Mehāniķa CV | Paraugi un padomi, kas ļaus gūt panākumus

Ja esat mehāniķis ar lielu pieredzi vai tikai nesen esat sācis darboties šajā jomā, jums visdrīzāk būs vajadzīgs mehāniķa CV – gan pirmā darba atrašanai, gan jauna darba atrašanai karjeras izaugsmei.

Vidējais vērtējums šai veidnei

5.0
Rated 5.0 out of 5
No1 Klientu atsauksmes

Vairākos pētījumos secināts, ka mehānikas jomā arī turpmāk būs pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, taču vienlaikus varētu mainīties šajā profesijā nepieciešamās prasmes, piemēram, automehānikā arvien svarīgākas būs dažādas IT prasmes, jo mehānismi kļūs arvien digitālāki.

Lai atrastu labu mehāniķa darbu, svarīgi ir sagatavo profesionālu mehāniķa CV. Šaja rakstā esam apkopojuši svarīgākos padomus, kas palīdzēs jums uzrakstīt labu CV un iekļāvuši arī vairākus paraugus. Izmantojiet to kā rokasgrāmatu mehāniķa CV rakstīšanai un neaizmirstiet apskatīt arī mehāniķa CV veidnes mūsu lapā!

Mehāniķa CV piemērs

Rakstiet mehāniķa CV pirmo reizi? Nav iemesla satraukumam. Lai jums būtu vieglāk, piedāvājam apskatīt mūsu sagatavoto mehāniķa CV piemēru, taču tas noteikti jāpielāgot jūsu vajadzībām, darba specifikai un jūsu specialitātei.

CV

JĀNIS OZOLS
E-pasts: janis@abc.lv, mob. tel. 2564256
Adrese: Raunas iela 6, Rīga

PRASMES:

 • Augstāka izglītība inžernierzinātnēs
 • Izcilas latviešu, krievu un vācu un zviedu valodas zināšanas
 • Spēja vadīt komandu

DARBA PIEREDZE:

 • SIA “Būvē” | ražošanas iekārtu mehāniķis
  2019-līdz šim brīdim
  Nodrošināt visu tehnoloģisko iekārtu kvalitatīvu darbību saskaņā ar drošības tehnikas un tehnikās ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu profilaktisko un plānoto apskati un remontu, veikt iekārtu regulēšanas un demontāžas darbus, nodrošināt iekārtu avārijas defektu novēršanu, sagatavot iekārtu apkopes plānus un nodrošināto to izpildi, sagatavot atskaites par iekārtu efektivitāti
 • SIA “FOODstore” | vecākais iekārtu mehāniķis
  2015-2019
  Nodrošināt ceha ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību, nodrošniāt ražošanas iekārtas uzraudzību, apkalpošanu un veikt remonta darbus savas kompetences ietvaros, analizēt iekārtu dīkstāves rādītājus un īstenot efektīvus uzlabojumus to mazināšanai, veikt tehnoloģisko iekārtu preventīvos darbus un iekārtu regulāras pārbaudes, sagatavot un iesniegt uzņēmuma remonta plānus, piedalīties jaunu projektu izstrādāšanā un realizācijā.

IZGLĪTĪBA:
Rīgas Tehniskā Universitāte,
2005-2010
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, bakalaura programma “Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve”, inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā

SERTIFIKĀTI:
Mašīnu iekārtu tehniskās pārbaudes metodes
2010

ATSAUKSMES:

Juris Zīriņš
SIA “FOODstore” valdes priekšsēdētājs
Tel. 202023012

Jānis Eglītis
“Būvē” valdes priekšsēdētājs
Tel. 20121212

Mehāniķu vidējā alga un stundu likmes

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 2022. gada aprīlī vidējā mehāniķa (inženiera) stundas likme valstī bija aptuveni 12.54 eiro, kas nozīmē, ka bruto alga mēnesī svārstās ap 2000.00 eiro. Protams, svarīgi atcerēties, ka mehāniķa alga ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, jūsu specializācijas, pieredzes, kvalifikācijas līmeņa un uzņēmuma atalgojumapolitikas. Tā, piemēram, gaisa kuģu mehāniķa vidējā stundas likme Latvijā ir 19.21 eiro, kokapstrādes iekārtu mehāniķiem – 11.22 eiro un elektromehānisko iekārtu mehāniķiem – 9.13 eiro.

Ārpus Latvijas mehāniķu algas vidēji ir augstākas. Piemēram, pēc WorldSalaries datubāzē pieejamajiem datiem Amerikā tās svārstās vidēji ap 34 800 USD gadā.

Mehāniķa CV – 7 svarīgi padomi

Lai arī CV sagatavošana ir šķietami vienkārša – jāapraksta darba pieredze, izglītība un prasmes – tā ne vienmēr ir. Katrs CV (jā, katram darba sludinājumam tas var būt jāpielāgo) jāuztver kā jauns uzdevums ar noteiktu  mērķi – iegūt to darbu, kuram piesakāties. Ja izmantosiet vairākus gadu svecu CV, nepielāgojot to konkrētajam darba sludinājumam, jūsu izredzes igeūt sapņu darbu var būt visai niecīgas.

Svarīgi atcerēties, ka neatkarīgi no jomas, kurā vēlaties strādāt kā mehāniķis, rakstot mehāniķa CV jāievēro ir vairāki pamatprincipi, kas jāievēro, lai jūsu CV vispār tiktu pamanīts, taču – nesatraucieties – šie vienkāršie septiņi pamatprincipi var palīdzēt tam nonākt “veiksmīgajā kaudzītē:

 • nelietojiet standarta mehāniķa CV visās situācijās, pielāgojiet to konkrētam darba sludinājumam
 • izceliet savas stiprās puses – gan tehniskās zināšanas, gan personīgās īpašības
 • rakstiet tā, lai CV būtu viegli saprotams lasītājam – tam lieliski palīdzēs dažādas mehāniķa CV veidnes, kuras vari atrast te
 • neveidojiet savu CV pārāk garu – ieteicamais garums ir maksimums 1,5 lapas
 • lietojiet profesionālu mehānikas nozares terminoloģiju atbilstoši darba specifikai
 • lietojiet labi salasāmu burtu izmēru – ieteicamais izmērs ir 10-12
 • un visbeidzot – neaizmirstiet izcelt savus sasniegumus, piemēram, pabeigtus projektus, sasniegtus rādītājus, saņemtos apbalvojumus vai jebko citu, kas palīdzēs izcelties starp citiem un raksturos jūs kā labāko mehāniķi.

Mehāniķa CV sadaļas un to izkārtojums

Mehāniķa CV sadaļas parasti ir jūsu kontaktinformācija, profesionālais kopsavilkums, izglītība, darba pieredze, prasmes, papildu iegūtā apmācība, valodu prasmes, datorzināšanas un cita informācija, kas varētu jūs raksturot kā labu jomas speciālistu. Mehāniķiem svarīgi būtu minēt papildu apmeklētos kursus un iegūtos sertifikātus, jo tas liecina par jūsu vēlmi sekot līdzi aktualitātēm nozarē un pastāvīgi pilnveidoties.

☝️Padoms: neaizmirstiet CV iekļaut apakšsadaļu nosaukumus, jo tas palīdzēs lasītājam ātri atrast nepieciešamo informāciju!

Mehāniķa CV standarta izkārtojums jau sen vairs nav tikai viens. Pastāv neskaitāmi veidi, kā izkārtot informāciju savā CV, lai darba devējam tā būtu ērtāk lasāma un palīdzētu izcelt jūsu stiprās puses. Tā, piemēram, ja īpaši vēlaties izcelt savu darba pieredzi, izvēlieties CV formātu, kur sadaļa par darba pieredzi ir vizuāli visvairāk izcelta – vai nu ar burtu dizainu vai krāsām.

Ja vēlaties gūt iedvesmu, apskatiet kādu no mūsu piedāvātajiem mehāniķa CV paraugiem un lejupielādējiet mehāniķa cv veidni.

CV formāts un struktūra

Mehāniķa CV ir trīs galveni informācijas izkārtošanas veidi: hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais. Jau pēc nosaukuma var nojaust, ka hronoloģiskajā CV jūs norādīsiet savas darba vietas hronoloģiskā secībā, funkcionālajā CV – aprakstīsiet savus galvenos prasmju blokus, bet kombinētajā – apvienosiet abas šīs pieejas.

Ir skaidrs, ka nav viena pareizā risinājuma – jāizvēlas tāda CV struktūra, kas vislabāk, nepārprotamāk un uzskatāmāk izceļ jūsu prasmes un piemērotību amatam. Tā, piemēram, ja lepojaties ar lielu darba pieredzi, izvēlieties hronoloģisko izkārtojumu, taču ja jūsu spēcīgā puse ir mehāniķiem nepieciešamās prasmes – lietojiet funkcionālo CV.

Mūsu lapā pieejami dažādi mehāniķu CV paraugi – te atradīsiet gan veidnes nepieredzējušu mehāniķu CV, gan CV paraugus mehāniķiem ar pieredzi.

Mehāniķa CV kontaktinformācijas sadaļa

Kontaktinformācijas sadaļa ir pati pirmā CV sadaļa, un tajā jānorāda jūsu vārds un uzvārds, kā arī svarīgākā kontaktinformācija, piemēram, telefona numurs un e-pasts. Galvenais un svarīgākais, kas jāņem vērā, sagatavojot šo sadaļu – informācijai jābūt aktuālai un tai jārada profesionāls iespaids. Tātad nekādi pusaudžu gadu e-pasti!

! Atcerieties – šī ir obligāta sadaļa visiem CV. Zemāk ir divi piemēri, kā veidot CV kontaktinformācijas sadaļu mehāniķa CV.
Nepareizi
Inguss B. (pk. 0101010-0000)
Telefons: 27784561
Adrese: Pieneņu iela 25a-2
Facebook konts: facebook_ingusins22

Šajā piemērā nav norādīts pretendenta pilns vārds un uzvārds, nav uzrakstīta pilna adrese, proti, nav skaidrs, kurā pilsētā potenciālais darbinieks dzīvo, un nav informācijas par e-pastu, kas noteikti ir daudzkārt svarīgāks par Facebook nosaukumu.

Pareizi
INGUSS BĒRZIŅŠ
Telefons: 27784561
E-pasts: inguss.berzins@pasts.lv
Adrese: Pieneņu iela 25a-2, Liepāja, LV-1001
Mājaslapa: www.mehanikis.lv

Šajā piemērā pretendents ir norādījis pilnu vārdu un uzvārdu, turklāt tas ir izcelts ar lielākiem burtiem, ir norādīta pilna dzīvesvietas adrese un ar profesiju saistīta mājaslapa, kas kalpo kā CV papildinājums un portfolio vienlaikus.

Mehāniķa pieredze – kā to norādīt CV

Pieredzes sadaļa ir viena no svarīgākajām mehāniķa CV sadaļām. Norādot pieredzi, noteikti norādiet uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu, savu amatu un galvenos darba pienākumus un darba pieredzes ilgumu.

Taču vienmēr jāatceras, ka arī tad, ja jums nav ilglaicīgas pieredzes, jūs varat uzrakstīt labu mehāniķa CV. Jo CV nav tikai par jūsu pieredzi, CV ir par jums – par jums kā personību. Ja vēlaties kļūt par mehāniķi, tad visdrīzāk tam ir iemesli – piemēram, jums ir iegūta specifiska izglītība vai arī jums ļoti patīk un galvenais padodas darbs ar dažādiem mehānismiem.

☝️ Padoms: ja jums ir LinkedIn profils, neaizmirstiet to regulāri atjaunot, jo darba devējs var salīdzināt CV sniegto informāciju ar LinkedIn profilā norādītajiem datiem.
PIEMĒRS

SIA “SMART” | vecākais iekārtu mehāniķis
2019-2022
Galvenie pienākumi: ražošanas tehnisko iekārtu apkope, remonts un diagnostika, ražošanas iekārtu darbspējas un darba stabilitātes nodrošināšana
Svarīgākie sasniegumi: labākais uzņēmuma 2021. gada darbinieks

SIA “Tech” | vecākais mehāniķis
2015-2020
Galvenie pienākumi: iekārtu montāža un demontāža, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu uzturēšana darba stāvoklī, iekārtu tehniskā apkope un profilaktisko darbu veikšana,
iekārtu remontdarbus un metināšanas darbu veikšana.

Izglītība: kā iekļaut savu akadēmisko izglītību

Tā kā mehāniķa darbs pieprasa atbilstošu izglītību, gatavojot CV, noteikti jāiekļauj sadaļa par jūsu pēdējām izglītības iestādēm. Svarīgi – šajā sadaļā būtiskākais ir norādīt izglītību, kas ir tieši saistīta ar mehāniķa studijām, jo darba devējam noteikti neinteresēs jūsu sākumskola vai pat pamatskola, protams, ja vien tā nav skola ar matemātikas vai fizikas novirzienu.

Norādot izglītību var vispirms norādīt izglītības iestādes nosaukumu vai arī iegūto grādu (skat. piemērus). Te varat norādīt arī galvenos apgūtos kursus, īpašu iegūto specializāciju, kā arī mehāniķa studiju darbu tēmas, vērtējumus un citus sasniegumus.

1. PIEMĒRS:

 • Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā
  2003-2007
 • Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (padziļinātais kurss fizikā un matemātikā)
  2000-2003

2.PIEMĒRS:

 • Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā, iekārtu mehāniķis, Rīgas Tehniskā Universitāte (ar izcilību aizstāvēts bakalaura darbs “Iekārtu diagnostikas risinājumi un metodes”)
  2005-2009

Mehāniķa CV prasmju sadaļa

Ir skaidrs, ka daži ir mehāniķi jau no dzimšanas, taču vairums cilvēku šīs prasmes apgūst dzīves laikā – gan izglītības iestādēs, gan praksē, piemēram, mājās, dažādos projektos vai darbavietā. Neatkarīgi, kur esat pilnveidojis savas prasmes, svarīgi tās ir apzināties un svarīgākās iekļaut CV.

Zemāk esam uzskaitījuši svarīgākās prasmes, ko darba devēji meklē mehāniķa CV un kas jums nepieciešamas, lai kļūtu par izcilu savas jomas speciālistu.

Tehniskās prasmes: 

 • augstākā tehniskā izglītība mehānikā
 • teicamas fizikas, ķīmijas, matemātikas un rasēšanas prasmes
 • zināšanas par aktualitātēm dažādu tehnoloģiju attīstībā
 • pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām
 • darba drošības normatīvo aktu pārzināšana
 • B elektrodrošības grupa
 • Zināšanas par pirmo palīdzību
 • B kategorijas vadītāja apliecība

Personīgās prasmes

 • precizitāte
 • līdera dotības un spēja organizēt cilvēkus,
 • augsta atbildības sajūta
 • radošā domāšana
 • kompleksu problēmu risināšanas prasmes
 • komunikācijas prasmes
 • kritiskā domāšana
 • vēlme nepārtraukti pilnveidoties

Profesionālais kopsavilkums

Kas ir profesionālais kopsavilkums? Tas ir īss jūsu apraksts, kurā pāris teikumos izceltas jūsu spēcīgākās puses. Parasti šī sadaļa tiek iekļauta mehāniķa CV sākumā un visdrīzāk būs pirmā lieta, ko par jums izlasīs personāla atlases speciālists. Tai jābūt perfektai un uzmanību piesaistošai, jo nereti CV izlasīšanai tiek veltītas vidēji 6 sekundes.

Profesionālajā kopsavilkumā iekļaujiet svarīgāko informāciju, kas varētu jūs izcelt starp pārējiem kandidtātiem, piemēram, jūsu gūtā pieredze, kvalifikācija, sertifikāti, spēcīgākās prasmes vai svarīgi sasniegumi mehānikas jomā. Zemāk ir divi profesionālā kopsavilkuma paraugi, ko var izmantot mehāniķa CV:

Pareizi
Sertificēts iekārtu mehāniķis ar 15 gadu pieredzi starptautiskos ražošanas uzņēmumos, elektrodrošības sertifikātu, izcilām problēmrisināšanas un rasēšanas datorprogrammu prasmēm.
Nepareizi
Pieredzējis mehāniķis meklē jaunu amatu ar izaugsmes iespējām. Augstākā izglītība un rasēšanas prasmes.

Mehāniķa CV papildu sadaļas

Ja vēlaties varat papildināt savu mehāniķa CV ar papildu informāciju, kas var noderēt, izvērtējot jūsu kandidatūru. Visbiežāk papildu sadaļās norāda informāciju par valodu prasmēm, iegūtajiem, sertifikātiem, datorprasmēm, kā arī izietajiem kursiem un publikācijām. Aprakstot valodu zināšanas, svarīgi norādīt savas spējas, sazināties šajā valodā rakstiski, mutiski vai arī izprast dzirdētu informāciju. Visbiežāk šīs prasmes norāda skalā no 1-5.

Ir vērts CV iekļaut arī atsauces uz jūsu iepriekšējiem darba devējiem, kas var sniegt rekomendācijas. Atcerieties – izvēlieties cilvēkus, ar kuriem esat ikdienā cieši sastrādājies un kuri jūs varētu precīzi noraksturot nākamajam darba devējam, jo visdrīzāk cita departamenta vadītājam nebūs pietiekamas informācijas par jūsu prasmēm un personību.

☝️Padoms: nelietojiet tekstu “atsauces iegūstamas pēc pieprasījuma”, jo tas aizņems vietu un sarežģīs atsauksmju iegūšanas procesu darba devējam

Papildiniet savu CV ar portfolio

Ja jūsu darbs saistās ar konkrētu projektu īstenošanu, noteikti norādiet tos savā CV vai pievienojiet saiti uz savu profesionālo mājaslapu vai citu interneta vietu, kur var apskatīt jūsu portfolio. Neaizmirstiet savu portfolio regulāri atjaunot, kā arī papildiniet to ar kvalitatīvām fotogrāfijām, nelieliem katra objekta aprakstiem un jūsu lomu tajā.

Kā sagatavot mehāniķa CV, kas izcelsies starp citiem

Mūsdienu pasaulē nešaubīga veiksmes atslēga ir spēja atšķirties no citiem. Personāldaļu vadītāji saņemt desmitiem CV, taču uz interviju tiek aicināti tikai pāris kandidāti. Kā nokļūt starp veiksmīgajiem? Atbilde ir vienkārša – izmantojiet savu spēcīgāko ieroci: savu CV! Ir izpētīts, ka CV lasīšanai vidēji tiek veltītas 6 sekundes, tas nozīmē, ka tieši šajā laikā lasītājam jāatrod CV visa svarīgākā informācija.

Sāciet ar spēcīgu profesionālo kopsavilkumu, jau CV sākumā pasakot savas stiprākās puses, piemēram, 15 gadu ilgo pieredzi vecākā mehāniķa amatā vai darba pieredzi lielākajā mašīnbūves uzņēmumā tad norādiet savu pieredzi vai prasmes (neaizmirsiet iekļaut gan personīgās, gan tehniskās prasmes) un pēc tam to visu papildiniet ar efektīvu un uzrunājošo motivācijas vēstuli un skaistu CV dizainu. Meklējiet profesionāļu izstrādātus mehāniķa CV paraugus? Mēs piedāvājam  labākos CV paraugus! Jums atliks tikai izvēlēties!

Kopsavilkums: kā uzrakstīt izcilu mehāniķa CV

Ja vēlaties dabūt labāko mehāniķa darbu, jums jāsagatavo labākais mehāniķa CV! Tieši tik vienkārši un vienlaikus sarežģīti. Vēl daži svarīgi padomi:

 • Izlasiet darba sludinājumu un tad…izlasiet to vēlreiz un saprotiet, ko darba devējs meklē!
 • Sagatavojiet CV tā, lai tas parādītu, ka esat labākais kandidāts konkrētajai vakancei un uzskatāmi parādiet to savā CV
 • Neizmantojiet standarta CV, ko jau vairākus gadus sūtāt uz visiem darba sludinājumiem, izpētiet, ko vēlas konkrētais uzņēmums un parādiet, ka varat to piedāvāt (jā, lai arī tas nozīmētu esošā CV pārstrukturēšanu vai pārrakstīšanu)
 • Lietojiet darba sludinājumā lietoto terminoloģiju un profesionālu valodu
 • Sāciet ar savu svarīgāko “pārdošanas punktu” – pieredzi, specifiskām zināšanam vai īpašiem sasniegumiem
 • Neaizņemiet svarīgo CV vietu ar nebūtisku informāciju

Mehāniķa CV motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule nav tikai lapiņa, kas papildina jūsu CV. Tā ir vieta, kur varat atklāt savu motivāciju strādāt konkrētā uzņēmumā, kā arī plašāk aprakstīt savu personību un iemeslus, kāpēc esat piemērotākais kandidāts konkrētajam mehāniķa amatam.

☝️ Atcerieties: motivācijas vēstule nav CV dublikāts, tāpēc tajā nav nepieciešams atkārtot CV sniegto informāciju, fokusējieties uz savu motivāciju strādāt konkrētajā uzņēmumā un savu atbilstību konkrētajai vakancei.

Nekad neesat rakstījis motivācijas vēstuli? Nesatraucieties. Mēs esam par to padomājuši. Lejuplādējot mūsu mehāniķu CV veidnes, jūs iegūsiet pieeju arī mūsu sagatavotajiem motivācijas vēstuļu paraugiem. Jums tikai atliks sagatavot informāciju, par pārējo parūpēsimies mēs.

Mehāniķa CV – biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, rakstot mehāniķa CV?

Trīs biežāk pieļautās kļūdas ir standartizēta mehāniķa CV izmantošana visiem darba sludinājumiem, kas nav pielāgots konkrētai mehāniķa vakances specifikai,  nepietiekama informācija par iepriekšējo darba pieredzi un pienākumiem, piemēram, CV norādīti tikai uzņēmumi un pieredzes ilgums, bet nav informācijas par veiktajiem pienākumiem, kā arī nav informācijas par personas specifiskajām tehniskajām prasmēm, kas ir īpaši būtiski, jo mehāniķa amati parasti ir ļoti tehniski un darba devējam jābūt pilnam priekšstatma par jums piemītošajām tehniskajām kompetencēm.

Kā sagatavot mehāniķa CV, kas atšķirsies no citiem?

Mūsdienu digitālajā pasaulē CV jau sen vairs nav tikai balta lapa ar klasiskās rindās izvietotu melnu tekstu. Ja vēlaties, lai jūsu CV atšķiras – sagatavojiet CV ar skaistu un profesionāli veidotu dizainu. Ir pieejami simtiem dažādi CV dizaini, kas ļaus jums vizuāli efektīvāk izcelt un parādīt savas spēcīgākas puses. Ja neprotat veidot dizainu pats, izmantojiet kādu no mūsu piedāvātajiem mehāniķa CV paraugiem! Jums būs tikai jāsavada informācija par sevi, savu pieredzi, prasmēm un izglītību, un mēs parūpēsimies par visu pārējo. Vai nav lieliski?

Mehāniķa CV piemēri mehāniķis cv veidnes
rakstīt mehāniķis cv nepieredzējis mehāniķis cv veidne

create cv

Līdzīgi raksti