Es esmu pieredzējusi izstrādāt mācību plānus, kas atbilst gan valsts, gan skolas standartiem, veidojot radošu un aizraujošu vidi mācību procesā. Esmu veicinājusi skolēnu attīstību, ietekmējot eksāmenu rezultātu paaugstināšanos vidēji par 15% pēdējo 3 gadu laikā. Esmu palīdzējusi skolēniem sagatavoties nodarbībām un tādējādi efektīvāk izmantot laiku klases darbā. Šīs pieejas īstenošana ir palīdzējusi paaugstināt skolēnu iesaistīšanos par 25%. Mani raksturo pacietība, izturība un spēja efektīvi sadarboties ar vecākiem, kolēģiem un galvenais - skolēniem.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums ir labs piemērs, jo tajā ir ietverta visaptveroša un precīza informācija . Ir uzsvērta kandidātes pieredze un specializācija, ir minēti konkrēti un mērāmi sasniegumi. Skolotāja ir aprakstījusi savas pieejas mācību procesā un ir pieminējusi personības īpašības. Šie faktori kopumā rada skaidru priekšstatu par skolotājas prasmēm, pieredzi un personību, kas ir svarīgi darba devēja lēmumu pieņemšanas procesā.

NEPAREIZI
Es esmu skolotāja un mācu bērniem. Man patīk mācīt un man ir daudz pieredzes. Esmu izgājusi vairākas atlases un strādājusi vairākās skolās un mācījusi dažādus priekšmetus. Piemīt bērnu mācīšanas un audzināšanas iemaņas, protu sagatavot skolēnus eksāmeniem. Uzskatu, ka esmu piemērota skolotāja vakancei un atbilstu visām prasībām.

👆 Šis kopsavilkums ir neprecīzs un nesatur konkrētu informāciju par skolotājas prasmēm, pieredzi vai sasniegumiem. Tas nesniedz potenciālajam darba devējam skaidru priekšstatu par kandidāta spējām un tādējādi nesekmē veiksmīgu pieteikšanos darbam.

Audzinātāja CV

Skolotājs CV var pievienot arī papildu sadaļas

CV papildu sadaļas, tādas kā sertifikāti, valodu prasmes un rekomendācijas, ir būtiskas, lai parādītu jūsu kompetences un atšķirtos no pārējiem kandidātiem.

Sertifikāti ir apliecinājums par jūsu specializētajām zināšanām vai prasmēm. Tās var būt no oficiālām izglītības iestādēm, tiešsaistes kursiem vai speciālistu organizācijām. Piemēram, sertifikāts par digitālo mācību tehnoloģiju izmantošanu apliecinās spējas modernizēt mācību procesu.

Rekomendācijas var būt svarīgas, lai pierādītu jūsu profesionālo uzticamību un apstiprinātu jūsu prasmes. Rekomendācijas var būt no iepriekšējiem darba devējiem, kolēģiem vai pat vecākiem, kas ir novērtējuši jūsu skolotāja uzdevumu izpildi.

Valodu zināšanas

Valodu prasmju sadaļa ir īpaši svarīga skolotāja CV. Pat ja jūs mācāt vienā konkrētā valodā, zināšanas citās valodās var būt ļoti noderīgas , lai sagatavotu daudzveidīgus mācību materiālus, komunicētu ar skolēnu vecākiem vai arī piedalītos starptautiskos projektos un konferencēs.

Valodu prasmi parasti norāda, izmantojot Eiropas Savienības kopējo valodu prasmju novērtēšanas sistēmu, kas ietver sešus līmeņus: A1, A2, B1, B2, C1 un C2.

💡 A līmeņi norāda uz pamata zināšanām, B līmeņi norāda uz vidējām zināšanām, bet C līmeņi norāda uz augstām vai dzimtās valodas līmeņa zināšanām.

👇 CV valodu prasmju sadaļa varētu izskatīties šādi:

Latviešu: dzimtā valoda

Angļu: C1

Krievu: B2

Franču: A2


📌 Atcerieties: norādītajam valodas līmenim jāatbilst jūsu reālajai spējai strādāt ar šo valodu, jo darba devējs var to pārbaudīt intervijas laikā vai darba procesā.

Informācija, kuru iekļaut papildu sadaļās, ir jāizvēlas, koncentrējoties uz būtiskāko un konkrētajai nozarei aktuālo.

Kopsavilkums: 11 ieteikumi - kā uzrakstīt profesionālu skolotāja CV

 • CV pieredzes sadaļā jāiekļauj iepriekšējās darbavietas, amata nosaukums, darba devēja nosaukums un strādāšanas periods.
 • Katrai darbavietai nepieciešams aprakstīt galvenos pienākumus un sasniegumus.
 • Ja nav pieredzes , var izcelt izglītību, sertifikātus, praksi, brīvprātīgo darbu vai piedalīšanos projektos.
 • Izglītības sadaļā jānorāda skola, universitāte, specializācija, iegūtais grāds un laika periods.
 • Profesionālajā kopsavilkumā jānorāda konkrētus sasniegumus un prasmes.
 • Papildu sadaļas, piemēram, sertifikāti , rekomendācijas vai specifiskas pedagoģijas prasmes, uzlabos CV un izcels starp citiem kandidātiem.
 • Rekomendācijas no iepriekšējiem darba devējiem sniegs ticamu atspoguļojumu par jūsu profesionālo reputāciju un spējām.
 • Izvēlieties tikai to informāciju, kas ir būtiska un tieši saistīta ar skolotāja amatu.
 • Izvēlieties piemērotu CV formātu , piemēram, hronoloģisko vai kombinēto, atkarībā no karjeras attīstības.
 • Lietojiet viegli lasāmus fontus , atstarpes un atkāpes, lai padarītu informāciju viegli uztveramu.
 • Pārliecinieties, ka CV ir precīzs, īss un profesionāli izskatās , lai darba devējs varētu ātri iegūt nepieciešamo informāciju. Izmantojiet skolotāja CV paraugus un izcelieties pārējo kandidātu vidū!

Skolotāja motivācijas vēstule kā izcils papildinājums CV

Motivācijas vēstule nodrošina iespēju detalizētāk aprakstīt savas prasmes un pieredzi, kā arī uzsvērt, kādēļ esat ideāls kandidāts konkrētam darba piedāvājumam. Tā jums ļauj tiešā veidā sazināties ar iespējamo darba devēju, izklāstot savu motivāciju un apņemšanos.

Turklāt, kvalitatīvi uzrakstīta motivācijas vēstule var uzlabot iespaidu par jūsu CV un palielināt iespējas tikt uzaicinātam uz darba interviju.

Lai nodrošinātu, ka jūsu motivācijas vēstule ir tikpat profesionāla kā jūsu CV, izmantojiet mūsu CV veidnes - un piekļūstiet mūsu motivācijas vēstuļu paraugiem!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā rakstīt skolotāja CV, ja man vēl nav pieredzes?

Ja jums vēl nav pieredzes skolotāja amatā, jūs varat koncentrēties uz jūsu izglītību, prasmēm un praksi vai brīvprātīgo darbu, kas saistīts ar mācību vai izglītības jomu. Uzsveriet kursus, apmācības vai sertifikātus, kas varētu būt saistīti ar skolotāja darbu, un neaizmirstiet parādīt jūsu aizrautību par izglītošanu un sadarbību.

Vai es varu iekļaut arī hobijus vai intereses savā skolotāja CV?

Ja hobiji vai intereses ir saistītas ar jūsu mācību nozari vai varētu papildināt jūsu skolotāja lomu, tos varat iekļaut CV. Piemēram, ja jūsu hobiji ietver literatūras lasīšanu vai mākslu, tas uzsvērtu jūsu interesi par kultūru un radošu pieeju mācībām. Tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka galvenais fokuss jāliek uz profesionālajiem sasniegumiem un izglītību.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos