Apsargs CV | Piemēri Pieredzes un Prasmju Uzsvēršanai CV

Apsardze ir nozare, kurā darbiniekiem jābūt augsti kvalificētiem, lai garantētu drošību un kārtību uzņēmumos, iestādēs un pasākumos. Efektīva CV izveide ir būtiska, lai iegūtu darbu šajā jomā. Pareizi uzsvērtas prasmes, pieredze un sertifikāti palīdzēs jums izcelties starp citiem kandidātiem un pārliecināt potenciālos darba devējus par jūsu piemērotību šim amatam.

Apsarga CV Paraugs

CV
ANDRIS BĒRZIŅŠ
E-pasts:   andris.berzins@example.com
Tālrunis: +371 22555418
Adrese: Ozolu iela 15, Rīga, Latvija

Ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi apsardzes nozarē esmu sertificēts apsardzes darbinieks. Esmu veiksmīgi vadījis komandas līdz 8 apsardzes personāla locekļiem, uzlabojot objekta drošību par 15%. Man ir pieredze darbā ar video novērošanas sistēmām un drošības programmatūru, kā arī esmu saņēmis atzinību par izcilu darbību krīzes situācijās. Esmu orientēts uz rezultātiem, ar izcilām komunikācijas prasmēm un spēju strādāt augstos stresa apstākļos.

DARBA PIEREDZE:
SIA "Latvijas Apsardze" | Apsardzes darbinieks
2018-2023 | Rīga, Latvija

 • Veicu objekta apsardzi un videonovērošanu, kas noveda pie 15% drošības uzlabošanas.
 • Organizēju un pārvaldīju drošības procedūras, samazinot incidentu skaitu līdz minimumam.
 • Reaģēju uz drošības incidentiem, ieskaitot izsaukumus un trauksmes.
 • Aktīvi piedalījos mācību un apmācību programmās, lai uzturētu augstu profesionālās kompetences līmeni.

IZGLĪTĪBA:
Bakalaura grāds Drošības un krīzes menedžmenta tehnoloģijās
Tehnoloģiju Universitāte
Rīga, Latvija | 2014-2018

 • Specializējos drošības un tiesībsargājošās iestādes kursā, kur apguvu zināšanas par drošības tehnoloģijām, krīzes menedžmentu un fizisko sagatavotību.
 • Veicu pētījumu par "Videonovērošanas efektivitātes paaugstināšanu", kas tika publicēts universitātes zinātniskajā žurnālā.

SERTIFIKĀTI:

 • “Fiziskā sagatavotība un krīzes menedžments” | Rīgas Apsardzes Skola | 2023
 • “Videonovērošanas sistēmu izmantošana” | Latvijas Apsardzes akadēmija | 2021

PRASMES:

 •  Objekta apsardze
 •  Videonovērošana
 •  Komandas darbs
 •  Stresa izturība
 •  Laika pārvaldība
 •  Izcilas komunikācijas prasmes

VALODU ZINĀŠANAS:

 •  Latviešu valoda – dzimtā
 •  Angļu valoda – C1

Šajā rakstā jūs iegūsiet zināšanas par to, kā veidot pārliecinošu apsarga CV - no profesionālas kopsavilkuma izveides līdz prasmju un sertifikātu pareizai uzsvēršanai.

Kā arī, mēs piedāvāsim konkrētu apsarga CV piemēru , lai jūs varētu labāk izprast, kā strukturēt un formulēt savu CV.

💡 Lai Apsarga CV izstrādes process būtu pēc iespējas vienkāršāks - izmantojiet speciālistu izstrādātās Apsarga CV veidnes !

Apsargs CV

7 Vērtīgi Ieteikumi Apsarga CV izstrādē

 • Izvēlieties skaidru un profesionālu izkārtojumu - izmantojiet vienkāršus fontus un krāsu shēmas, lai uzmanība tiktu pievērsta jūsu pieredzei un prasmēm, nevis dizainam.

 • Izanalizējiet darba sludinājumu - identificējiet atslēgvārdus kā "drošība", "tiesībsargājošā darbība" vai "konfliktu risināšana" un iekļaujiet tos savā CV.

 • Norādiet konkrētus un mērāmus sasniegumus - piemēram, "nodrošināju īpašuma drošību 24/7 režīmā, samazinot zādzību gadījumus par 18%".

 • Izceliet jūsu drošības prasmes - piemēram, prasme strādāt ar videonovērošanas sistēmām vai pirmās palīdzības sniegšana.

 • Norādiet tehniskās prasmes - piemēram, prasme izmantot drošības programmatūru vai kontrolēt piekļuves sistēmas.

 • Ja esat piedalījies brīvprātīgajā darbā , kas ir saistīts ar drošību vai tiesībsargājošo darbību, iekļaujiet šo informāciju.

 • Pirms CV iesniegšanas - rūpīgi pārbaudiet to uz gramatikas un pareizrakstības kļūdām, lai radītu profesionālu iespaidu.

Izkārtojums

 • Izvēlieties vienkāršu un saprotamu dizainu - fonts jāizvēlas tāds, kas ir viegli lasāms un izskatās profesionāli.
✒️ Piemēram: Arial vai Calibri fonts, ar burtu izmēru 10-12.

 • Atstarpes starp teksta rindām un sadaļām jāizvēlas tādas, lai darba devējs varētu viegli sekot līdzi jūsu informācijai.
✒️ Piemēram: izmantojiet 1,5 rindstarpu un atstājiet tukšu rindu starp dažādām sadaļām.

Struktūra

CV vajadzētu ietilpt sekojošām sadaļām:
 • Kontaktinformācija
 • Profesionālais kopsavilkums
 • Darba pieredze
 • Izglītība
 • Sertifikāti
 • Prasmes

CV formāti

 • Hronoloģiskais - šis formāts ir piemērotākais, ja jums ir konkrēta un ilgstoša pieredze drošības nozarē. Sāciet ar visjaunāko darba vietu.
 • Funkcionālais - šis formāts ir labs, ja vēlaties uzsvērt savas drošības prasmes un zināšanas, nevis darba pieredzi.
 • Kombinētais - šis formāts kombinē abus iepriekšējos, ļaujot gan izcelt prasmes, gan pieredzi drošības un apsardzes jomā.

Kontaktinformācijas Sadaļa

📌 Apsarga CV kontaktinformācijas nodaļā ir obligāti jāiekļauj:

 • Vārds, uzvārds
 • Mobilais telefons
 • Darba e-pasts
 • Adrese

Šī nodaļa ir svarīga, jo tā ļauj darba devējam sazināties ar jums. Tāpēc pārbaudiet, vai visi norādītie kontakti ir precīzi un aktuāli.

Pareizi
ANDRIS OZOLS

E-pasta adrese: andris.ozols@piemers.com

Mob. tālrunis: +371 23445566

Mājas adrese: Upes iela 3, Rīga, Latvija


📌 Padariet šo informāciju viegli saskatāmu un pieejamu, lai darba devēji spētu ātri un bez sarežģījumiem sazināties ar jums. Labāk to izvietot CV augšdaļā.

Apsargs CV

Darba Pieredze

Darba Pieredzes sadaļa demonstrē jūsu praktisko kompetenci un pierāda, kā esat izmantojis savas iegūtās prasmes iepriekšējos darbos. Šī sadaļa palīdzēs darba devējam saprast, vai jūs iekļausieties viņu uzņēmuma kultūrā un struktūrā.

👇 Piemērs:

SIA "G4S Latvia" | Apsargs

2019-2023 | Rīga, Latvija

 • Nodrošināju ēkas un tās teritorijas drošību, regulēju piekļuvi.
 • Vadīju un koordinēju kolēģu komandu neparedzētu notikumu gadījumā.
 • Veicu drošības tehnoloģiju pārbaudi un uzturēšanu.

👆 Šis piemērs atspoguļo dažādas apsarga darba funkcijas – no fiziskās drošības līdz tehnoloģijas pārvaldībai. Tātad, tas sniedz pilnīgāku izpratni par kandidāta prasmēm un vēsturi.

Ja Nav Pieredzes

📌 Ja darba pieredze trūkst, ir vairāki veidi, kā to kompensēt:

 • Uzsvērt izglītību un sertifikātus, kas tieši vai netieši attiecas uz drošības jomu.
 • Iekļaut praksi, stažēšanos vai brīvprātīgo darbu drošības jomā.
 • Akcentēt universālās prasmes, piemēram, komunikācijas spējas, problēmu risināšana vai krīzes menedžments.
 • Izveidot "Projektu" vai "Sasniegumu" nodaļu, kur varētu norādīt uz savām akadēmiskajām vai personīgajām iniciatīvām.
 • Izmantot funkcionālo vai kombinēto CV formātu, lai fokusētos uz prasmēm, nevis tikai uz darba pieredzi.

Izglītības Sadaļa

Izglītības sadaļā apsarga CV ir svarīgi uzsvērt gan formālās, gan neformālās apmācības, kas varētu būt noderīgas darbā drošības nozarē.

👇 Piemērs:

Profesionālās apmācības Apsardzes jomā

Rīgas Apsardzes skola | 2018-2019

Kursi: “Fiziskā drošība”, “Tehniskā drošība”, “Pirmā palīdzība” Nosaukums: “Drošības pārvaldība komercobjektos”


👆 Šis paraugs ne vien rāda jūsu akadēmisko fondu, bet arī īpašas zināšanas un prakses, kas saistītas ar apsardzes jomu.

Lai uzsvērtu jūsu kvalifikāciju, šajā sadaļā ieteicams norādīt ne tikai skolas un universitātes, bet arī papildu kursus, sertifikātus un projektus, kuros esat piedalījies. Ja darba pieredze vēl ir maza, izceliet tieši šos aspektus, lai parādītu savu vērtību potenciālajam darba devējam.

📌 Neaizmirstiet, ka izglītība ir viens no rādītājiem, kas var palīdzēt jums izcelties konkursā par apsarga amatu.

Apsargs CV

CV Prasmju Sadaļa

Prasmju sadaļā apsarga CV ir svarīgi uzmanīgi izcelt tieši tās spējas, kuras ir vajadzīgas drošības sektorā un konkrētā uzņēmumā, kurā plānojat strādāt.

📌 Izstrādājiet šo sadaļu, balstoties uz darba sludinājuma prasībām un paša pieredzi.

Tehniskās Prasmes

 • Drošības tehniku izmantošana
 • Pieejas kontroles sistēmu pārvaldība
 • Uzraudzības kameru operēšana
 • Fiziskās drošības standartu zināšanas
 • Riska novērtējuma prasmes

Personīgās Prasmes

 • Spējas ātri pieņemt lēmumus
 • Stresa izturība
 • Laba komunikācija ar cilvēkiem
 • Efektīva laika pārvaldība
 • Sadarbības spējas

Prasmju sadaļa ir izcila iespēja uzsvērt tieši tos aspektus, kuri padarīs jūs vērtīgu apsardzes speciālistu un atbilstīs darba piedāvājuma prasībām.

💡 Veiciet prasmju izvēli, balstoties uz specifiskām drošības nozares vajadzībām un darba sludinājumā norādītajām prasībām.

Profesionālais Kopsavilkums

Profesionālais kopsavilkums apsarga CV ir jāveido tā, lai ātri un precīzi parādītu jūsu kompetenci un pieredzi drošības nozarē potenciālajam darba devējam.

Nepareizi
Esmu interesēts drošībā un esmu strādājis dažādos darbos Rīgā. Gaidu iespēju nosūtīt CV un motivācijas vēstuli vairākiem uzņēmumiem. Esmu izpētījis vairākus darba piedāvājumus, kuros bieži saskāros ar frāzēm "Mēs piedāvājam" vai "Aicinām pievienoties", bet mani interesē, cik liela būs alga EUR bruto. Esmu atvērts jaunām iespējām un gribu mācīties.

👆 Šis kopsavilkums ir nenoteikts un nesakārtots. Tajā trūkst specifiskas informācijas par drošības prasmēm un pieredzi, kā arī ir nevietā izvirzīts jautājums par algu.

Pareizi
Ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi drošības sektorā, esmu eksperts uzraudzības kameru sistēmās un pieejas kontroles pārvaldīšanā. Esmu sertificēts fiziskās drošības nodrošināšanā un riska novērtēšanā. Esmu veiksmīgi koordinējis vairākus drošības projektus un saņēmis atzinību par profesionālu darbību no uzņēmuma vadības un klientiem. Pilnīgi veltīts drošas un efektīvas vides nodrošināšanai.

👆 Šis kopsavilkums ir konkrēts un vērsts uz drošības darba prasībām. Tajā ir izceltas prasmes, pieredze un vērtība, kuru kandidāts var piedāvāt potenciālajam darba devējam.

Apsargs CV

Ceļvedis - Kā Izstrādāt Pārliecinošu Apsarga CV

 • Izcelt pieredzi drošības jomā - pārliecinoši parādīt, ka jums ir prasmes un pieredze, kas vajadzīga apsarga darbam.

 • Konkrētas tehniskās prasmes - uzskaitīt prasmes, piemēram, uzraudzības kameru pārvaldīšana, fiziskās drošības nodrošināšana, pieejas kontrole.

 • Sertifikāti un apmācība - ja ir, norādīt drošības sertifikātus un apmācības, lai palielinātu uzticamību.

 • Personīgās prasmes - pieminēt, kādas personīgās prasmes jums ir, kas padara jūs piemērotu šai pozīcijai, piemēram, uzmanību pret detaļām, stresa izturību.

 • Profesionālais kopsavilkums - izveidot īsu, bet spēcīgu kopsavilkumu, kas ātri un efektīvi parāda jūsu vērtību potenciālajam darba devējam.

 • Izvairīties no vispārīgām frāzēm - sniedziet skaidru un noteiktu informāciju.

 • Atbilstība darba sludinājumam - pielāgot CV atbilstoši konkrētā darba sludinājuma prasībām un uzņēmuma kultūrai.

 • Izcelt pozitīvus sasniegumus - ja iespējams, norādīt konkrētus piemērus vai sasniegumus, kas varētu pievienot vērtību potenciālajai darba vietai.

 • Veidot strukturētu CV - izmantot ekspertu radītās apsarga CV veidnes .

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai apsarga CV ir jānorāda iepriekšējās drošības pārbaudes rezultāti?

Drošības pārbaudes rezultāti parasti netiek iekļauti CV. Šī informācija ir jāapspriež tieši ar potenciālo darba devēju intervijas laikā vai pēc pieprasījuma.

Kādā veidā vislabāk aprakstīt iepriekšējās darba vietas apsarga CV?

Iepriekšējās darba vietas aprakstīt detalizēti, izmantojot aktīvus darbības vārdus. Piemēram, "vadīju piecu cilvēku komandu", "nodrošināju publiskās pasākuma drošību", "piemēroju drošības protokolus". Ir svarīgi uzsvērt ne tikai darba pienākumus, bet arī konkrētos sasniegumus un veiksmes.

Kā rīkoties, ja nav oficiālas apmācības vai izglītības drošības jomā?

Ja nav oficiālas apmācības, ir svarīgi izcelt saistītu pieredzi vai prasmes, piemēram, militāro dienestu, pašaizsardzības kursus vai pieredzi saistītās jomās, kā arī personīgās prasmes, kas varētu būt noderīgas apsarga darbā, piemēram, ātra reaģēšana un stresa izturība.

Vai ir svarīgi norādīt militāro dienesta pieredzi, ja tāda ir?

Militārā dienesta pieredze ir ļoti vērtīga informācija, kas noteikti jāiekļauj CV, ja tāda ir. Tas var kalpot kā pierādījums jūsu disciplīnai, fiziskajai sagatavotībai un spējai strādāt komandā.

Izveidojiet savu CV, izmantojot labākās veidnes

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Izveidojiet savu CV 15 minūšu laikā

Mūsu bezmaksas prasmīgi izstrādātu CV veidņu kolekcija palīdzēs jums izcelties no pūļa un tikt soli tuvāk jūsu sapņu darbam.

Izveidojiet savu CV

Vēstuļu paraugi lejupielādei

Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules veidne
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules dizains
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Motivācijas vēstules veidne studentiem - augstskola
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos
Veidne motivācijas vēstulei, lai iesaistītos