Asistenta CV | Paraugi, CV šabloni un izveides stratēģija

Asistenta profesija sastopama daudzos uzņēmumos un nozarēs, no administratīvā atbalsta līdz augstāka līmeņa menedžera asistencei. Statistikas dati liecina, ka vien Eiropā asistenta profesija tiek pieminēta aptuveni 10% no visām izsludinātajām vakancēm.

Asistenta CV piemērs

 CV

KRISTĪNE LAUVIŅA
E-pasts:   kristine.lauvina@example.com
Tālrunis: +371 25513562
Adrese: Ābolu iela, Rīga, Latvija

Profesionāls asistents ar vairāk nekā piecu gadu pieredzi starptautiskā vidē. Eksperts datu pārvaldībā un biroja loģistikā, veiksmīgi koordinēju un plānoju 80+ augsta līmeņa pasākumus un konferences. Esmu nodrošinājis efektīvu komunikāciju starp vadošajiem menedžeriem un klientiem, kā rezultātā uzņēmuma klientu apmierinātības rādītāji pieauga par 20%. Lieliski pārzinu MS Office un CRM sistēmas, un man ir prasme ātri adaptēties jaunos apstākļos un efektīvi risināt problēmas.

DARBA PIEREDZE:
Uzņēmums "Izvēle Tev"| Administratīvais asistents

2020-2023 | Rīga, Latvija

 •  Koordinēju un plānoju direktora dienas darba kārtību, apkalpojot vidēji 10 sapulces nedēļā.
 •  Veiksmīgi pārvaldīju biroja apgādes budžetu, samazinot izdevumus par 15% gadā.
 •  Organizēju un vadīju ikmēneša menedžmenta sēdes, uzlabojot komunikāciju starp nodaļām.

Uzņēmums "Rīgas pasākumi GO" | Projektu vadītāja asistents

2017-2020 | Rīga, Latvija

 •  Atbalstīju projektu vadītāju, pārzinot piecas vienlaicīgi notiekošas kampaņas.
 •  Izstrādāju un uzraudzīju projektu grafikus, nodrošinot, ka 95% no projektiem tika pabeigti laikā.
 •  Organizēju un plānoju biroja pasākumus un komandas saliedēšanās aktivitātes.

IZGLĪTĪBA: Bakalaura grāds Komerczinātnēs

2013-2017 | Rīga, Latvija
Specializācija: Uzņēmuma vadība
Bakalaura darbs: "Mazā uzņēmuma efektivitātes uzlabošanas stratēģijas"
Rīgas Ekonomikas Universitāte

SERTIFIKĀTI:

 •  Profesionālās komunikācijas sertifikāts | Komunikācijas Akadēmija | Rīga | 2022
 •  Laika pārvaldības kursa sertifikāts | Efektīvas Stratēģijas Institūts | Rīga | 2018

PRASMES:

 •  Biroja programmatūras pārzināšana (MS Office, Google Workspace)
 •  Izcilas komunikācijas prasmes
 •  Projektu pārvaldība un koordinācija
 •  Komandas darbs un līdzdarbība
 •  Klientu attiecību pārvaldība
 •  Pasākumu un konferenču organizēšana
 •  Finanšu un budžeta plānošana

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C1
 •  Krievu valoda – C1

Ņemot vērā šīs profesijas pieprasījumu, ir vērtīgi zināt, kā izveidot spēcīgu asistenta CV, kas ļautu izcelties konkurencē un radītu labāko iespaidu potenciālajam darba devējam.

Mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū īpaša nozīme ir spējai sevi pareizi prezentēt , un viens no visefektīvākajiem rīkiem šajā procesā ir kvalitatīvi izveidots CV. Izmanto ekspertu sagatavotās asistenta CV veidnes un izcelies konkurentu vidū!

Šajā rakstā mēs soli pa solim izskatīsim, kā izstrādāt izcilu asistenta CV, izceļot svarīgākos aspektus un sniedzot praktiskus padomus!

Asistenta pakalpojumu atalgojums Latvijā

💰 Pēc algas.lv datiem, asistenta vidējā neto alga svārstās aptuveni no 715 līdz 1292 eiro mēnesī.

Asistenta atalgojums bieži vien ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. 👇

 • Pirmkārt, no uzņēmuma lieluma un nozares , kurā tas darbojas.
 • Otrkārt, reģions un dzīves dārdzība konkrētajā pilsētā ietekmē algu.
 • Treškārt, asistenta pieredze, izglītība un iegūtie sertifikāti bieži atspoguļojas arī atalgojumā. Kā arī, atalgojums var būt atkarīgs no konkrētajām prasmēm un atbildībām, ko asistents veic ikdienā.

5 vērtīgi ieteikumi - asistenta CV izstrādē

 • Specifiski sasniegumi - iekļaujiet konkrētus sasniegumus vai projektus, kurus esiet veiksmīgi pabeidzis.
 • Izceliet prasmes - pievērsiet uzmanību īpašajām prasmēm, kas palīdzēs izcelties starp citiem kandidātiem.
 • Personīgā pieeja - aprakstiet savu personīgo pieeju darbam, piemēram, kā jūs rīkojāties krīzes situācijās.
 • Profesionālais izskats - izvēlieties vizuāli patīkamu dizainu un izvairieties no pārāk krāšņiem elementiem - šajā jautājumā jums palīdzēs asistenta CV veidnes !
 • Mērķtiecīgums - pielāgojiet CV katram atsevišķam darba piedāvājumam, lai tas būtu atbilstošāks konkrētajai vakancei.
asistenta cv

CV izkārtojums, struktūra, formāts

Izkārtojums 👇
 • CV izkārtojumam jābūt tīram un viegli lasāmam, nodrošinot, ka galvenā informācija uzreiz piesaista uzmanību.
 • Arvien vairāk darba devēju pārskata CV mobilajās ierīcēs , tāpēc nodrošiniet, ka jūsu CV labi izskatās mobilajā versijā.
 • Iekļaujiet specifiskus atslēgvārdus , kurus darba devēji varētu meklēt, piemēram, "administratīvais atbalsts", "biroja pārvaldība" vai "projektu koordinēšana".
Struktūra 👇
 • Kontaktinformācija - iekļaujiet pilnu vārdu, e-pastu, tālruni un adresi.
 • Profesionālais kopsavilkums - īss un kodolīgs apraksts par jūsu profesionālo pieredzi un prasmēm.
 • Darba pieredze - izceliet amatu, darba vietu, galvenos pienākumus un sasniegumus.
 • Izglītība - norādiet iegūto grādu, mācību iestāžu nosaukumu un periodu.
 • Prasmes - uzskaitiet galvenās prasmes, kas attiecas uz asistenta lomu.
 • Sertifikāti - jāiekļauj profesionāli sertifikāti vai kursi, kas saistīti ar asistenta amatu.
CV formāti 👇
 • Hronoloģiskais CV - uzskaita darba pieredzi hronoloģiskā secībā, sākot ar pēdējo amatu.
 • Funkcionālajā CV - uzmanība tiek pievērsta prasmēm un kvalifikācijām, nevis darba vēsturei.
 • Kombinētais CV formāts apvieno gan hronoloģiskā, gan funkcionālā CV elementus, ļaujot izcelt gan prasmes, gan darba pieredzi. Ideāls tiem, kuriem ir bagātīga pieredze un daudzpusīgas prasmes.
📌 Atcerieties: galvenais mērķis ir izcelt jūsu kvalifikāciju un padarīt jūsu CV aizraujošu potenciālajiem darba devējam.

asistenta cv

Kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācija asistenta CV ir būtiska, lai nodrošinātu ātru un tiešu komunikāciju ar darba devējiem. Tā atspoguļo kandidāta profesionalitāti , uzmanību detaļām un precizitāti. Pareiza un aktuāla informācija novērš iespējamās komunikācijas problēmas.

Kontaktinformācijas sadaļā jāiekļauj 👇
 • Vārds un uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • E-pasts
 • Adrese
Nepareizi

Pēteris Lielkungs

E-pasts: peterislielaiss3@example.com

Tālrunis: 25588561

Adrese: Kroņu iela


👆 Pētera Lielkunga kontaktinformācijā ir vairākas problēmas, kas varētu radīt neprofesionālu iespaidu. Pirmkārt, e-pasta adrese izklausās neformāli un varētu liecināt par profesionalitātes trūkumu. Turklāt tālruņa numuram jābūt norādītam ar valsts kodu. Adreses sadaļa ir nepilnīga, trūkst pilnas adreses informācijas, piemēram, pilsētas un valsts.

Pareizi

PĒTERIS LIELKUNGS

E-pasts: peteris.lielkungs@example.com

Tālrunis: +371 25588561

Adrese: Kroņu iela, Jūrmala, Latvija


📌 Ja izlēmāt iekļaut foto CV, ir jānodrošina, lai tas būtu profesionālis un atbilstošs amata prasībām. Kandidātiem jāizvērtē, vai foto pievienošana palielinās izredzes iegūt darbu konkrētajā pozīcijā un reģionā.

Darba pieredze + ja vēl nav pieredzes

Darba pieredzes sadaļa CV ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ļauj darba devējiem izvērtēt kandidāta spējas un iepriekšējo veikumu . Asistentam šī sadaļa demonstrē prasmju klāstu, projektus un uzdevumus, kurus ir veiksmīgi veicis agrāk, kā arī spēju pielāgoties jauniem uzdevumiem un vides izmaiņām.

1. piemērs:

SIA "Zaļā Biroja Pasaule" | Administratīvais asistents
 • Biroja ikdienas darbības organizēšana un koordinēšana.
 • Dokumentācijas sagatavošana un arhivēšana.
 • Komunikācija ar klientiem un piegādātājiem, saskarsmes nodrošināšana starp nodaļām.

2. piemērs:

AS "Inovāciju centrs" | Izpilddirektora asistents
 • Kalendāra pārvaldība, svarīgu tikšanos un pasākumu plānošana.
 • Prezentāciju un ziņojumu sagatavošana izpilddirektoram.
 • Projekta dokumentācijas sagatavošana un aktualizēšana.

📌 Abi piemēri skaidri parāda asistenta lomu un atbildību dažādās darba vidēs, sniedzot ieskatu par kompetencēm un pieredzi.

asistenta cv

Ja nav pieredzes

Ja pieredzes vēl nav, koncentrējieties uz 👇

 • Izglītību un mācību kursiem , kas saistīti ar amatu. Pēc iespējas detalizēti apraksti kursus un to saturu, kas varētu būt noderīgs konkrētajā pozīcijā.
 • Praksi un brīvprātīgo darbu , jo arī šī pieredze atspoguļos prasmes un iniciatīvu.
 • Parādiet, kā esat izmantojuši savas zināšanas praksē , pat ja tie bija pašiniciatīvas projekti.
 • Uzsveriet prasmes un spējas , kas var būt noderīgas asistenta amatā.

Izglītības sadaļa

Izglītības sadaļa asistenta CV piedāvā darba devējam skaidru izpratni par kandidāta akadēmiskajām zināšanām un kvalifikācijām . Šī sadaļa ne tikai demonstrē kandidāta teorētiskās zināšanas un izpratni par jomu, bet arī apņēmību un vēlmi mācīties.

💡 Īpaši jaunākiem kandidātiem, kam trūkst plašas darba pieredzes, izglītība ir būtiska joma, lai izceltos un parādītu savu potenciālu.

1. piemērs:

Maģistra grāds: Uzņēmuma pārvaldība un administrācija

2021-2023

Diplomdarbs par digitālo risinājumu ieviešanu biroja administrācijā

Latvijas Universitāte


2. piemērs:

Bakalaura grāds: Biroja administrācija

2017-2021

Pētījums par efektīvu komandas darbu biroja vidē

Rīgas Biznesa augstskola


CV prasmju sadaļa

Prasmju sadaļa ļauj darba devējiem ātri un efektīvi saprast kandidāta spējas un kompetences . Šī sadaļa sniedz pārskatu par to, kādas īpašas zināšanas un spējas kandidāts var piedāvāt uzņēmumam, un kā var uzlabot darba procesus, komunikāciju un produktivitāti.

Tehniskās prasmes:
 • Elektronisko kalendāru pārvaldība (Google Calendar, Outlook)
 • E-pasta pārvaldības programmas (Outlook, Gmail)
 • CRM sistēmu izpratne (piemēram, Salesforce)
 • Datiem balstītu lēmumu pieņemšanas programmas (Tableau)
 • Digitālo komunikācijas rīku izmantošana (Zoom, Microsoft Teams)
 • Dokumentu pārvaldības sistēmas (SharePoint)
 • Biroja pārvaldības programmatūra
Personīgās prasmes:
 • Organizēšanas un plānošanas spējas
 • Problēmu risināšanas spējas
 • Efektīvas komunikācijas prasmes
 • Lēmumu pieņemšanas prasmes stresa situācijās
 • Laika pārvaldība
 • Komandas darbs un sadarbība
 • Adaptēšanās spējas mainīgā vidē
 • Kritiskā domāšana un analītiskās spējas

Profesionālais kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums asistenta CV veido pirmo iespaidu par kandidāta kvalifikāciju, pieredzi un profesionālajiem mērķiem .

Šī kodolīgā, bet būtiskā sadaļa ļauj potenciālajam darba devējam uzreiz novērtēt kandidāta atbilstību vakancei. Labs kopsavilkums izceļ kandidāta stiprās puses un svarīgākos sasniegumus.

Nepareizi
Esmu cilvēks, kas māk strādāt birojā. Darbojos ar datoru un dažādām lietām. Man patīk palīdzēt cilvēkiem un esmu strādājis vairākās vietās, piemēram, sociālā veselības dienestā. Asistenta atsākšana strādāt pēc ilgas pauzes mēdz būt sarežģīta. Par asistenta pakalpojuma saņemšanu un nepieciešamību nešaubos, tādēļ vēlos iegūt darbu šajā amatā.

👆 Šis profesionālais kopsavilkums ir diezgan vispārīgs un nesniedz skaidru priekšstatu par kandidāta profesionālo pieredzi un spējām. Pieminot strādāšanu "vairākās vietās", būtu labāk konkrēti aprakstīt šīs vietas vai vismaz konkrētus uzdevumus un sasniegumus katrā no tām. Pievēršoties atgriešanās procesam darba tirgū pēc ilgas pauzes, būtu labāk izcelt motivāciju un to, kā iegūtā pieredze un zināšanas varētu noderēt jaunajā amatā, nevis koncentrēties uz potenciāliem izaicinājumiem.

Pareizi
Ar vairāk nekā septiņu gadu pieredzi administratīvajā atbalstā, esmu spējīgs veikt dažādus biroja uzdevumus ar augstu precizitāti un efektivitāti. Kā asistents esmu veicis dokumentu pārvaldību, koordinējis tikšanās un pasākumus. Esmu īpaši prasmīgs darbā ar MS Office paketi, CRM sistēmām un citām biroja programmatūrām. Es meklēju iespējas turpināt savu profesionālo attīstību un sniegt vērtīgu ieguldījumu produktīvā un inovatīvā komandā.

asistenta cv

Papildu sadaļas

Sertifikāti

Sertifikātu sadaļā asistentam vajadzētu iekļaut visas profesionālās kvalifikācijas, kursus un apmācības , kuras ir veiksmīgi pabeidzis.

Sertifikāti apliecina asistenta prasmi darbā ar noteiktām programmatūrām , projektu pārvaldībā vai pat specifiskos administratīvos uzdevumos. Piemēram, sertifikāts par veiksmīgu CRM sistēmu apguvi vai kursa pabeigšana par efektīvu komandas darbu.

Valodu prasmes

Asistenta darbā bieži ir svarīga spēja sazināties vairākās valodās , it īpaši, ja uzņēmums darbojas starptautiskā vidē. Šajā sadaļā kandidātam vajadzētu norādīt visas valodas, kurās spēj sazināties, kā arī konkrēto zināšanu līmeni katrai valodai.

📌 A1 un A2 apzīmē iesācēju līmeni, B1 un B2 – vidējo līmeni, bet C1 un C2 – augsta valodas līmeņa lietotāju.

Ceļvedis | Kā izstrādāt profesionālu asistenta CV

 • Kontaktinformācija - nodrošiniet skaidru un profesionālu kontaktinformāciju.
 • Profesionālais kopsavilkums - koncentrējieties uz konkrētām prasmēm, pieredzi un sasniegumiem.
 • Darba pieredze - iekļaujiet konkrētas lomas, pienākumus un sasniegumus katrā amatā.
 • Izglītība - norādiet visatbilstošākos iegūtos grādus asistenta darbam.
 • Prasmes - iekļaujiet tehniskās un personiskās prasmes, izvairoties no vispārīgām frāzēm.
 • Papildu sadaļas - uzsveriet sertifikātus un valodu prasmes, kas var uzlabot jūsu CV.
 • Ja pieredzes vēl nav - fokusējieties uz izglītību, praksi, brīvprātīgo darbu, projektu piemēriem un ieteikumiem.
 • Neprecizitātes - izvairieties no vispārīgiem un neprecīziem aprakstiem.
 • Dizains un struktūra - izmantojiet strukturētas un vizuāli pievilcīgas asistenta CV veidnes !

Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule ir būtisks papildinājums asistenta CV, jo tā piedāvā iespēju detalizētāk izklāstīt kandidāta personīgo motivāciju un iegūto pieredzi.

Turklāt motivācijas vēstule dod iespēju izcelt individuālās īpašības un vērtības, tādējādi, pareizi sastādīta motivācijas vēstule var kļūt par izšķirošo faktoru darba devēja lēmumā.

asistenta cv

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik garai jābūt ideālai motivācijas vēstulei asistentam?

Ideāla motivācijas vēstule parasti ir vienas lappuses garumā. Galvenais mērķis ir izklāstīt savu kvalifikāciju un motivāciju īsi un kodolīgi, tādējādi nodrošinot, ka darba devējs var ātri saprast jūsu piemērotību amata vietai, nezaudējot interesi.

Vai man vajadzētu iekļaut informāciju par to, kāpēc es pametu iepriekšējo darba vietu?

Ne vienmēr ir nepieciešams iekļaut informāciju par to, kāpēc jūs pametāt iepriekšējo darba vietu. Ja uzskatāt, ka šī informācija var būt būtiska un atspoguļo jūs labvēlīgā gaismā, varat to pievienot. Tomēr, intervijas laikā var sagaidīt šādus jautājumus, tādēļ ir labi sagatavot atbildes uz tiem.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos